УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА “ИЗБОР НА МЯСТО”

Услугата “Избор на място” се състои в избора на място на борда и е на разположение на пътници от Икономична класа на полети, извършвани от ITA Airways.

Предлагането на услугата подлежи на промени по преценка на ITA Airways. Въпреки това, условията, публикувани на уебсайта ITA Airways.com, все още се прилагат по време на покупката на услугата “Избор на място".

 • Ако услугата не е заявена от пътника съгласно описаните по-долу методи, мястото ще бъде отредено безплатно от Компанията, на базата на наличните места и оперативните критерии и съображения за безопасност.

Услугата се предлага за билети, закупени през следните канали:

 • Уебсайтът ita-airways.com
 • Центъра за обслужване на клиенти и билетните гишета на ITA Airways
 • Туристически агенции

 

“Изборът на място” може да се направи:

 

Услугата “Избор на място” е безплатна в някои зони на въздухоплавателното средство за:

 • пътници, притежаващи билети за Икономичната класа с тарифи CLASSIC PLUS и FLEX; 
 • групи (да се разбира минимум 10 пътници в една и съща резервация);
 • пътници, пътуващи с дете от 0 до 2 години (бебе);
 • пътници, пътуващи с дете от 0 до 12 години (дете);
 • пътници с физически, умствени или сензорни увреждания и един придружител:
 • Пътници, принадлежащи към специфични клубове на програмата Volare

 

Ако тарифният клас не включва безплатен избор на място и пътникът реши да не закупи такъв, по време на чекирането, системата автоматично ще му отреди място безплатно, според наличните места, работните нужди или съображения за безопасност. Ако пътникът не влиза в случаите, за които услугата е безплатна, може да заяви промяна на мястото, заплащайки цената за “Избор на място”, която се прилага в този момент.

 

За възрастни, които пътуват с деца под 12 години в една и съща резервация, се гарантира разпределение на място съседно на това на детето за поне един от родителите или за придружителя. Разпределението на места е възможно по време на закупуване на билета през Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways; за билети закупени в туристическата агенция или онлайн, разпределението може да се направи:

1) по време на уеб чекирането;

2) като се свържете с нашия център за обслужване на клиенти (link)

 

Ако уеб чекирането не успее да разпредели места в близост до детето на поне един от родителите/придружителя, можете да се обадите, за Италия, на Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways или да се обърнете директно към гишетата за чекиране на летището, за да получите помощ при разпределението на места в близост едно до друго.

Без това да засяга безплатното разпределение на близки места за детето и родителя/придружителя, ако искате да изберете конкретни места, за по-голям комфорт по време на полета, можете да закупите услугата "Избор на място".

Пътниците с физически, умствени и сензорни увреждания и един придружител могат да избират предварително места без заплащане, като се обадят на номера за Специално обслужване, на номерата изписани по-горе или на летището (в зависимост от наличността). Мястото на придружаващия ще е съседно на мястото на пътника с увреждане.

Ако услугата “Избор на място” е избрана, тя може да се извърши за всеки един от пътниците и за всяка отсечка на полета. Заплатената цена не може да бъде възстановена или да се прехвърля на трети страни.

Ако услугата “Избор на място” не е заплатена в момента на закупуване на билета или не е успешна, изборът на място ще бъде анулиран.

Услугата “Избор на място” може да бъде заплатена чрез един от следните методи на плащане: Visa/MC/Amex.

Всякакви доброволни промени, изисквани от клиента (например: промяна на дата, полет, маршрут), ще доведат до загуба на услугата “Избор на място” за отсечката на променения полет, без възможност да се заяви възстановяване на сумата. “Избор на място” може да се закупи отново, ако е налично, за обновените отсечки от маршрута.

Мястото може да бъде сменено безплатно, стига да е от същата категория или от по-ниска категория (в този случай не е предвидено възстановяване на каквато и да е разлика в цената).

В случай на смяна на мястото за по-висока категория, разликата трябва да бъде платена.

 

Възстановяване на заплатената сума може да бъде заявено, освен когато пътникът иска да използва услугата на друг полет, в следните случаи:

 • при нарушение от страна на компанията (напр. анулиране на полета) и в случай, че пътникът направи резервация на нов полет, ако няма налични места с характеристики, подобни на тези на закупеното място.
 • ако пътникът изгуби свързващия полет, заради полетът, за който е закупена услугата “избор на място”, поради закъснение на полет, управляван от ITA Airways;
 • технически проблеми с мястото;
 • мястото е променено от ITA Airways преди или след качване на борда по оперативни причини или съображения за безопасност;
 • ако клиентът реши, че иска да закупи преместване в по-висока класа.

В случаите, в които е предвидено, можете да поискате възстановяване на сумата тук

Възстановяването на сумата може да бъде заявено заедно със заявката за възстановяване на цената на билета или промяна на билета в случаите, когато пътникът се откаже от полета заради болест/смърт (и в двата случая, отказът поради болест/смърт трябва да бъде доказан от валиден медицински сертификат или от смъртния акт):

 • на близки роднини: съпруг, деца (включително осиновени), родители, братя/сестри, баби и дядовци, внуци, зетове и снахи; в такъв случай е необходимо да се докаже степента на роднинство с подходящ сертификат (семейно положение или друг документ, издаден от съответните областни власти или регистрационни служби);
 • на пътници, които са роднини или приятели, на същия код за резервация (PNR).

 

За да ви бъдат възстановени средствата, обадете се на Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways.

 

За избора на място, разположено в близост до авариен изход е необходимо да се задоволят специфични изисквания.

Ако тези изисквания не са задоволени, мястото до аварийния изход не може да бъде потвърдено. На летището или на борда на самолета, ще бъде разпределено ново място, без възможност за възстановяване на цената, платена за “Избор на място”.

Пътникът трябва:

 • да е навършил 18 години;
 • да притежава сила, пълна мобилност и да е способен и съгласен да предостави помощ за евентуална бърза евакуация от самолета, в случай на извънредна ситуация;  
 • да не използва каквито и да било лекарства, които биха могли да повлияят на тези възможности, в съответствие със законодателните и регулаторните разпоредби, приложими за въпросите на безопасността;
 • да може да разбира инструкции на италиански или на английски език, свързани с функционирането на аварийния изход.

 

Освен това, за да се отговори на задълженията за безопасност, седалки в близост до аварийни изходи не могат да бъдат използвани от пътници, които:

 • имат намалена подвижност;
 • имат зрителни или слухови увреждания;
 • пътуват с малолетни или непълнолетни;
 • имат ръчен багаж поставен върху седалката (cabin baggage);
 • са видимо бременни;
 • пътуват с домашни любимци в салона;
 • имат значително наднормено тегло (това се отнася за пътници, които са с ограничена подвижност и може да възпрепятстват достъпа до аварийните изходи и които имат нужда от допълнителен предпазен колан на борда). 

За всичко, което не е изрично предвидено в тези Условия, важат приложимите разпоредби от Общите Условия за Превоз на ITA Airways, публикувани на уебсайта: Ita-airways.com

loader