bg

начин на достъп в салоните

  САЛОНИ НА ITA AIRWAYS
РИМ ФИУМИЧИНО (Hangar Lounge, Piazza di Spagna)
МИЛАНО ЛИНАТЕ (Piazza della Scala)
COMMON LOUNGE САЛОН
(Летищни оператори)

SKYTEAM LOUNGE САЛОН
(Skyteam partner Lounge)

Travel class:
BUSINESS/SUPERIOR
CLASS

Полет изпълняван от ITA Airways също за вътрешни полети

Гости: НЕ

Полет изпълняван от ITA Airways също за вътрешни полети

Гости: НЕ

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: НЕ

Members of Volare program:


EXECUTIVE 
PREMIUM

Салон Hangar (Рим Фиумичино): Полет, извършван от ITA Airways или SkyTeam (без полети на Air France и KLM). 
Пиаца ди Спаня (Рим Фиумичино): Полет, извършван от ITA Airways или SkyTeam.
Милано Линате, Piazza della Scala: Полет изпълняван от ITA Airways или
Гости: 1 + 2 деца

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: 1

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: 1

BUSINESS 
CLASS SKYTEAM

Салон Hangar (Рим Фиумичино): Полет, извършван от SkyTeam (без полети на Air France и KLM). 
Пиаца ди Спаня (Рим Фиумичино): Полет, извършван от SkyTeam.
Милано Линате, Piazza della Scala: билет на SkyTeam чрез полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: НЕ

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: НЕ

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: HE

SKYTEAM ELITE PLUS

Салон Hangar (Рим Фиумичино): Полет, извършван от ITA Airways или SkyTeam по международни маршрути (без полети на Air France и KLM).
Пиаца ди Спаня (Рим Фиумичино): Полет, извършван от ITA Airways или SkyTeam по международни маршрути.
Милано Линате, Piazza della Scala: Полет изпълняван от ITA Airways само за международни маршрути. 
Достъпът не е разрешен за вътрешни полети, освен ако нямат връзка с/от международни полети.
Гости: 1

Полет изпълняван от ITA Airways само за международни маршрути.
Достъпът не е разрешен за вътрешни полети, освен ако нямат връзка с международни полети, включително и на SkyTeam.
Гости: 1

Полет изпълняван от ITA Airways. 
Гости: 1

ITA AIRWAYS AMERICAN EXPRESS GOLD

Полет, продаден и осъществен от ITA Airways 2 ваучера на година Гости: Не

Не се предлага

Не се предлага

ITA AIRWAYS AMERICAN EXPRESS PLATINUM

Полет, продаден и осъществен от ITA Airways
Гости: 1

Не се предлага

Не се предлага

Достъпът до салона е разрешен в деня на резервирания заминаващ полет; евентуален друг гост може да получи достъп само ако е с резервация за същия полет на притежателя на правото на достъп.

loader