ITA AIRWAYS

Voor het gekozen traject zijn er vluchten met tarieven voor een BINNENLANDSE AANSLUITING beschikbaar

(Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Nr. 466 van 25 november 2021)

De tarieven van deze vluchten verschillen naargelang met al dan niet tot de volgende categorie van passagiers behoort (zonder enig onderscheid op basis van geboorteplaats of nationaliteit):

  • Inwoners van Sardinië en volgende gelijkgestelde categorieën 
  • Jongeren (van 2 tot 21 jaar)
  • Universiteitsstudenten (18-26 jaar)
  • Senioren (vanaf 70 jaar)
  • Gehandicapten (geen korting voor begeleiders)

Belangrijke informatie over de vereiste documentatie voor elke categorie

Inwoners van Sardinië, Jongeren, Senioren 

Geldig identiteitsdocument dat bewijst dat men effectief op Sardinië woont of voldoet aan de leeftijdseisen die voorzien zijn voor het light tarief

Universiteitsstudenten (18-26 jaar)

Geldige cijferlijst van de universiteit. Als het boekje geen vervaldatum vermeldt, is een inschrijvingsbewijs van de universiteit van het huidige jaar nodig
Gehandicapten (geen korting voor begeleiders)

Een handicap van minstens 80% die bewezen wordt door een attest van de medische commissie dat het invaliditeitspercentage vermeldt

 


OPGELET

Je kan niet in één online transactie vliegtickets kopen voor passagiers die in aanmerking komen voor light tarieven, èn tegelijk voor passagiers die er niet voor in aanmerking komen.

Belangrijk

De klant kan op eender welk moment gevraagd worden om documenten voor te leggen die bewijzen dat hij/zij tot een van de hoger vermelde categorieën behoort. 
ITA Airways behoudt zich de mogelijkheid voor om niet rechthebbenden gerechtelijk te vervolgen. 

Voor de aankoop van tickets voor niet begeleide minderjarigen verwijzen we naar het customer center. De online verkoop is gratis.

loader