Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 

1.     Definities 

“ITA" staat voor ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A.. met statutaire zetel in Rome (RM), Via Venti Settembre n. 97, 00187, maatschappelijk kapitaal van Euro 720.000.000,00 volledig volgestort, fiscaal nummer, BTW-nummer en inschrijvingsnummer bij het handelsregister van Rome 15907661001, R.E.A. van Rome 1622937.

 

De term "Klant" verwijst naar de houder van een ITA-vliegticket, ouder dan 18 jaar, die een of meer diensten uit het aanbod van Persoonlijke Diensten op de Luchthaven wenst te boeken. 

Meet & Greet Services" of "Dienst" of "Diensten": een reeks diensten die aan de Klant worden aangeboden op de luchthaven Fiumicino, waaronder, afhankelijk van het geval: de ontvangst en begeleiding door toegewijd personeel dat werkt in opdracht van ITA, bij vertrek, aankomst of tijdens de transit van vluchten, alsmede andere diensten zoals Fast Track, paspoortcontrole, escorte naar boarding en andere optionele diensten.

 

Met “Algemene Voorwaarden" wordt bedoeld deze algemene verkoopvoorwaarden die de procedures bepalen voor het boeken, aankopen en verlenen van de "Meet & Greet" dienst.

 

Website" betekent de website www.ita-airways.com

 

  

2.     Beschrijving van Meet & Greet diensten

 

De Dienst kan worden geboekt door het type bijstand aan te geven dat nodig is, met de mogelijkheid om enkele optionele diensten te kiezen, zoals hieronder geïllustreerd:

 

A) De vertrekkende dienst omvat:

 • Ontvangst bij aankomst op de luchthaven en hulp bij het inchecken en de registratie van de bagage.
 • Hulp bij reisprocedures.
 • Begeleiding bij het instappen (in geval van finger boarding).
 • Transfer per privé-auto naar het vliegtuig indien het zich op een afgelegen parkeerterrein bevindt  (indien van toepassing).

 

B) De overstapdienst omvat:

 • Ontvangst aan boord en vervoer per privé-auto indien het vliegtuig zich op een afgelegen parkeerplaats bevindt  (indien van toepassing).
 • Welkom op de aankomstplaats van de bus of aan de uitstap finger.
 • Hulp tijdens de transitfase met begeleiding tot aan de vertrekgate.
 • Begeleiding bij het instappen (in geval van finger boarding).
 • Transfer per privé-auto naar het vliegtuig indien het zich op een afgelegen parkeerterrein bevindt (indien van toepassing).

 

 

 

 

 

 

 

C) De aankomstdienst omvat:

 • Ontvangst aan boord bij aankomst van de vlucht en transfer per privé-auto in geval van ontscheping afgelegen (indien van toepassing).
 • Assistentie bij aankomst in de bus of aan de ontschepingsvinger en bijstand tijdens het hele ontschepingsproces, immigratiecontroles.
 • Hulp bij het ophalen van de bagage.

 

Door een Klant geboekte diensten zijn persoonlijk, op naam en niet overdraagbaar aan derden.

 

3.     Reservering en voorwaarden van de dienst aankoop en annulering:

 

3.1. De diensten moeten worden geboekt:

 • ten minste 48 uur voor de aankomst/overstappen/het vertrek van de vlucht;
 • door een e-mail te sturen naar: SpecialServices@itaspa.com (invoegen in de onderwerpregel: Meet & Greet)
 • ma-vr van 09:00 tot 18:00 uur; zondag en feestdagen van 09:00 tot 14:00 uur
 • via het postadres of het telefoonnummer op de website http://www.ita-airways.com  op de aan de dienst gewijde pagina.

 

3.2   Zodra de betaling is verricht, ontvangt de Klant een bevestigingse-mail met het ontvangstbewijs en de details van de gekochte dienst.

3.3. De Dienst kan kosteloos worden geannuleerd tot uiterlijk 48 uur voor vertrek/overstappen/aankomst van de vlucht. Vervolgens zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

3.4 Bij de reservering van de Service verbindt de Klant zich ertoe om ITA de nodige informatie te verstrekken om de Service aan te passen. In geval van onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie kan ITA niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet op dezelfde wijze leveren van de gevraagde diensten.

 

3.5 De tarieven zijn gedifferentieerd per type pakket, naar gelang van het aantal personen en verwijzen naar het tijdstip van aankoop van de dienst.

       

 

4.    Betaling 

De betaling geschiedt met een creditcard in euro’s, en kan worden verricht met een van de volgende creditcards American Express, Mastercard, Visa, Diners (alleen in Italië.

 

5. Verbintenissen van ITA

5.1   ITA verbindt zich ertoe de Diensten die geboekt werden, te leveren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

 

5.2   ITA informeert de Klant dat zij verplicht kan zijn de uitvoering van de Diensten aan te passen aan eisen met betrekking tot de veiligheid en/of beveiliging van personen, faciliteiten en/of diensten. 
In deze gevallen zal ITA zich inspannen om de Klant zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te stellen en een oplossing te vinden die het mogelijk maakt de Diensten aan te passen met behoud van voor de Klant bevredigende voorwaarden met betrekking tot de levering ervan. 

5.3 Indien de Diensten om voornoemde redenen niet kunnen worden gegarandeerd of gewijzigd, kan ITA niet aansprakelijk worden gesteld voor deze tekortkoming. De Klant die geen gebruik heeft kunnen maken van de geboekte Diensten zal worden terugbetaald.

 

6. Diensten wijzigen na boeking 

6.1 De door de klant geboekte diensten kunnen worden gewijzigd door ons uiterlijk 48 uur na het overeengekomen tijdstip van aanbieding op de luchthaven hiervan in kennis te stellen, onder de volgende voorwaarden:


(i) de Prijs zal niet variëren;
(ii) hetzelfde type van afgenomen diensten zal worden gehandhaafd, ongeacht de datum/tijdstipwijziging; 
(iii) het niet mogelijk zal zijn om de naam van de Klant te wijzigen. 

 

7. Restituties 

 

7.1 Vergoeding van de dienst is mogelijk in de volgende gevallen:

 • als gevolg van een inefficiëntie (bv. vertraging of annulering van een vlucht) en ITA was niet in staat de aangekochte dienst om te leiden;
 • annulering uiterlijk 48 uur voor vertrek/transit/aankomst van de vlucht doorgegeven.

7.2   De Klant kan een terugbetaling aanvragen via hetzelfde kanaal als de aankoop van de dienst.

 

7.3.  Restitutie vindt niet plaats indien de oorzaak van het niet uitvoeren van de dienst aan de Klant te wijten is of indien de Klant niet aan de in deze voorwaarden gestelde voorwaarden heeft voldaan.

 

8. Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de diensten

8.1 Voor de uitgaande Meet & Greet service dient de Klant op de per e-mail overeengekomen plaats en tijd te arriveren.

8.2   ITA is niet verplicht tot het verlenen van de afgenomen dienst in geval van no-show (niet verschijnen van de Cliënt) en/of een vertraging van meer dan 30 minuten ten opzichte van het afgesproken tijdstip van de afspraak.

 

8.3   ITA  is niet aansprakelijk voor het niet vertrekken van de Klant, in het geval dat de Klant te laat is voor het instappen.

 

8.4 Voor de Meet & Greet service bij aankomst worden de plaats en het tijdstip van de afspraak met het toegewijde personeel dat in naam van ITA werkt, bepaald volgens het vooraf overeengekomen tijdstip of volgens het werkelijke tijdstip van aankomst van de vlucht in geval van vervroeging of vertraging van de vlucht.

 

 

9. Verantwoordelijkheid 

9.1 Voor Diensten die worden uitgevoerd na het passeren van de boarding gate en voor het verlaten van de aankomst gates, zijn de aansprakelijkheidsregels van het Verdrag van Montreal en in de Algemene Vervoersvoorwaarden ITA van toepassing.

 

9.2 ITA is niet aansprakelijk voor schade aan personen en eigendommen die ontstaat vóór het passeren van de boarding gate en na het verlaten van de arrival gates, tenzij veroorzaakt door ITA Spa of door toegewijd personeel dat in opdracht van ITA met opzet of grove nalatigheid werkt.

 

 

10. Overmacht 

ITA kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet verlenen van alle of een deel van de geboekte diensten en faciliteiten indien dit te wijten is aan een geval van overmacht.

In dat geval kan de Klant geen aanspraak maken op enige vergoeding, rente of schadevergoeding voor directe of indirecte verliezen die het gevolg zijn van de niet-uitvoering van de diensten. 

 

11. Verwerking van de gegevens

"Krachtens Wetsdecreet. nr. 196/03 en latere wijzigingen en EU-verordening 2016/679, verklaart de Vennootschap dat de persoonsgegevens die verband houden met deze akte, al dan niet automatisch, uitsluitend zullen worden verwerkt om te voldoen aan de verplichtingen, contractueel en wettelijk, die voortvloeien uit de bepaling van hetzelfde. In het bijzonder zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid, dat u kunt raadplegen op het volgende adres: www.ita-airways.com 

12. Wijziging van deze Algemene Verkoopvoorwaarden 

ITA behoudt zich het recht voor om de Gepersonaliseerde Diensten op de Luchthaven en deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen, de Verkoopsvoorwaarden die op het moment van de reservering werden vastgelegd, blijven niettemin gegarandeerd, tenzij de wijziging bij wet of door een overheidsinstantie wordt voorgeschreven. In dat geval is de wijziging van toepassing op alle reeds geplaatste bestellingen. 

 

13.   Bevoegde rechtbank 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Italiaanse recht. De partijen gaan akkoord met de bevoegdheid van de rechtbank van Rome (Italië).

 

loader