ITA Wereld

De wereld van ITA Airways onze waarden, de Ethische Code, het Netwerk en alle rechten die voor passagiers van belang zijn. Boek nu uw vlucht bij ITA Airways.

DUURZAAMHEID

ITA, Italia Trasporto Aereo, is opgericht met het ambitieuze doel een van de groenste, meest inclusieve en meritocratische bedrijven in Europa te zijn. Daarom hebben wij van duurzaamheid op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied een van de fundamentele pijlers van ons bedrijfsplan gemaakt, en hebben wij concrete acties en doelstellingen vastgesteld die op elk van de drie gebieden moeten worden nagestreefd.  

MILIEU

Om de impact op het milieu te verminderen, zullen wij in 2026 onze vloot geleidelijk vernieuwen tot 80% vliegtuigen van de nieuwe generatie. Modernere, efficiëntere en comfortabelere vliegtuigen met een lagere CO2-uitstoot. 

Wij werken samen met nationale en internationale belanghebbenden om het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen in onze operationele normen op te nemen. 

Bovendien zullen wij aan boord van onze vliegtuigen alle afbreekbare materialen gebruiken en het afval gescheiden inzamelen om de impact op het milieu te minimaliseren.  

MAATSCHAPPIJ

Wij zijn overtuigd van de waarde van onze mensen en willen in hun toekomst investeren door middel van opleidings- en ontwikkelingsprogramma's. Wij zullen ernaar streven de totstandkoming van een inclusieve cultuur te bevorderen, waarbij diversiteit wordt gecultiveerd en gewaardeerd als een strategische hulpbron voor succes, door bij de keuze van partners voorrang te geven aan partners die dezelfde waarden uitdragen.  

GOVERNANCE

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategieën en interne processen. Al onze handelingen worden geleid door een bindende gedragscode, zowel voor onze eigen mensen als voor externe partners. Wij zullen ook prestatiedoelstellingen en stimulansen vaststellen, die niet alleen aan economische maar ook aan duurzaamheidsresultaten gekoppeld zijn. Omdat milieubescherming niet langer kan wachten en het tijd is om woorden in daden om te zetten.  

loader