Bagage

Al wat je moet weten om je bagage voor te bereiden.

Algemene voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen door passagiers en bemanningen

Gevaarlijke goederen mogen door passagiers of bemanning niet in de handbagage of in de afgegeven bagage worden vervoerd, behalve zoals aangegeven in deze tabel. (IATA)

NIET-ONTVLAMBARE EN NIET-GIFTIGE AËROSOLEN VAN KLASSE 2.2

zonder aanverwante risico's voor sportief of huishoudelijk gebruik is toegestaan in een totale nettohoeveelheid van ten hoogste 2 kg of 2 liter en met een nettohoeveelheid per afzonderlijk product van ten hoogste 0,5 kg of 0,5 liter. Vervangingsspuitbussen moeten worden beschermd met een deksel of op een andere manier die voorkomt dat de inhoud per ongeluk vrijkomt. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: X

VERLAMMENDE WAPENS

(voor zelfverdediging) die elektrische schokken veroorzaken (elektroshockwapens, bijvoorbeeld: "elektroshock"). teasers) die gevaarlijke producten bevatten, zoals explosieven, samengeperste gassen, lithiumbatterijen, zijn verboden.

VERBODEN

WARMTE PRODUCERENDE VOORWERPEN

zoals onderwatertoortsen (duiklampen) en lasmachines. Om brandgevaar te voorkomen, moeten de batterij en het warmteproducerende element van elkaar worden gescheiden. De verwijderde batterij moet tegen kortsluiting worden beschermd en in de originele verpakking of in een plastic zak of individueel beschermend omhulsel worden geplaatst, en de beperkingen inzake het vervoer van batterijen moeten in acht worden genomen.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

APPARATUUR VOOR DE CONTROLE VAN CHEMISCHE AGENTIA

(Chemical Agent Monitoring - CAM) die worden gebruikt door vertegenwoordigers van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) kunnen een zeer lage radioactiviteit hebben en zijn toegestaan op dienstreizen, maar zonder lithiumbatterijen.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

MOBILITEITSHULPMIDDELEN/1

“NON SPILLABLE WET BATTERIES”-batterijen- of batterijen die voldoen aan speciale bepaling A123 of A199 voor de aandrijving van rolstoelen of andere soortgelijke apparaten (bv. scooters)

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: X

MOBILITEITSHULPMIDDELEN/2

“Spillable batteries”batterijenvoor aandrijving van rolstoelen of andere soortgelijke apparatuur 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: X

MOBILITEITSHULPMIDDELEN/3

Batterijen "LITHIUM IONEN” voor rolstoelen of andere soortgelijke uitrusting mogen aan de stoel bevestigd blijven indien zij stevig aan het mobiliteitshulpmiddel zijn vastgemaakt, anders moeten zij worden verwijderd en in een speciaal geval in de cabine worden gebracht.
De verwijderde batterij mag niet meer dan 300 Wh bevatten, of voor rolstoelen met 2 batterijen die nodig zijn voor het hanteren, mag elke batterij niet meer dan 160 Wh.
Om ons te helpen uw mobiliteitshulpmiddel correct te vervoeren, kunt u de Informatieformulier elektrische mobiliteitshulpmiddelen overhandig het aan de begeleider of maak het vast aan je hulpmiddel. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: X

Toegestaan in handbagage: 

GEKOELDE VLOEIBARE STIKSTOF

(dry shipper), in verpakking en volledig geabsorbeerd in een poreus materiaal, is alleen toegestaan als het niet-g GEKOELDE VLOEIBARE STIKSTOF evaarlijke goederen bevat.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

BESCHADIGDE LITHIUMBATTERIJEN EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Wij herinneren u eraan dat lithiumbatterijen, beschadigde, defecte of teruggeroepen elektronische apparaten verboden zijn voor vervoer in zowel hand- als ruimbagage.

MET BRANDSTOF OPGELADEN BATTERIJEN

Wordt gebruikt om draagbare elektronische apparaten (zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en camcorders) op te laden.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

RESERVE LITHIUM- OF LITHIUMMETAALBATTERIJEN, INCLUSIEF ENERGIEBANKEN TOT 100 WH EN 2 GR

Reservebatterijen voor elektronische apparaten of medische apparatuur mogen alleen in de cabine worden meegenomen. De limiet is 20 stuks per passagier en ze mogen niet meer zijn dan:

  • 2 g voor lithiummetaal vervangingsbatterijen
  • 100 wh voor reserve lithium-ion batterijen

Opmerking: Als de watturen niet op de batterij zijn aangegeven, kunnen ze worden berekend door de spanning (V) te vermenigvuldigen met het aantal ampère-uren (Ah), bijv. 14Vx7Ah=98 Wh

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

NIET-LEKKENDE (LEKVRIJE) RESERVEBATTERIJEN

tot een maximale spanning van 12 V en een maximaal vermogen van 100 Wh. Twee stuks zijn toegestaan per passagier.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

RESERVE-LITHIUMBATTERIJEN - MEER DAN 100 WH EN TOT 160 WH EN MET MEER DAN 2 G EN TOT 8 GR

Met een energie van meer dan 100 Wh maar niet meer dan 160 Wh voor draagbare elektronische apparaten en draagbare medische hulpmiddelen (PMED's) of met een gehalte aan lithiummetaal van meer dan 2 gram maar niet meer dan 8 gram (alleen PMED's) alleen in handbagage. Slechts 2 stuks per persoon zijn toegestaan en ze moeten afzonderlijk worden beschermd om kortsluiting te voorkomen. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

ANDERE RESERVEBATTERIJEN ZOALS ALKALINE-MANGAANBATTERIJEN, ZINK-KOOLSTOFBATTERIJEN (DROGE CEL), NIKKEL-METAALHYDRIDEBATTERIJEN (NIMH), NIKKEL-CADMIUMBATTERIJEN (NICD)

Deze soorten batterijen mogen alleen in de handbagage in een plastic zak of in een originele koffer of verpakking met de batterijpolen beschermd.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: ✔

BAGAGE MET GEÏNSTALLEERDE LITHIUMBATTERIJ (SMART BAG)

Dit soort bagage mag mee aan boord zolang u zich houdt aan de afmetingen en gewichtslimieten voor handbagage. Als u uw bagage wilt inchecken, moet de batterij worden verwijderd en in de cabine worden meegenomen. Indien de batterij niet verwijderbaar is: het lithiummetaalgehalte mag niet meer bedragen dan 0,3 g of 2,7 Wh.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Alleen indien in de originele verpakking, met een alcoholgehalte van meer dan 24% maar niet hoger dan 70%, in recipiënten van max. 5L en niet meer dan 5 liter per persoon. 
Opmerking: Alcoholische dranken met een alcoholgehalte van 24% of minder zijn niet aan beperkingen onderworpen.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

NIET-BESMETTE BIOLOGISCHE MONSTERS

opgeslagen in kleine hoeveelheden brandbare vloeistof. Niet meer dan 30 ml vloeibare oplossing in één verpakking en niet meer dan 1 liter voor de hele verpakking.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

KLEINE, NIET-ONTVLAMBARE GASPATRONEN, BV. REDDINGSVESTEN

Die kooldioxide of andere gassen van subklasse 2.2 bevatten. Maximaal twee (2) kleine patronen geplaatst in een zelfopblazend veiligheidsmiddel zoals een reddingsvest of vest. Elke passagier mag slechts één van deze apparaten met twee kleine reservepatronen bij zich hebben, en niet meer dan 4 patronen met een watercapaciteit van maximaal 50 ml voor andere apparaten.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: ✔

Toegestaan in handbagage: 

VEILIGHEIDSBAKKEN

En soortgelijke voorwerpen die gevaarlijke goederen bevatten, zoals lithiumbatterijen en/of pyrotechnisch materiaal, zijn volledig verboden.

VERBODEN

NIET-ONTVLAMBARE EN NIET-GIFTIGE GASCILINDERS

Voor mechanische ledematen en eventuele reservecilinders van vergelijkbare grootte, indien nodig, voor de duur van de reis.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

DRAAGBARE ELEKTRONISCHE APPARATEN MET LITHIUMBATTERIJEN TOT 100 WH OF 2 GRAM

Aangedreven door lithiummetaal- of lithiumioncellen of lithiumbatterijen, met inbegrip van medische apparatuur zoals draagbare zuurstofconcentratoren (POC) en commerciële elektronische apparatuur zoals camera's, mobiele telefoons, laptops en tablets, indien deze door passagiers of bemanning voor persoonlijk gebruik worden meegevoerd. Voor lithiumbatterijen mag het lithiummetaalgehalte niet meer dan 2 g bedragen en voor lithiumionbatterijen mag de energie niet meer dan 100 watt bedragen.In de ingecheckte bagage moeten apparaten volledig worden uitgeschakeld en tegen beschadiging worden beschermd. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE 

Toegestaan in de ingecheckte bagage:  

Toegestaan in handbagage: ✔

DRAAGBARE ELEKTRONISCHE APPARATEN MET LITHIUMBATTERIJEN VAN 101-160 WH EN TOT 8 GRAM

Persoonlijke elektronische apparaten, inclusief medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld automatische externe defibrillatoren (AED), aerosoltoestellen, beademingsapparaten met continue positieve druk (CPAP)) gevoed met lithiumbatterijen of lithium-metaalbatterijen met een energie van meer dan 100 Wu maar niet meer dan 160 Wu, en niet meer dan 8 g lithium, alleen voor medische hulpmiddelen. Indien ze in het ruim worden meegenomen, moeten ze volledig uit staan en tegen beschadiging beschermd zijn.

Indien de apparaten in de geregistreerde bagage worden meegenomen:

  1. er moeten maatregelen worden genomen om het apparaat tegen schade te beschermen en om onopzettelijke inschakeling ervan te verhinderen;
  2. het apparaat moet volledig uit staan (niet in sleep-modus of in hibernation mode), tenzij het apparaat alleen lithiumbatterijen bevat van niet meer dan:

• Voor lithium-metaalbatterijen, een lithiumgehalte van 0,3 g; of
• Voor lithium-ionbatterijen, een nominaal vermogen van 2,7 Wu

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

DRAAGBARE ELEKTRONISCHE APPARATEN MET NIET-LEKKENDE BATTERIJEN

De spanning van de batterijen mag niet hoger zijn dan 12 volt of 100 Wh. 2 reserveonderdelen zijn toegestaan (niet geïnstalleerd in het apparaat/apparatuur).

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

 Toegestaan in handbagage: 

PERMEABELE APPARATEN

Voor de ijking van meetinstrumenten voor de luchtkwaliteit moeten zij voldoen aan bepaling A41. De totale hoeveelheid "gevaarlijk" materiaal in het toestel is beperkt tot 2 ml.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: NEE

DRONES

Drones worden beschouwd als elektronische apparatuur (PED) en mogen zowel in de handbagage als in de ingecheckte bagage, zolang ze tijdens de vlucht uitgeschakeld en veilig opgeborgen blijven.  Indien ze in de ingecheckte bagage worden aanvaard, moeten ze goed worden verpakt en moeten de batterijen uit de drone worden verwijderd en in de handbagage aan boord worden gebracht. (Verwijderde batterijen worden beschouwd als reservebatterijen, zie referentieverordening)

VEILIGHEIDSLUCIFERS (EEN KLEIN DOOSJE) EN KLEINE AANSTEKERS MET VLOEIBAAR GAS

Voor persoonlijk gebruik en alleen op de persoon. Aanstekers met brandstof, zoals de "Zippo" en navullingen daarvan, zijn verboden. Opmerking: "overal inslaan", "blauwe vlam" of sigaaraanstekers zijn verboden.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: NEE

Toegestaan in handbagage: alleen op persoon

DROOGIJS (KOOLDIOXIDE, VAST)

In hoeveelheden van niet meer dan 2,5 kg per persoon, wanneer gebruikt voor het koelen van bederfelijke en ongevaarlijke goederen, is het niet onderworpen aan de regelgeving, noch in de handbagage, noch in de ruimbagage. Het is toegestaan in de ingecheckte bagage, mits de verpakking het vrijkomen van kooldioxide mogelijk maakt, en de ingecheckte bagage moet zijn voorzien van een etiket waarop de aanwezigheid van "droog ijs" of "vast kooldioxide" en het nettogewicht van het droog ijs zijn vermeld.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: ja

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: ✔

SPAARLAMPEN

Alleen indien in originele verpakking en voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: ✔

Toegestaan in handbagage: 

NIET-RADIOACTIEVE GENEESMIDDELEN OF ARTIKELEN VOOR PERSOONLIJKE HYGIËNE

(aërosols inbegrepen) zoals lak, parfum, alcoholhoudende geneesmiddelen, scheerschuim enz., zijn toegestaan in een totale nettohoeveelheid van ten hoogste 2 kg of 2 liter en met een nettohoeveelheid per product van ten hoogste 0,5 kg of 0,5 liter. De kleppen van aërosols moeten worden beschermd door een dop of een ander geschikt middel om te voorkomen dat de inhoud per ongeluk vrijkomt. Let op: Vloeistoffen, gels en spuitbussen in handbagage worden verder beperkt tot verpakkingen van 100 ml (3,4 oz) bij de veiligheidscontrole.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

VERBRANDINGS- OF BRANDSTOFCELMOTOREN

Mag alleen als ingecheckte bagage worden vervoerd

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: ✔

Toegestaan in handbagage: X

MUNITIE (GEWEERPATRONEN)

(Munitie) moet veilig worden verpakt (alleen Div 1.4S, UN 0012 of UN 0014) tot een maximum van 5 kg bruto per persoon en uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Per passagier is slechts één pakket toegestaan, meerdere pakketten zijn niet toegestaan.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: X

ZUURSTOF, (CILINDERS) LUCHT OF GAS VOOR MEDISCH GEBRUIK

Zij mogen niet meer wegen dan 5 kg brutogewicht. Opmerking: Het vervoer van cilinders met vloeibare zuurstof is verboden.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: 

CARDIALE PACEMAKERS RADIO-ISOTOPEN

Of andere hulpmiddelen, met inbegrip van die welke werken op lithiumbatterijen, die in de persoon zijn geïmplanteerd of uitwendig zijn aangebracht, of radiofarmaceutica die als gevolg van een medische behandeling in het lichaam van een persoon zijn opgenomen.
 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE
 

Toegestaan in ruimbagage: alleen op persoon
 

Toegestaan in handbagage: alleen op persoon

GIETIJZERS

Die koolwaterstofgas bevatten, maximaal één per persoon, op voorwaarde dat de veiligheidsafdekking stevig op het verwarmingselement is bevestigd, mogen ook nooit aan boord van het vliegtuig worden gebruikt. Gasvullingen voor krultangen zijn niet toegestaan in de handbagage of de ingecheckte bagage.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: 

KLEINE DOOR LITHIUMBATTERIJEN AANGEDREVEN VOERTUIGEN (PERSOONLIJKE VERVOERMIDDELEN)

Als Airwheel, Solowheel, Hoverboard, Minisegway en Balanche wiel.

VERBODEN OP ITA SPA VLUCHTEN

LAADT OP MET BRANDSTOF

Per persoon zijn maximaal 2 draagbare elektronische apparaten toegestaan. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 

Toegestaan in handbagage: 

 

BEVEILIGINGSAPPARATUUR, VEILIGHEIDSAPPARATUUR DIE LITHIUMBATTERIJEN BEVAT.

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: X

ELEKTRONISCHE SIGARETTEN

Met inbegrip van e-sigaren en e-pipes en andere persoonlijke verdampers met batterijen moeten afzonderlijk worden beschermd om onbedoelde activering te voorkomen.
 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: X
 

Toegestaan in handbagage: ✔

AFSCHRIKMIDDELEN, (FYSIEKE BEVEILIGINGSMIDDELEN)

Zoals wapenstokken, sprays die irriterende stoffen bevatten (bv. chilipeper), enz. zijn verboden. 

VERBODEN

KOOKTOESTELLEN EN KAMPEERKOOKTOESTELLEN EN BRANDBARE BRANDSTOFTANKS

Die brandbare vloeistoffen hebben bevat waarvan de tank en/of het blik leeg zijn, mogen alleen in de ingecheckte bagage worden vervoerd en alleen als de brandstof volledig is verwijderd of als alle nodige maatregelen zijn genomen om brand te voorkomen (het fornuis/de tank moet worden leeggemaakt door het ten minste één uur te laten druppelen, de tankdop moet ten minste zes uur open blijven om de brandstof te laten verdampen)

 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: X

MEDISCHE OF KLINISCHE THERMOMETERS

Kwikhoudend materiaal mag in de beschermende kist worden vervoerd in hoeveelheden van ten hoogste één stuk per passagier en uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: NEE
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: X

KWIKHOUDENDE THERMOMETERS OF BAROMETERS

Het vervoer door een vertegenwoordiger van een overheidsdienst of bijvoorbeeld van een meteorologische of andere soortgelijke instantie is toegestaan indien het toestel zich bevindt in een waterdichte harde koffer die het ontsnappen van kwik in geval van beschadiging van het toestel kan voorkomen. 


Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: X
 

Toegestaan in handbagage: 

LAWINE REDDINGSRUGZAK

één (1) per persoon, met één samengeperst gaspatroon in Div. 2,2. Ze mogen ook zijn voorzien van een pyrotechnische ontsteker die niet meer dan 200 mg netto Div bevat. 1.4S. De rugzak moet zodanig zijn verpakt dat hij niet per ongeluk kan worden geactiveerd. De airbags in de rugzak moeten voorzien zijn van drukontlastingskleppen. 

Toestemming van de luchtvaartmaatschappij vereist: JA
 

Toegestaan in de ingecheckte bagage: 
 

Toegestaan in handbagage: 

JACHTTROFEEËN

In naleving van de ESG-verbintenissen (“Environment, Social & Governance”) die ITA Airways onderschrijft, willen we bijdragen tot de bescherming van de biodiversiteit en de bescherming en het behoud van de wilde fauna bevorderen, zoals voorzien in de doelstellingen van de “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)”. Hiertoe steunt ITA Airways de campagne van de internationale organisatie “Humane Society International” en voert op al haar eigen vluchten het verbod in voor transport van alle jachttrofeeën (inclusief aparte delen van dieren) zowel in cargozending als in de bagage die mee met de passagier reist.

In die zin drukt ITA Airways haar steun uit voor de twee wetsontwerpen die momenteel door het Italiaanse parlement worden onderzocht wat nultolerantie betreft ten overstaan van de invoer, uitvoer en wederuitvoer van dergelijke voorwerpen, conform met de richtlijn aangeduid door de Conventie van het Europese Parlement.

loader