Algemene vervoersv


Het luchtvervoerscontract tussen Italia Trasporto Aereo S.p.A. en de passagier is onderworpen aan de Algemene Vervoersvoorwaarden zoals aangevuld door de Tariefregels die van toepassing zijn op de specifieke luchtvervoersdienst en het ticket.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

Update van 21 November 2023

loader