Organiseer je reis

Reisdocumenten, speciale assistentie, zwangere vrouwen, kinderen en huisdieren. Ontdek hoe je jouw reis het best organiseert.

DIEREN OP REIS

NEEM JE TROUWE HUISDIER MEE OP VAKANTIE! HIER VIND JE ALLE GEGEVENS HOE JE JOUW REIS BEST VOORBEREIDT

Afhankelijk van de soort, het gewicht en de grootte van het dier en van de nationale en internationale voorschriften die van kracht zijn, kan het vervoer in de cabine of in de geklimatiseerde en op druk gehouden ruimte van het ruim plaatsvinden.
 

NIEUW

Vanaf 20 juni wordt het maximumgewicht van het dier in de cabine op alle binnenlandse vluchten met 25% vermeerderd: van 8 kg voordien tot nu 10 kg (naast de 2 kg van de transportbox). Meer ruimte en meer comfort voor je geliefde viervoeter.

Lees alle informatie hierna.
 

AANKOOP TICKET VOOR JE HUISDIER

Het aantal plaatsen aan boord van het vliegtuig die voor dieren zijn voorbehouden, zowel in het ruim als in de cabine, is aan beperkingen onderworpen.

De prijs van het ticket varieert naargelang het gewicht, het vervoer in de cabine of in het ruim en van de luchthavens van vertrek en aankomst. Raadpleeg de tabel met alle betreffende informatie.

We herinneren jou eraan dat je het ticket voor de reis minstens 48 uur vóór de datum van de vlucht moet aanschaffen door contact op te nemen met de Customer Center en dat dieren jonger dan 3 maanden niet mogen worden vervoerd. Voor meer informatie klik je hier .

VERVOER VAN EEN DIER IN CABINE

Het vervoer van dieren in de cabine is onderworpen aan specifieke voorwaarden:   

 • het dier mag alleen worden vervoerd in een geschikte zachte, half stijve of stijve transportbox;
 • de transportbox moet een correcte verluchting vanbinnen verzekeren, het moet aan alle zijden gesloten zijn en tijdens de vlucht mag het dier er niet uit, ook niet gedeeltelijk eruit;
 • om veiligheidsredenen moet het dier in zijn transportbox opgesloten blijven tot je uit het vliegtuig bent gestapt;
 • het dier, dat maximaal 10 kg mag wegen op nationale vluchten en 8 kg op alle andere vluchten, moet tijdens de hele reis in zijn transportbox blijven. Deze transportbox mag de volgende afmetingen niet overschrijden:
  • 24 cm hoog
  • 40 cm lang
  • 30 cm breed

In geval de afmetingen niet gerespecteerd worden, kan het inschepen van het dier mogelijk niet gegarandeerd zijn;

 • Het huisdier moet comfortabel zijn en zich kunnen omkeren en kunnen gaan liggen in de transportbox. De transportbox moet goed geventileerd, waterdicht en van stevig materiaal zijn;
 • in de transportbox mogen tot 5 dieren van dezelfde soort worden vervoerd, op voorwaarde dat het totale gewicht niet meer dan 10 kg bedraagt op nationale vluchten (8 kg op alle andere vluchten), naast de 2 kg van de transportbox, inclusief het nodige eten voor tijdens de vlucht.

VERVOER VAN EEN DIER IN HET RUIM

Het vervoer van dieren in het ruim is onderworpen aan specifieke voorwaarden:

 • het dier moet in een stijve transportbox worden vervoerd, waarvan de behuizing alleen van glasvezel of harde kunststof is gemaakt;
 • als de transportbox met wieltjes is uitgerust dan moeten die worden verwijderd; als de wieltjes ingetrokken kunnen worden, moeten deze worden vergrendeld met tape;
 • de transportbox voor honden moet absoluut uitgerust zijn met:
  • een metalen deur met een vergrendelingssysteem dat de sluitpunten aan de boven- en onderkant en in het midden van de deur vergrendelt;
  • ventilatie-openingen aan de zijkant, die voor het transport van honden niet van plastic maar verplicht van metaal moeten zijn.
 • de afmetingen van de transportbox variëren afhankelijk van het type vliegtuig dat voor de reis is voorzien. 


GELEIDEHONDEN EN ERKENDE HULPHONDEN

Erkende geleidehonden en hulphonden zijn, ongeacht hun ras of soort, getraind om personen met een motorische, auditieve of visuele, verstandelijke/sociale of andere beperkingen van psychiatrische aard bij te staan.

BEKIJK DE DETAILS

Op vluchten van ITA Airways is het mogelijk om in de cabine gratis geleide- en erkende hulphonden te vervoeren. Voor aansluitingsvluchten moet je de voorschriften controleren van de luchtvaartmaatschappij die de afzonderlijke vluchten uitvoert. als je reisroute meerdere luchtvaartmaatschappijen voorziet, dan moet je aan elke luchtvaartmaatschappij om bevestiging vragen, om zeker te zijn dat de hond aan boord wordt toegelaten.

Je moet een trainingscertificaatvoorleggen waarop het centrum/verwijzingsinstituut op papier (of met een leesbare stempel) bewijst dat het om een hulphond gaat. Hulphonden zijn niet onderworpen aan een quotaregeling. De dienst moet minstens 48 uur voor het vertrek van de vlucht aangevraagd worden en zal bevestigd worden na controle van alle voorgelegde documenten.

Merk op: honden die emotionele steun bieden, worden niet als getrainde hulphonden beschouwd en het vervoer van deze honden is bijgevolg niet gratis aan boord van onze vluchten. Zij kunnen tegen betaling worden vervoerd volgens de procedures voor het aan boord brengen van honden in de cabine of in het ruim, afhankelijk van het gewicht van de hond. 

Als je buiten het nationale grondgebied reist, raden we aan om je tijdig te informeren over de normatieve en gezondheidseisen van het land van bestemming

Algemene vervoersvoorwaarden:
Omwille van de veiligheid op de vlucht en het comfort in de cabine moet de hond gewoon zijn om te gehoorzamen en zich passend gedragen in een openbare ruimte (bijv. niet blaffen, grommen, geen mensen of andere dieren aanvallen).

Kleine hondjes hoeven niet de hele duur van de vlucht in een speciale transportbox te reizen. Als ze zonder kooi reizen, moet er een leiband en een muilkorf gebruikt worden (indien door de gezagvoerder van de vlucht vereist).

De hond moet altijd vóór de stoel van zijn baasje blijven en het bijhorende borststuk dragen.

Aan boord moet de hond aan de volgende voorschriften voldoen:

 • te allen tijde onder de directe controle van de passagier blijven;
 • niet op de stoelen zitten en niet in de buurt van de nooduitgangen staan.

De hond wordt gratis vervoerd, ook in het ruim.

De passagier is aansprakelijk voor schade en extra kosten die veroorzaakt worden door het vervoer van de hond.


AANWIJZINGEN VOOR HET WELZIJN VAN HET DIER

Voor een optimale reiservaring voor je geliefde viervoeter, raden we een aantal gedragsregels aan waaraan je jou voor en tijdens de vlucht kunt houden.

Meer informatie

 • laat het dier minstens 5 dagen vóór de reis aan de transportbox wennen door hem telkens ongeveer twee uur erin opgesloten te laten en hem onmiddellijk daarna te belonen;
 • Geef je huisdier vóór het vertrek regelmatig te drinken, altijd in kleine hoeveelheden;
 • Geef je huisdier tot vier uur vóór de vlucht eten en zorg dat hij tijdens de hele reis voldoende voer heeft;
 •  Om het dier maximaal reiscomfort te verzekeren, raden we aan om op de bodem van de transportbox een deken, krantenpapier of ander absorberend materiaal te leggen. Stro is verboden;
 • In de transportbox mag het dier niet aan de leiband liggen en geen muilkorf dragen; denk er ook aan dat deze accessoires ook niet in de transportbox mogen worden achtergelaten;
 • Het dier mag geen tekenen van fysieke vermoeidheid vertonen en mag niet gewond zijn. Vraag jouw dierenarts om te controleren of het dier in goede staat verkeert om de reis aan te kunnen en vergeet niet om ten minste een lege kom in de transportbox te plaatsen, die vastgemaakt en toegankelijk is (ook als de transportbox gesloten is), zodat je huisdier tijdens de vlucht maximaal comfort heeft;

Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan of als het dier hinderlijk is voor de passagiers, kan de gezagvoerder het dier naar het ruim laten overbrengen.

De dienst voor het vervoer van dieren is niet op alle vliegtuigen van de maatschappij beschikbaar en de maximumgrootte die aan boord kan worden genomen varieert naar gelang van het gebruikte vliegtuig, dus het is belangrijk dat je op voorhand informatie inwint bij de Assistentie.


REISDOCUMENTEN

Om dieren te vervoeren, zijn een aantal verplichte documenten nodig. 

ITALIË

Om op Italiaans grondgebied te reizen, moeten honden en katten over het volgende beschikken:

 • Een gezondheidsboekje of het paspoort van het dier

EUROPESE UNIE

Om naar een land van de Europese Unie te reizen, moeten honden, katten en fretten over het volgende beschikken:

 • een paspoort, afgegeven door een dierenarts, met daarin de inentingen (verplicht: een up-to-date en geldig vaccin tegen hondsdolheid) en de gezondheidstoestand van het dier
 • Leesbare tatoeage of elektronisch identificatiesysteem (microchip, transponder)

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Voor een dier waarvoor toestemming wordt verleend om het in de cabine op reis mee te nemen, moet je minstens een van de volgende documenten of attesten bij hebben:

1. Een bewijs van inenting tegen hondsdolheid

OF

2. Online toestemming verstrekt door de CDC (Centers for Disease Controls & Prevention) die de invoer toelaat van honden die nog niet tegen hondsdolheid zijn ingeënt. Voor meer info en om toestemming aan te vragen, gaat u naar de website

OF

3. Schriftelijke bevestiging dat de hond de voorbije zes maanden in een land heeft geleefd dat immuun is voor hondsdolheid of sinds zijn geboorte in zo’n land heeft geleefd. Klik hier om de lijst van deze landen te raadplegen 

VERENIGD KONINKRIJK

Huisdieren mogen niet naar het Verenigd Koninkrijk reizen, tenzij het om hulphonden gaat. Gelieve indien nodig met de plaatselijke autoriteiten contact op te nemen.

ISRAËL

Het vervoer van honden en katten in Israël is aan een specifieke norm onderworpen. Raadpleeg de volgende link voordat je op reis vertrekt


BRAZILIË

Het vervoer van dieren is onderworpen aan een internationaal sanitair certificaat (CZI)

ANDERE LANDEN

Voor alle andere landen word je verzocht contact op te nemen met de ambassade/het consulaat van het land van bestemming, of de geldende voorschriften te controleren op de website van de IATA

 

VERVOER VAN BRACHYCEPHALISCHE DIEREN IN HET RUIM.

Brachycephalische dieren of dieren met een korte snuit, zijn bijzonder gevoelig voor stress en temperaturen. Om het welzijn en de veiligheid van uw huisdier te verzekeren, raden wij aan om zijn algemene staat aandachtig te beoordelen en bijgevolg ook de risico’s die met dit soort vervoer gepaard gaan.

MEER INFORMATIE

Op basis van de IATA-voorschriften worden de volgende rassen genoteerd, die onder deze categorie vallen:

 HONDEN

 • Affenpinscher
 • Amerikaanse Pit Bull Terrier
 • Amerikaanse Staffordshire Terrier
 • Bichon Frise
 • Boston Terrier
 • Boxer
 • Brusselse Griffon
 • Bulldog
 • Bullmastiff
 • Cane Corso
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Chihuahua (appelhoofdig)
 • Chow Chow
 • Dogo Argentino
 • Dogue de Bordeaux
 • Engelse Mastiff
 • Franse Bulldog
 • Japanse Chin
 • King Charles Spaniel
 • Lhasa Apso
 • Maltezer
 • Neapolitaanse Mastiff
 • Newfoundland
 • Pekingees
 • Presa Canario
 • Pug
 • Shar-Pei
 • Shih Tzu
 • Silky Terrier
 • Tibetaanse Spaniël
 • Valley Bulldog
 • Yorkshire Terrier

 

KATTEN

 • Birmaans
 • Exotisch Korthaar
 • Perzisch
 • Himalaya 


VERVOER VAN ANDERE DIEREN DAN HONDEN OF KATTEN.

Je kan ook andere kleine dieren vervoeren die geen honden of katten zijn. Voor elk dier gelden ander voorschriften, naargelang het land van bestemming. Als je hierna geen afdoende informatie vindt, neem dan contact op met onze Customer Center

KONIJNEN EN HAMSTERS

Om binnen de EU te kunnen reizen, moeten konijnen en hamsters zijn voorzien van:

 • een geldig gezondheidsattest van een dierenarts
 • container-kooi die geschikt is voor het vervoer van dit soort dieren.

Neem voor reizen buiten de EU contact op met de Customer Center.

VOGELS

Teneinde de verspreiding van vogelgriep te voorkomen, hebben de Europese Unie en het Ministerie van Volksgezondheid een volledig verbod ingesteld op het importeren van vogels uit Azië, Turkije, Rusland, Zuid-Afrika, Roemenië en de landen van de Balkan.

 

TERUGBETALINGEN

Je hebt recht op terugbetaling van de dienst in geval van ziekte/overlijden:

 • van naaste verwanten: echtgenoot/echtgenote, kinderen (inclusief geadopteerde kinderen), ouders, broers/zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonouders, zwagers, schoonzonen en schoondochters; in dit geval moet de graad van verwantschap worden aangetoond met een passend certificaat (familiestatuut of een ander certificaat dat is afgegeven door de bevoegde instanties, zoals het districtskantoor of de burgerlijke stand)
  • van passagiers die familieleden of vrienden zijn op dezelfde PNR
  • van het dier

In alle gevallen moet een verklaring van afstand wegens ziekte/overlijden worden gestaafd door een overlijdensakte, een geldig ziekenhuiscertificaat of een medisch veterinair attest waaruit blijkt dat het dier daadwerkelijk niet kan reizen wegens ziekte.

 

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons op

loader