Voorwaarden voor de dienst “stoelkeuze”

De "Stoelkeuze"-service bestaat uit de keuze van een zitplaats aan boord en is beschikbaar voor passagiers in Economy Class op door ITA Airways uitgevoerde vluchten.

Het service-aanbod kan naar goeddunken van ITA Airways worden gewijzigd. Er zijn voorwaarden van toepassing, gepubliceerd op de website van ITA Airways, op het moment van de "Stoelkeuze"-service wordt gekocht

 • Indien de passagier niet om de dienst verzoekt volgens de hieronder beschreven procedures, wordt de zitplaats gratis toegewezen door de maatschappij op basis van beschikbaarheid en operationele en veiligheidscriteria.

De dienst wordt aangeboden voor tickets die via de volgende kanalen zijn gekocht:

 • De website ita-airways.com
 • Customer Center en ticketshops van ITA Airways
 • Reisbureaus

De zitplaats kan worden gekozen:

tijdens de boeking;

De “Stoelkeuze” is op enkele plaatsen van het vliegtuig gratis voor::

 • passagiers met Economy tickets met het CLASSIC PLUS en FLEX tarief; 
 • de passagier die reist met een kind van 0 tot 2 jaar oud (zuigeling).
 • de passagiers die reist met een kind van 2 tot 12 jaar  (child);
 • passagiers met een fysieke, cognitieve en zintuiglijke beperking en een begeleider.
 • passagiers die lid zijn van specifieke Clubs van het Volare programma

Indien de tariefklasse geen gratis stoelkeuze omvat en de passagier besluit niet tot aankoop over te gaan, wijst het systeem tijdens het inchecken automatisch een stoel gratis toe, naar gelang van de beschikbaarheid van stoelen, operationele of veiligheidsbehoeften. Indien de passagier niet onder de gevallen valt waarin de dienst gratis is, kan hij vragen van zitplaats te veranderen tegen betaling van de prijs voor de "Stoelkeuze" die op dat moment van toepassing is.

Volwassenen die met kinderen onder 12 jaar reizen, die bij dezelfde boeking horen, krijgen gegarandeerd stoelen toegewezen in de buurt van de minderjarige; dat geldt voor minstens een van de ouders of de begeleider. De toewijzing van stoelen is mogelijk tijdens de aankoop van het ticket bij het Customer Center ITA Airways; bij aankoop in een reisagentschap of via internet gebeurt de toewijzing op de volgende manier:

1) tijdens de online check-in;

2)  via contact met ons Customer Center 

Als het tijdens de online check-in niet lukt om stoelen te boeken naast de minderjarige en minstens een ouder/begeleider kan je in Italië naar het Customer Center van ITA Airways bellen of direct naar de incheckbalie op de luchthaven gaan voor hulp bij de toewijzing van de gewenste stoelen.

Als je geen gebruik wil maken van de gratis toewijzing van stoelen naast de minderjarige voor de ouder/begeleider en je specifieke stoelen wil voor meer comfort tijdens de vlucht, kan je altijd de service "Stoelkeuze" aankopen”.

Passagiers met een lichamelijke, cognitieve of zintuiglijke handicap en een begeleider kunnen gratis vooraf zitplaatsen reserveren door te bellen naar het nummer van de Bijzondere bijstand naar de hierboven vermelde contacten, of op de luchthaven (afhankelijk van beschikbaarheid). De stoel van de begeleider bevindt zich naast die van de passagier met een handicap.

Indien “Stoelkeuze” is geselecteerd, kan je ze voor elke passagier en voor elk segment van de vlucht kiezen. De betaalde prijs is niet terugbetaalbaar of overdraagbaar aan derden.

Indien de betaling voor de "Stoelkeuze"-dienst niet tegelijk met de aankoop wordt verricht of niet succesvol is, wordt de toewijzing van de zitplaats geannuleerd.

De Stoelkeuze kan op een van de volgende manieren worden betaald: Visa/El/MC/Amex/.

Met het Economy Flextarief kan de "Stoelkeuze" service altijd opnieuw gebruikt worden, ook als je beslist om van vlucht te veranderen. Met alle andere tarieven leidt elke vrijwillige wijziging die door de klant wordt aangevraagd (bijvoorbeeld: wijziging van datum, vlucht, route), tot het verlies van de "Stoelkeuze"-dienst voor het gewijzigde vluchtsegment, zonder de mogelijkheid om een terugbetaling te vragen. "Stoelkeuze" kan, indien beschikbaar, opnieuw worden verworven voor bijgewerkte segmenten van de reisroute.

De zitplaats kan gratis gewijzigd worden als die van dezelfde of een lagere categorie is (in dat geval wordt het eventueel prijsverschil niet terugbetaald).

Als de zitplaats gewijzigd wordt in één van een hogere categorie moet het prijsverschil betaald worden.

In de volgende gevallen kan om terugbetaling van de betaalde prijs worden verzocht, tenzij de passagier verzoekt om deze op een andere vlucht te gebruiken:

 • inefficiëntie van de maatschappij (bv. annulering van de vlucht) en in geval van herplaatsing van de passagier op een nieuwe vlucht, indien er geen zitplaatsen met soortgelijke kenmerken als de gekochte zitplaats beschikbaar zijn (bv. wegens een verandering van vliegtuig);
 • verlies van aansluiting op de vlucht waarop de "Stoelkeuze" is aangekocht ten gevolge van vertraging van een vlucht uitgevoerd door ITA Airways;
 • technische problemen met de gekozen stoel;
 • ITA Airways heeft de stoel vóór of na het instappen vanwege operationele of veiligheidsredenen opnieuw toegewezen;
 • In geval een passagier vóór de reis komt te overlijden, dan kan men overgaan tot terugbetaling van de betaalde prijs mits voorlegging van de passende documentatie binnen zeven dagen volgend op de aanvraag tot annulering van de reis.

In de gevallen dat dit voorzien is, kan je terugbetaling vragen door contact op te nemen met onze Customer Center

VERLENGING GELDIGHEID “STOELKEUZE”

In geval een passagier tijdens de reis komt te overlijden, dan zal ITA Airways de geldigheidsperiode verlengen van de tickets en van de “Stoelkeuze” indien geselecteerd voor begeleiders die tot hetzelfde gezin behoren of samenwonenden zijn van deze passagier die alleen een ondersteunend document als bewijs moeten voorleggen (gezinssituatie, zie opmerking 1) als ze op een andere PNR hebben geboekt. De verlenging is beperkt tot 45 dagen vanaf de datum van overlijden.

In geval van ziekte zal ITA Airways, op verzoek van de passagier, de geldigheid van het ticket en van de “Stoelkeuze”, indien geselecteerd, verlengen tot aan de dag waarop de passagier in staat is om te reizen op basis van het doktersattest. Ofwel kan het ticket worden verlengd tot aan de eerstvolgende beschikbare vlucht op de plaats waar de reis begint, op voorwaarde dat er stoelen vrij zijn in de oorspronkelijke serviceklasse waarvoor het tarief werd betaald. Als er geen stoelen beschikbaar zijn in de oorspronkelijke serviceklasse, dan moet de passagier het tarief laten aanpassen, dit betekent het prijsverschil bijbetalen. De geldigheidsduur van het ticket en van eventuele extra diensten, indien aanwezig, wordt verlengd met maximaal drie maanden vanaf de datum die op het doktersattest staat vermeld.

In geval er begeleiders zijn die de zieke passagier vergezellen, zal ITA Airways de geldigheid van de tickets en van de “Stoelkeuze”, indien geselecteerd, ook voor de andere passagiers vermeld in de boeking verlengen, op voorwaarde dat zij bewijs leveren dat ze samen reizen. Begeleiders die lid zijn van hetzelfde gezin of samenwonenden van de passagier moeten alleen een document als bewijs voorleggen (bijvoorbeeld de gezinssituatie) als ze op een andere PNR zijn geboekt. Begeleiders die niet tot hetzelfde gezin behoren, moeten opgenomen zijn in dezelfde PNR als de zieke passagier.

In voornoemde gevallen zal ITA Airways de geldigheidsduur verlengen van de tickets en van de “Stoelkeuze”, indien geselecteerd, voor begeleiders van de zieke passagier, die aan een bewijs voorleggen dat ze samen reizen.

Bij de keuze van een locatie bij de nooduitgang moet aan specifieke eisen worden voldaan.

Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, kan de zitplaats bij de nooduitgang niet worden bevestigd. Op de luchthaven of aan boord wordt een nieuwe zitplaats toegewezen zonder de mogelijkheid om terugbetaling te vragen van de prijs die voor de "Stoelkeuze" is betaald.

De passagier moet:

 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • de kracht en volledige mobiliteit hebben en in staat en bereid zijn om in noodgevallen te helpen bij een snelle evacuatie van het vliegtuig; 
 • mag geen medicijnen gebruiken die van invloed kunnen zijn op de hierboven beschreven capaciteiten op grond van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke veiligheidsbepalingen;
 • de instructies in het Italiaans of Engels voor de bediening van de nooduitgang kunnen begrijpen.

 

Daarnaast kunt u, op grond van veiligheidsverplichtingen, geen stoelen bij de nooduitgangen krijgen als u:

 • beperkt mobiel bent;
 • een visuele of auditieve beperking hebt;
 • met kinderen of minderjarigen reist;
 • met begeleidende bagage reist die op de stoel wordt geplaatst (handbagage);
 • zichtbaar zwanger bent;
 • met dieren in de cabine reist;
 • ernstig overgewicht hebt (dit is van toepassing als u beperkt mobiel bent en de toegang tot de nooduitgangen belemmert en als u een extra gordel nodig hebt aan boord). 

Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, wordt verwezen naar de toepasselijke bepalingen van de Algemene Vervoersvoorwaarden van ITA Airways die gepubliceerd zijn op de website: ita-airways.com.

loader