Assistentie

ITA Airways-bijstandsdienst voor passagiers met beperkte mobiliteit en andere handicaps. Alle nodige informatie.

ASSISTENTIE

Als je een minder mobiele passagier bent, of een handicap hebt, kan je bij de boeking van de vlucht hulp vragen. Nadien kan ook door contact op te nemen met het Ondersteuningsteam van ITA Airways uiterlijk 48 uur voor het vertrek van de vluchtVoor contact vanuit het buitenland kijk je hier

De aanvraag voor assistentie die vooraf wordt ingediend bij de vervoerder waarmee je reist, heeft tot doel de vervoerder in staat te stellen om te controleren welk type passagier vervoerd moet worden (om zijn of haar veiligheid te garanderen) en het invullen van de zitplaatsen aan boord bij te houden, bepaald voor passagiers met een lichamelijke beperking of met beperkte mobiliteit, die op basis van de communautaire normen een welbepaald aantal niet mag overschrijden. Dit aantal varieert op basis van het type en de configuratie van het vliegtuig.

We informeren je dat sommige diensten niet of anders beschikbaar zijn als de vlucht wordt uitgevoerd met een vliegtuig van een derde maatschappij (bijv.rolstoelen aan boord).

Neem contact op met ons team op de hierboven vermelde nummers en uren voor meer details over jouw vlucht.

BIJSTAND VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING OF BEPERKT MOBIELE PERSONEN

Om een passende service te garanderen volgens de eigen behoeften, moet het verzoek om bijstand van passagiers met een beperking of beperkte mobiliteit, reeds bij de boeking van de vlucht worden doorgegeven aan ITA Airways, of op een later ogenblik, uiterlijk 48 uur voor het vertrek.

Bij de boeking is het belangrijk om de gewenste soort bijstand te vermelden:

ROLSTOEL TOT AAN DE INGANG VAN HET VLIEGTUIG
Passagiers die zelfstandig in het vliegtuig kunnen rondlopen en de trappen op- en af kunnen lopen, maar een rolstoel of een ander transportmiddel nodig hebben om zich over grote afstanden in de luchthaven te verplaatsen.

ROLSTOEL TOT IN HET VLIEGTUIG
Passagiers die zelfstandig in het vliegtuig kunnen rondlopen maar geen trappen kunnen op- en aflopen en die een rolstoel of een ander transportmiddel nodig hebben om zich op de luchthaven te verplaatsen.

ROLSTOEL VOOR PASSAGIERS DIE NIET MOBIEL ZIJN
Niet ambulante passagiers die met een eigen rolstoel kunnen reizen en bijstand nodig hebben vanaf het mompent dat ze op de luchthaven aankomen, tijdens alle fasen van het instappen en uitstappen uit het vliegtuig, met inbegrip van een permanentie aan boord van het vliegtuig en tot het einde van de vlucht en de aankomst op de bestemming.

AUDITIEVE BEPERKING
Passagiers met een gedeeltelijke of volledige beperking van het gehoor of de verbale communicatie.

VISUELE HANDICAP
Passagiers met een gedeeltelijke of volledige visuele beperking.

INTELLECTUELE / RELATIONELE BEPERKING
Passagiers met een cognitieve, intellectuele of gedragsmatige beperking.

Een passagier met een intellectuele handicap of een storing in de cognitieve ontwikkeling kan, op basis van het gevraagde type assistentie en de mate van autonomie, alleen of onder begeleiding reizen.

Hiervoor is een attest vereist (controleer hier een VOORBEELD) opgesteld door een gespecialiseerde neuroloog/psychiater/neuropsychiater die de psycho-fysieke geschiktheid voor de reis met het vliegtuig en de mogelijke behoefte aan een begeleider certificeert.

PASSAGIERS MET OVERGEWICHT
Als je denkt dat je stoel in economy class jouw comfort niet kan garanderen, kan je overwegen om de vrije stoel ernaast, of een stoel in een hogere klasse te kopen (mits beschikbaar).

Vraag bijstand als je de vlucht boekt of later door contact op te nemen met het  team, uiterlijk 48 uur voor het vertrek van de vlucht en ontvang bijstand tijdens het in-/uitstappen en/of de transit.

 • de eigen rolstoel (manuele of elektrische) vervoeren
 • speciale medische hulptoestellen vervoeren
 • een geleidehond in de cabine vervoeren

Zodra passagiers met een beperking aan boord zijn, worden ze door het personeel op voorbehouden stoelen geplaatst waar de aankondigingen van de crew tijdens alle vluchtfasen zichtbaar en hoorbaar zijn.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PASSAGIER

Het is belangrijk om het verzoek om bijstand op de gevraagde tijdstippen door te geven aan ITA Airways zodat we de diensten voor het instappen en uitstappen en/of de transit op een specifieke luchthaven en aan boord van de geboekte vluchten zo goed mogelijk kunnen plannen.

Passagiers die tijdens de boeking bijstand gevraagd hebben, moeten zich op de luchthaven minstens twee uur voor het geplande vertrekuur van de vlucht aan de incheckbalie van ITA Airways melden.

Als de bijstand niet op voorhand werd aangevraagd, zullen ITA Airways en de luchthavenbeheerder alles in het werk stellen om te garanderen dat de passagier aan boord kan gaan van de geplande vlucht.”

 Volgens de verordening EG nr. 1107/2006 m.b.t. de rechten van personen met een beperking en mindervaliden in de luchtvaart, wordt de bijstand op alle luchthavens gratis aangeboden.  

 

Bovendien is voor hen gratis transport toegestaan van (zowel in de cabine als in het ruim):

 

 • de geleidehond die hen bijstaat (SVAN)
 • twee hulpmiddelen voor de verplaatsing (bijv. loopkrukken, rollator)
 • een medisch hulpmiddel om dit aan boord of op de eindbestemming te gebruiken (bijv. POC) waarvan de maximale afmetingen moeten overeenstemmen met die van een handbagage die in de cabine mee mag
 • geneesmiddelen, medicijnen en eventuele injectiespuiten of zelfinjectoren, nuttig voor de toediening van deze middelen

 

Het vervoer van een handbediende, opvouwbare rolstoel in de cabine is mogelijk indien compatibel met het vliegtuigtype en met de fysische kenmerken van deze rolstoel.

In het RUIM mag er gratis een bagagestuk worden vervoerd van maximum 23 kg voor het transport van medisch materiaal (bijv. hygiënische/sanitaire middelen of andere artikelen om de persoon te verzorgen).

RESERVERING EN TOEWIJZING ZITPLAATSEN - BEGELEIDER

Omwille van de veiligheid zijn alle vliegtuigen uitgerust met speciale stoelen voor mindervalide of gehandicapte passagiers.Deze stoelen worden toegewezen tijdens de check-in op de luchthaven en bevinden zich altijd aan het gangpad van het vliegtuig.

Omwille van de veiligheid kunnen er geen stoelen aan de nooduitgangen worden toegewezen.

In overeenstemming met de geldende ENAC regelgeving DG16/07/2021 wordt voor de toewijzing van stoelen van mindervalide en gehandicapte personen aan begeleiders geen toeslag op het ticket aangerekend.

ITA Airways doet al het mogelijke om een stoel toe te wijzen in de nabijheid van de persoon met de beperking of de handicap als die met een begeleider reist.

GEZONDHEIDSDOCUMENTEN EN GESCHIKTHEID OM TE VLIEGEN

Als ITA Airways het nodig acht, kan het zelf of via een afgevaardigde om een veiligheidsmachtiging vragen als het volgende bekend wordt:

 • passagiers met besmettelijke ziekten die een veiligheidsrisico kunnen vormen voor de vlucht (onder meer wijzigingen van route en noodlandingen)
 • passagiers die medische bijstand, medische toestellen nodig hebben (bijv.passagier met duidelijke ademhalingsmoeilijkheden) vanaf het moment dat de gezondheidstoestand tijdens of door de vlucht zou kunnen verergeren.
 • passagiers die een heelkundige ingreep hebben ondergaan in de 30 dagen die aan het vertrek voorafgaan

Zo kan de vervoerder voor enkele soorten bijstand de aanwezigheid van een begeleider vragen.

Het Ondersteuningsteam kan alle nodige details geven.

ONLINE INCHECKEN

Online inchecken is niet mogelijk voor passagiers die bijstand hebben gevraagd.

In dat geval worden de zitplaatsen aan boord toegewezen door contact op te nemen met ons Customer Center of tijdens het inchecken op de luchthaven.

ROLSTOELEN, SCOOTERS EN ANDERE MOBILITEITSHULPMIDDELEN

Bij het boeken van de vlucht informeer je de luchtvaartmaatschappij dat je met een rolstoel (manuele of elektrische, een vast of plooibaar model), of met een ander mobiliteitshulpmiddel moet reizen.Je kan tot twee mobiliteitshulpmiddelen gratis meenemen (bijv.rolstoel en rollator).

Afhankelijk van de gevraagde assistentie en als er geen rolstoel beschikbaar is, kan de beheerder van de luchthaven jou komen ophalen bij de verschillende ontmoetingspunten binnen de luchthaven en jou tot aan de check-in begeleiden, of van de check-in rechtstreeks tot aan de trap van het vliegtuig, of jou helpen om de trap van het vliegtuig te nemen of jou tot aan je zitplaats in de cabine brengen. Voor meer informatie adviseren wij om de website van de Europese luchthaven van vertrek te raadplegen.

Manuele rolstoel
Je eigen manuele rolstoel wordt aan de incheckbalie of tijdens het instappen aan de deur van het vliegtuig ingehouden en in het ruim opgeborgen.

Rolstoel en mobiliteitshulpmiddelen op niet-verzegelde (wegwerp) batterijen 
Toegelaten door ITA Airways.Meer informatie krijg je tijdens de boeking van het team.

Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen op lekvrije batterijen (niet wegwerp)
Als je rolstoel of je mobiliteitshulpmiddel op lekvrije batterijen verticaal in het ruim kunnen worden geplaatst, mag de batterij blijven zitten in de rolstoel/elektrisch hulpmiddel mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De batterij moet stevig vastzitten aan de rolstoel/mobiliteitshulpmiddel
 • De elektrische contacten van de batterij moeten beschermd zijn tegen kortsluiting.
 • De elektrische circuits moeten geïsoleerd zijn
 • Je mag één (1) reservebatterij van de zogenoemde wet battery en twee (2) nickel-metal hydride batterijen meenemen.

We vragen je om tijdens de boeking van de dienst de technische fiche van de rolstoel met de details van de batterij door te geven aan ons team.

Rolstoelen en mobiliteitshulpmiddelen op lithium-ionbatterijen
Deze batterijen worden als gevaarlijk beschouwd en zijn daarom aan de volgende voorwaarden onderworpen:

 • De gebruikte batterijen moeten van een getest type zijn (UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3.)
 • Als de batterij verwijderd is door de gebruiker, als het mobiliteitshulpmiddel specifiek ontworpen is om verwijdering van de batterij mogelijk te maken, mag de batterij niet meer dan 300 Wh zijn of voor een toestel dat op twee batterijen werkt, mag elke batterij niet meer dan 160 Wh zijn.
 • Als de batterij niet verwijderd is, is er geen beperking op de Wh.

Ze worden uitsluitend in de passsagierscabine vervoerd, in een beschermende verpakking.

Als het mobiliteitshulpmiddel niet voldoet aan de veiligheidseisen, wordt het misschien niet toegelaten aan boord. Daarom vragen we je om bij de boeking van de dienst de technische fiche van de rolstoel met de kenmerken van de batterij door te geven aan ons team.

Maximale afmetingen van de rolstoel
Voor de maximale afmetingen van je rolstoel en het toegelaten gewicht voor plaatsing in het ruim van de vliegtuigen is het belangrijk dat je de technische fiche van de rolstoel doorgeeft met alle kenmerken van de batterij uiterlijk 48 uur voor het vertrekuur van de vlucht doorgeeft aan ons team.

Download het formulier vul het in en bevestig het aan je toestel.

ERKENDE HULP- EN GELEIDEHONDEN

Op vluchten van ITA Airways is het mogelijk om in de cabine gratis geleide- en erkende hulphonden te vervoeren.Voor aansluitende vluchten moet je de bepalingen van de verschillende maatschappijen nakijken.Als je met meerdere luchtvaartmaatschappijen reist, raden we je aan om aan elke maatschappij apart te vragen of de hond aan boord aanvaard wordt.

Algemene definitie van de dienst
Erkende hulphonden en geleidehonden zijn, ongeacht hun ras of soort, getraind om personen met een motorische, auditieve of visuele, verstandelijke/sociale of andere beperkingen van psychiatrische aard bij te staan.

Voor de hond moet een trainingscertificaat worden voorgelegd waarop het centrum/verwijzingsinstituut op papier (of met een leesbare stempel) bewijst dat het om een hulphond gaat. De hond moet een tuigje dragen.Hulphonden zijn niet onderworpen aan een quotaregeling.De dienst moet minstens 48 uur voor het vertrek van de vlucht aangevraagd worden aan ons Team en zal bevestigd worden na controle van alle voorgelegde documenten.

Nb: honden die emotionele ondersteuning bieden, worden niet beschouwd als getrainde hulphonden en ze worden niet gratis vervoerd aan boord van onze vliegtuigen.Ze kunnen vervoerd worden tegen betaling volgens de regels voor de boarding van honden in de cabine of in het ruim en dat naargelang het gewicht van de hond.

Omdat er in sommige landen bijzondere regels gelden voor de toegang van dieren raden we het volgende aan

kijk de normatieve en gezondheidseisen van de land van bestemming op tijd na

Algemene vervoersvoorwaarden:
Omwille van de veiligheid op de vlucht en het comfort in de cabine moet de hond gewoon zijn om te gehoorzamen en zich passend gedragen in een openbare ruimte (bijv.niet blaffen, grommen, geen mensen of andere dieren aanvallen).

Kleine hondjes hoeven de hele duur van de vlucht niet in een passende kooi te reizen.Als ze zonder kooi reizen, moet er een leiband en een muilkorf gebruikt worden (dat laatste op verzoek van de gezagvoerder).

De geleidhond moet voor de zitplaats van zijn baasje blijven.

Aan boord moet de hond:

 • te allen tijde onder de directe controle van de passagier blijven.
 • mag de hond niet op de zitplaats van een passagier zitten en niet aan een nooduitgang.

Bovendien moeten de volgende regels in acht worden genomen zolang het dier aan boord is..

 • aan boord moet de hond een muilkorf dragen:

De passagier moet een muilkorf beschikbaar hebben, die kan alleen op verzoek van de gezagvoerder gebruikt worden (in geval de hond tijdens de vlucht agressief gedrag zou vertonen).de hond wordt gratis vervoerd, ook in het ruim.De passagier is aansprakelijk voor schade en extra kosten die veroorzaakt worden door het vervoer van de hond.

VERVOER OP BRANCARD

De bijstand wordt alleen mits voorafgaande toelating van ITA Airways verleend.Deze is bestemd voor alle passagiers die vanaf het bekken opwaarts immobiel zijn, ofwel met beide onderste ledematen gestrekt in het gips, zodat ze niet zittend en met de gordel vastgemaakt aan de stoel kunnen reizen.

Vervoer op een brancard in vliegtuigen van ITA Airways is tegen betaling met bijna alle toestellen van de vloot mogelijk.De dienst is niet beschikbaar voor baby's en mensen van minder dan 1 meter groot.

Passagiers die op een brancard reizen moeten een veiligheidsmachtiging (of medif)  hebben voor de vlucht en moeten begeleid zijn.Als er medische bijstand nodig is, moet de begeleider een arts of verpleegkundige zijn.Alle kosten voor de medische bijstand en het vervoer op de grond (bijv.ziekenwagen) zijn ten laste van de passagier.

We raden aan om de dienst ruim op voorhand aan te vragen, minimaal 96 uur voor de vertrekdatum van de vlucht (geen rekening houdende met feestdagen) door contact op te nemen met het Ondersteuningsteam op het gratis vaste of mobiele nummer +39 06 85960020 vanuit Italië. Vanuit het buitenland, kijk je hier.

De service valt niet onder de EG-Verordening 1107/06.

ZUURSTOFTHERAPIE AAN BOORD

Als je zuurstoftherapie nodig hebt, dan kan ITA Airways deze service tegen betaling verzekeren.

 • Omdat het zuurstofapparaat geen deel uitmaakt van de vaste structuur van het vliegtuig, dien je deze service minstens 96 uur vóór de datum van vertrek van de vlucht (behalve zon- en feestdagen) bij het Assistentieteam aan te vragen. Voor aanvragen vanuit het buitenland klik je hier.
 • De beschikbaarheid van de service hangt af van de hoeveelheid zuurstof die de passagier nodig heeft en van de duur van de vlucht.
 • Een passagier die met een toestel voor zuurstoftherapie reist, moet beschikken over de nodige toestemming om met het vliegtuig te reizen (of MEDIF), de module A "Informatieblad voor klanten die assistentie nodig hebben" en begeleid zijn.
 • Als er medische bijstand nodig is, moet de begeleider een arts of verpleegkundige zijn. Alle kosten voor de medische bijstand en het vervoer op de grond (bijv. ziekenwagen) zijn ten laste van de passagier.

Verder geeft ITA Airways onder de volgende voorwaarden toestemming voor gratis vervoer en gebruik van je eigen apparaat/fles voor zuurstoftherapie voor medisch gebruik:

1.    De aanvraag voor toestemming moet plaatsvinden door minstens 48 uur vóór de vlucht, mits toestemming van de arts, contact op te nemen met het Assistentieteam.

2.    Elke fles mag niet meer dan 5 kg bruto wegen.

Opmerking: Vloeibare zuurstof is verboden.

 

ZUURSTOFCONCENTRATORS (POC)

Als je met je eigen draagbare zuurstofconcentrator (POC) moet reizen, dan mag je die gratis meenemen op voorwaarde dat het een apparaat is dat op onze vluchten is toegestaan controleer hier de lijst met toegestane apparatenà

 Je hoeft de sanitaire module dan niet in te vullen.

Vervoersvoorwaarden:

1.    Zuurstofconcentrators mogen aan boord worden gebruikt als ze met een batterij worden gevoed.

2.    Je dient voldoende reservebatterijen bij te hebben (alleen in je handbagage) om de POC tijdens de hele duur van de vlucht te voeden, omdat alternatieve voeding aan boord niet is verzekerd.

3.    De reservebatterijen moeten tegen schade en kortsluiting beschermd zijn, ze moeten in de originele verpakking zitten, met de blootgestelde eindklemmen geïsoleerd met kleefband of door de batterij in een apart plastic zakje of een beschermhoesje te doen.

4.    De passagier moet in staat zijn om het apparaat zelfstandig te gebruiken.

5.    Indien het tijdens de vlucht nodig is om de zuurstofconcentrator te gebruiken, dan kan die worden meegenomen als handbagage of in een geregistreerde bagage met de batterijen eruit genomen.

6.    Aan boord van het vliegtuig is het niet mogelijk om een concentrator te gebruiken die persgas (flessen) vereist voor de werking ervan.

7.    De POC’s moeten vrij zijn van olie, vet of een ander product op basis van petroleum. Ze moeten in goede staat verkeren, ze mogen niet beschadigd zijn of sporen van overmatige slijtage of onjuist gebruik vertonen.

Opgelet: zuurstofconcentrators die niet in bovenstaande lijst met toegestane apparaten vermeld staan, worden toch aanvaard als ze beschikken over een label met daarop de volgende verklaring in rode letters

 

Voorbeeld van het vereiste POC-label:

“De fabrikant van deze

draagbare zuurstofconcentrator verklaart

dat dit apparaat conform is met alle

FAA-vereisten van toepassing voor het vervoer en het gebruik

van de draagbare zuurstofconcentrator aan boord van vliegtuigen”

 

Raadpleeg de vervoersvoorwaarden voor batterijen

BEPERKING MEDISCHE HULPTOESTELLEN:

De mogelijkheid om medische apparatuur die eigendom van de passagier is aan boord te brengen en tijdens de vlucht te gebruiken (bijv.houdingsstoelen) is onderworpen aan de toestemming van ITA Airways mits controle van de fysieke en technische kenmerken en de compatibiliteit met de zitplaatsen aan boord.

Meer informatie is verkrijgbaar op het nummer, dat zowel met een vaste lijn als mobiel bereikbaar is +39 06 85960020 vanuit Italië. Vanuit het buitenland, kijk je hier.

Het verzoek moet uiterlijk 72 uur voor het vertrek van de vlucht gebeuren.

BIJSTAND AAN BOORD VAN HET VLIEGTUIG

Krachtens de EG-verordening 1107/06 Bijlage II, kan onze bemanning bijstand verlenen aan passagiers met een handicap of met beperkte mobiliteit om:

 • ze van hun zitplaats naar het toilet te begeleiden (er is geen verplichting voorzien om de passagier op te tillen of om bijstand te verlenen tijdens het gebruik van de sanitaire voorzieningen).
 • voor hen verpakkingen van eten en drank te openen (er is geen verplichting voorzien om assistentie te verlenen tijdens het nuttigen van dranken en maaltijden of het toedienen van geneesmiddelen buiten de service die ook aan andere passagiers wordt verstrekt)

 

Dit betekent dat als iemand met een handicap of met beperkte mobiliteit hulp nodig heeft om deze specifieke functies uit te voeren (bijv. gebruik van het toilet, nuttigen van maaltijden of toediening van geneesmiddelen), dan moet die persoon samen met een begeleider reizen die instaat voor de verzorging en de veiligheid van deze persoon.

Onze vliegtuigen zijn allemaal uitgerust met een handmatig bediende rolstoel, die gebruikt kan worden voor verplaatsingen van de zitplaats naar het toilet.

De toiletten aan boord zijn uitgerust met handsteunen zodat mindervalide passagiers ze gemakkelijk kunnen gebruiken (slechts enkele toiletten).

VEILIGHEIDSBEPERKINGEN

In overeenstemming met de geldende Verordering EG 1107/06 mag een luchtvaartmaatschappij, een agent van deze maatschappij of een toeristische operator geen boeking weigeren op grond van handicap of beperkte mobiliteit.

Een boeking of boarding mag alleen geweigerd worden:

 • omwille van de veiligheid
 • als de afmetingen van het vliegtuig of de deuren het instappen of het vervoer van de gehandicapte of mindervalide passagier fysiek onmogelijk maken.

We informeren je dat sommige soorten bijstand niet of anders beschikbaar zijn als de vlucht wordt uitgevoerd met een vliegtuig van een derde maatschappij (bijv.rolstoelen aan boord)

Neem contact op met ons Ondersteuningsteam, vanuit Italië op het gratis nummer dat met een vaste lijn of mobiel bereikbaar is +39 06 85960020 tijd in Italië of via een e-mail naar prenotazione.assistenza@ita-airways.com.Voor contact vanuit het buitenland kijk je hier.

HOE EEN KLACHT INDIENEN

Als de mindervalide of gehandicapte persoon meent dat hem een slechte dienst verleend is die een schending is van de Verordening (EG) 1107/2006 kan hij al naargelang het geval een klacht indienen bij ITA Airways of de betrokken luchthavenbeheerder.

Meer bepaald kan de passagier die met ITA Airways heeft gevlogen in geval van verlies of beschadiging van een rolstoel, andere uitrustingen om de mobiliteit te verbeteren of assistentievoorzieningen aan de hand van onze contactmodule een klacht indienen.

In alle andere gevallen (met name in verband met de bijstand die op de vertrekluchthaven, in transit en bij aankomst werd verleend) moet de klacht naar de bevoegde luchthavenbeheerder worden gestuurd.

Alle Lidstaten van de EU hebben onafhankelijke instellingen opgericht die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de Verordening op het eigen grondgebied en die bevoegd zijn om bij schendingen sancties op te leggen.

In Italië zijn deze bevoegdheden toegekend aan de Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC).

Indien het ontvangen antwoord niet congruent zou zijn met de bepalingen van het reglement kunnen passagiers met een handicap of een beperking bovendien klacht indienen bij de ENAC, en daarvoor bij voorkeur het volgende online formulier gebruiken.

Je kan een klacht indienen bij de ENAC als de slechte dienstverlening gebeurde:

 • op een Italiaanse luchthaven;
 • op vluchten die van een Italiaanse vluchthaven vertrokken (ongeacht de nationaliteit van de luchtvaartmaatschappij);
 • op vluchten die op een Italiaanse luchthaven landden indien deze uitgevoerd waren door een Europese maatschappij

VERORDENING EG 1107/2006

Op 26 juli 2008 werd Verordening EG nr.1107/2006 van kracht, ze heeft betrekking op de rechten van personen met een beperking en verminderde mobiliteit in de luchtvaart.

Voor meer informatie download je de Verordening EG nr.1107/2006.

AUTISME PROGRAMMA

Naar de luchthaven gaan, door grote en lawaaierige ruimten lopen, op een vliegtuig stappen zijn schijnbaar eenvoudige dingen maar voor mensen met ASS kunnen het onaangename momenten zijn.

In dat geval kan bewustwording en het gevoel van meester te zijn over de situatie veel verschil maken!

Het initiatief kadert binnen het ruimere project van ENAC "Autism - Moving through the airport"ITA Airways is de eerste luchtvaartmaatschappij die dit project onderschrijft, in partnerschap met de Italiaanse vereniging ANGSA (nationale vereniging van ouders van mensen met autisme), met als doel mensen met autisme te helpen om elk moment van een unieke ervaring zoals met het vliegtuig reizen sereen te beleven

Hier vind je alle inlichtingen.

UPDATES

Er zijn momenteel geen updates beschikbaar.

loader