Volare

ONZE PROMOTIES

PROMOTIE DUBBELE PUNTEN: NIEUWE ROUTES NAAR AFRIKA EN HET MIDDEN-OOSTEN

Alle klanten die voor het Volare-programma zijn ingeschreven en een of meerdere retourvluchten aankopen die door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd tussen 10/06/2024 en 25/06/2024 om te vliegen van 10/06/2024 tot 30/09/2024 (laatste toegestane retourdatum) vanuit Italië naar Accra, Dakar, Riyad of Djedda (of vice versa) ontvangen dubbele Volare-punten.

Deze dubbele punten moeten als niet-kwalificerend worden beschouwd.

De niet-kwalificerende dubbele punten worden alleen bijgeschreven voor retourtrajecten vanuit Rome Fiumicino naar Accra, Dakar, Riyad of Djedda en vice versa. Voor boekingen die ook trajecten omvatten die niet onder deze aanbieding vallen, worden de punten enkel voor de inbegrepen trajecten bijgeschreven. Bijvoorbeeld op het traject Milaan-Rome-Rome-Accra (met tussenstop in Rome), worden de punten enkel voor Rome-Accra bijgeschreven.

Passagiers met een groepsboeking genieten eveneens van deze aanbieding.

Om van de promotie te kunnen gebruik maken, moet je voor Volare ingeschreven zijn.

De punten worden bijgeschreven binnen 60 dagen volgend op de datum van de vlucht.

PROMOTIE: ZOMER MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de zomerpromotie met de geselecteerde commerciële partners van Volare van 10/06/2024 tot 10/07/2024.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

 • Huur een voertuig bij AVIS, BUDGET of MAGGIORE en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Kook met ACADÈMIA.TV en verzamel verdrievoudigde Volare-punten
 • Logeer in een van de accommodaties FORTE VILLAGE en PALAZZO DOGLIO in Italië en verzamel verdrievoudigde Volare-punten
 • Boek je verblijf bij ROCCO FORTE HOTELS en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Parkeer op de luchthaven met easy Parking en AEROPORTI DI ROMA en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Boek een BEST WESTERN HOTEL in Italië en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Verblijf in de FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES en krijg je Volare punten verdrievoudigd

Bezoek de pagina’s van onze partners op de officiële website  om de geldigheidsdatums en de details van de promotie van elke partner te ontdekken.

PROMOTIE MEMBER GET MEMBER

Algemene voorwaarden

1. De promotie Member Get Member ("Promotie") wordt door Volare Loyalty S.p.A. en Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA Airways”) georganiseerd en laat bestaande leden van Volare (hiermee worden zowel volwassen leden als minderjarige leden bedoeld, zoals gedefinieerd in het Volare-programma) (elk aangeduid als een "uitnodigende" en gezamenlijk als de "uitnodigenden") het recht verkrijgen om niet-kwalificerende Volare-punten (“NQ”) te verdienen door natuurlijke personen uit te nodigen om: a) zich in te schrijven als Volare-leden (elk aangeduid als een "uitgenodigde persoon" en gezamenlijk als "uitgenodigde personen") van het Volare-programma en (b) om een geschikte transactie uit te voeren (zoals hierna onder punt 7 gedefinieerd). Onder de huidige voorwaarden w<orden de uitnodigenden en de uitgenodigde personen gezamenlijk aangeduid als “deelnemers”.

2. Deze promotie vangt aan op 20 mei 2024 en eindigt op 17 juli 2024, behalve indien eventueel verlengd ("Periode voor deelname aan de promotie").

3. Alle leden van Volare kunnen deelnemen als uitnodigenden voor de promotie op het moment dat de periode voor deelname aan de promotie aanvangt.

4. De uitnodigenden kunnen aan deze promotie deelnemen door aan de uitgenodigde personen hun eigen uitnodigingscode te verstrekken, zichtbaar in de Persoonlijke ruimte, die enkel via het internet toegankelijk is. De uitgenodigde personen dienen zich op Volare te registreren aan de hand van bovenstaande informatie binnen de periode voor deelname aan de promotie. Verder moet elke uitgenodigde persoon een geschikte transactie uitvoeren, zoals gedefinieerd onder punt 7 hierna, tussen 20 mei 2024 en 30 september 2024 ("Periode voor de geschikte transactie").

5. De uitnodigende ontvangt 2.000 NQ Volare-punten mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a)  De uitgenodigde personen moeten zich met succes als nieuwe Volare-leden registreren door de uitnodigingscode van de uitnodigende in te voeren in de sectie "UITNODIGINGSCODE" van het registratieformulier via het internet of de app op https://www.ita-airways.com, en dit binnen de periode voor deelname aan de promotie.

b)  Wanneer de inschrijving eenmaal is voltooid, ontvangt de uitgenodigde persoon een welkomst-e-mail van Volare, waarin het Volare-kaartnummer staat.

c)  De uitgenodigde persoon moet dan een geschikte transactie uitvoeren met deze Volare-kaartnummer binnen de periode voor de geschikte transactie.

6. Ongeacht het aantal uitgenodigde personen, kan elke uitnodigende tot maximum 10.000 NQ Volare-punten verdienen met de promotie, het equivalent van 5 uitgenodigde personen die een geschikte transactie binnen de voorziene periode hebben uitgevoerd.

7. Met een geschikte transactie wordt de volgende transactie bedoeld:

a)  gebruik van een vlucht verkocht en uitgevoerd door ITA Airways via https://www.ita-airways.com  tussen 20 mei 2024 en 30 september 2024 (“geschikte transactie”).

Merk op dat de uitgenodigde persoon zijn Volare-kaartnummer moet koppelen op het moment van de aankoop van het ticket om de geschikte transactie te voltooien, ofwel op het moment van de check-in als de vlucht verkocht en uitgevoerd door ITA Airways werd aangekocht vóór de inschrijving voor het Volare-programma. Verder wordt erop gewezen dat een vlucht die eventueel werd gekocht en gebruikt met het oog op de geschikte transactie niet via “Cash&Points” kan worden aangekocht.

8. Volare behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden aan te passen, en om deze promotie te beëindigen of op enige andere wijze te wijzigen, waarbij deze wijzigingen aan de deelnemers wordt meegedeeld volgens dezelfde modaliteiten als waarmee de promotie werd aangekondigd.

9.           Volare behoudt zich het recht voor om de geschiktheid en de identiteit te controleren van de uitnodigenden en de uitgenodigde personen voor de promotie. Het verwijderen van een account die aan een uitnodigende of een uitgenodigde persoon toebehoort, sluit deze persoon automatisch uit van deelname aan de promotie.

10. Het inschrijven voor het Volare-programma door uitgenodigde personen moet plaatsvinden in overeenstemming met de inschrijvingsprocedure zoals bepaald in het reglement van het Volare-programma. De NQ Volare-punten moeten worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het Volare-programma, te vinden via: https://www.ita-airways.com/it_it/volare/theprogram/regulations.html.

11. Zowel voor de uitnodigenden als de uitgenodigde personen worden NQ Volare-punten bijgeschreven in overeenstemming met deze promotie op hun Volare-accounts binnen 60 dagen na gebruik van het ticket voor een vlucht verkocht en uitgevoerd door ITA Airways door de uitgenodigde persoon.

12. De uitnodigenden kunnen een onbeperkt aantal uitgenodigde personen melden, waarbij de maximumlimiet van NQ Volare-punten die men kan krijgen bepaald blijft zoals in clausule 6 hierboven. Een referral wordt als niet geslaagd beschouwd als de uitnodigende een bestaand Volare-lid heeft uitgenodigd.

13. Elk Volare-lid mag slechts één account voor inschrijving voor Volare houden. Elke frauduleuze of gedupliceerde Volare-account, met inbegrip van de originele Volare-account,wordt van de promotie uitgesloten.

14. Door aan de promotie deel te nemen, aanvaardt elke deelnemer dat alle verstuurde persoonsgegevens (met inbegrip van de eigen naam, de Volare-code en het e-mailadres) door Volare kunnen worden verzameld, gebruikt of op een andere wijze verwerkt (gezamenlijk aangeduid als "behandeld") voor de doeleinden van de promotie. De verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers vindt plaats in overeenstemming met het Privacybeleid van Volare.

15. In verband met een melding verklaart de uitgenodigde persoon dat hij/zij de uitnodigingscode niet onrechtmatig van de uitnodigende heeft ontvangen.

16. Bedrijven en andere rechtspersonen kunnen niet aan de promotie deelnemen.

17. Door aan de promotie deel te nemen, aanvaardt elke deelnemer onderhavige voorwaarden en zal die respecteren en naleven. Het niet naleven of overtreden van een van onderhavige voorwaarden kan leiden tot diskwalificatie van de deelnemer in om het even welke fase van de promotie.

ONZE EERDERE PROMOTIES

20% KORTING OM MET ITA AIRWAYS TE REIZEN VOOR NIEUW INGESCHREVEN VOLARE-LEDEN

De korting van 20% is geldig op alle tarieven (exclusief belastingen en toeslagen) voor vluchten heen en terug die door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd, met vertrek vanuit het buitenland naar Italië. De vluchten moeten worden gekocht in de periode tussen 05/06/2024 en 10/06/2024 en worden uitgevoerd van 15/09/2024 tot 15/03/2025 (toegelaten laatste datum van de terugvlucht). De actie is niet geldig voor de periode van 20/12/2024 tot 09/01/2025.

Om van de korting te kunnen genieten, geldt als voorwaarde dat je uitsluitend via deze link voor het Volare-programma inschrijft (ofwel via de link in de mail, indien ontvangen) tijdens de periode van 31 mei 2024 tot 4 juni 2024.

Om je inschrijving te voltooien, moet je naar je inbox van je e-mail gaan en op de voorziene link klikken. 

De klant ontvangt de code voor 20% korting dan via e-mail op 5 juni 2024.

Als je al een Volare-lid bent, kan je evenwel van dezelfde korting genieten. Dit is de absolute voorwaarde:

 • ga naar je persoonlijke ruimte van Volare via de website
 • open de rubriek “Profiel” en daarna “Persoonsgegevens”
 • voer de code REPUBBLICA24 in het vakje onderaan in, met “Heb je een uitnodigingscode?”, en dit in de periode tussen 31 mei 2024 en 4 juni 2024

Als de procedure correct wordt uitgevoerd, ontvangt de klant de code voor 20% korting dan via e-mail op 5 juni 2024.

Jongerentarieven komen niet in aanmerking voor deze actie. De korting is alleen geldig voor het tarief voor volwassenen.  

De actiecode is niet cumuleerbaar met andere actiecodes. 

De korting is niet van toepassing wanneer de waarde minder dan 1 euro bedraagt.

De korting is alleen op de eerste uitgifte van het ticket van toepassing. Als het ticket opnieuw wordt uitgegeven, met of zonder boete, wordt ook het voordien afgetrokken kortingsbedrag toegevoegd. 

Het initiatief is geldig voor retourvluchten die door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd met vertrek vanuit het buitenland richting Italië. De korting is niet van toepassing op binnenlandse vluchten.

Hoe de code voor 20% korting gebruiken?

 1. Noteer de actiecode
 2. Kies je heen- en terugvlucht op de website ITA Airways volgens de actievoorwaarden
 3. Klik op "Actiecode toevoegen?"
 4. Voer de code in die je via e-mail hebt ontvangen en klik op "Toepassen" om de korting weer te geven
 5. Ga door om de aankoop te voltooien

PROMOTIE: PASEN MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de Paaspromotie met de geselecteerde commerciële partners van Volare van 04/03/2024 tot 01/04/2024.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

Bezoek de pagina’s van onze partners op de officiële website om de geldigheidsdatums en de details van de promotie van elke partner te ontdekken. 

VERJAARDAG VOLARE: AANBIEDING PUNTEN VERDRIEVOUDIGD

Algemene voorwaarden

De verdrievoudigde punten moeten als niet-kwalificerend worden beschouwd.

De promotie is uitsluitend geldig voor vluchten verkocht en uitgevoerd door ITA Airways, gekocht in de periode tussen 1 maart 2024 en 31 maart 2024, met elke willekeurige bestemming vóór 31 mei 2024 (laatste datum toegestaan voor de terugvlucht).

Om van de promotie te kunnen gebruik maken, miet je voor het Volare-programma ingeschreven zijn.

Passagiers met een groepsboeking genieten eveneens van deze aanbieding.

De punten worden bijgeschreven binnen 60 dagen volgend op de datum van de vlucht.

VALENTIJNSPROMOTIE MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de Valentijnspromotie met de geselecteerde commerciële partners van Volare vanaf 01/02/2024.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

 • Doe een beroep op AVIS, BUDGET of MAGGIORE om een auto te huren en ontvang je Volare punten verdubbeld
 • Logeer in een van de accommodaties PALAZZO DOGLIO of PALAZZO FIUGGI in Italië en verzamel je Volare punten verdubbeld
 • Boek je vakantie in Sicilië op of Rome met ROCCO FORTE HOTELS en ontvang je Volare punten verdubbeld
 • Verblijf in de STARHOTELS en krijg je Volare punten verdubbeld
 • Boek je verblijf bij BEST WESTERN en ontvang je Volare-punten verdubbeld

Bezoek de pagina’s van onze partners op de officiële website om de geldigheidsdatums en de details van de promotie van elke partner te ontdekken.

PROMOTIE:KERSTMIS MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de promotie Kerstmis met de geselecteerde commerciële partners van Volare vanaf 28/11/2023.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

 • Doe een beroep op AVIS, BUDGET of MAGGIORE om een auto te huren en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Logeer in een van de accommodaties PALAZZO DOGLIO of PALAZZO FIUGGI in Italië en verzamel je Volare punten verdrievoudigd
 • Boek je vakantie in Sicilië op of Rome met ROCCO FORTE HOTELS en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Verblijf in de FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Verblijf in de STARHOTELS en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Profiteer van de promotie van QUIXA en spaar EXTRA Volare punten op auto- en motopromoties.
 • Parkeer op de luchthaven met easy Parking en AEROPORTI DI ROMA en ontvang je Volare punten verdrievoudigd

Bezoek de pagina’s van onze partners op de officiële website om de geldigheidsdatums en de details van de promotie van elke partner te ontdekken.

AANBIEDING DRIEVOUDIGE PUNTEN OP INTERCONTINENTALE VLUCHTEN

Alle klanten die ingeschreven zijn voor het Volare-programma en die een of meerdere vluchten nemen die verkocht en uitgevoerd worden door ITA Airways (behalve als code-share verkochte vluchten) tussen 20/10/2023 en 31/12/2023 naar een van de intercontinentale bestemmingen, ontvangen hun Volare-punten verdrievoudigd.

Deze aanbieding is geldig op vluchten verkocht en uitgevoerd door ITA Airways in enkele reis ofwel met retourvlucht, en dit enkel op rechtstreekse trajecten die onder deze aanbieding vallen. Voor boekingen die ook trajecten omvatten die niet onder deze aanbieding vallen, worden de punten enkel voor de inbegrepen trajecten bijgeschreven. Bijvoorbeeld op het traject Milaan-Rome-Rome-Boston (met tussenstop in Rome), worden de punten enkel voor Rome-Boston bijgeschreven.

De verdrievoudigde punten moeten als niet-kwalificerend worden beschouwd.

Passagiers met een groepsboeking genieten eveneens van deze aanbieding.

Dit zijn de bestemmingen die onder de aanbieding vallen:
Boston, Buenos Aires, New Delhi, San Francisco, San Paolo, New York, Los Angeles, Miami, Malé, Rio de Janeiro, Tokio, Washington.

De punten worden bijgeschreven binnen 45 dagen volgend op de datum van de vlucht.

BACK TO WORK MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de promotie Back to work met de geselecteerde commerciële partners van Volare vanaf 03/10/2023.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

 • Doe een beroep op AVIS, BUDGET of MAGGIORE om een auto te huren en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Logeer in een van de accommodaties PALAZZO DOGLIO of PALAZZO FIUGGI in Italië en verzamel je Volare punten verdrievoudigd
 • Boek je vakantie in Sicilië op of Rome met ROCCO FORTE HOTELS en ontvang je Volare punten verdrievoudigd
 • Boek een BEST WESTERN HOTEL in Italië en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Verblijf in de FALKENSTEINER HOTELS & RESIDENCES en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Verblijf in de STARHOTELS en krijg je Volare punten verdrievoudigd
 • Profiteer van de promotie van QUIXA en spaar EXTRA Volare punten op auto- en motopromoties

Bezoek de pagina’s van onze partners op de officiële website om de geldigheidsdatums en de details van de promotie van elke partner te ontdekken.

REISBESTEMMINGEN OM NAARTOE TE VLIEGEN: HET NETWERK VAN ITA

Alle klanten die ingeschreven zijn voor het Volare-programma en die een of meerdere vluchten kopen die verkocht worden door ITA Airways tussen 26/07/2023 en 30/07/2023 voor vluchten van 01/08/2023 tot 30/09/2023 naar alle bestemmingen van ITA Airways, ontvangen dubbele Volare-punten.

De promotie is geldig op vliegtrajecten die door ITA Airways worden verkocht en uitgevoerd in het hele netwerk. De dubbele punten moeten als niet-kwalificerend worden beschouwd.

Passagiers met een groepsboeking genieten eveneens van deze promotie.

De punten worden bijgeschreven binnen 45 dagen volgend op de datum van de vlucht.

NODIG JE VRIENDEN UIT

Vanwege ernstige technische redenen is het initiatief eerder beëindigd dan oorspronkelijk aangekondigd. Indien als gevolg van lopende controles frauduleus gedrag door derden wordt vastgesteld, behoudt het bedrijf zich het recht voor om actie te ondernemen tegen de verantwoordelijken ter bescherming van haar belangen.

Via de speciale functie “Nodig je vrienden uit” in de persoonlijke ruimte, kunnen alle Volare-leden punten verzamelen door hun vrienden uit te nodigen om zich voor het getrouwheidsprogramma van ITA Airways in te schrijven.

Voor elke inschrijving die met succes wordt voltooid, krijg je tot 30/07/2023 1000 Volare-punten en jouw vriend(in) 2000 punten.

De punten worden toegekend voor de eerste 10 vrienden die na je uitnodiging de inschrijving met succes voltooien.   Je mag zoveel vrienden uitnodigen als je wil, ook meer dan 10, maar na hun inschrijving worden geen nieuwe bonuspunten toegekend, noch aan de uitnodiger, noch aan de uitgenodigde.

De bonuspunten moeten als niet-kwalificerend worden beschouwd.

De punten worden gecrediteerd vanaf 48 uur volgend op het einde van de promotie.

ZOMER MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de zomerpromotie met de geselecteerde commerciële partners van Volare in de periode van 15/06/2023 tot en met 15/07/2023.

Dit zijn de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

Surf naar de pagina's van elke partner op onze officiële website om de details van de promotie te ontdekken.

SUSTAINABLE FLIGHT CHALLENGE 2023

Alle passagiers in het bezit van een ticket voor een van de vluchten geselecteerd voor de Challenge en die voor het Volare programma zijn ingeschreven en minstens een van duurzame acties uitvoeren, zullen extra Volare-punten krijgen:

 •  online inchecken: 2000 punten
 • green mobility, en via duurzame transportmiddelen naar de luchthaven komen: 2000 punten
 • offsetting van de CO2-uitstoot via het Chooose platform: 2000 punten

 

Als een passagier minstens twee duurzame acties voltooit, krijgt hij of zij nog een extra bonus van 3000 punten.

 

OM DE BONUSPUNTEN TE ONTVANGEN, MOET JE:

 • Ingeschreven zijn voor het Volare programma, het getrouwheidsprogramma van ITA Airways
 • In het bezit zijn van een ticket voor de vluchten Fiumicino-Miami en  Miami-Fiumicino op 20 Mei 2023, of  Fiumicino-Barcellona en Barcellona-Fiumicino op 28 Mei 2023
 • Een van de vluchten nemen die in het vorige punt vermeld staan
 • Voor de bonuspunten met betrekking tot online inchecken moet je de check-in via de app of de website uitvoeren
 • Voor de bonuspunten met betrekking tot de keuze van duurzaam transport van/naar de luchthaven, moet je naar de luchthaven of je eindbestemming na de landing gaan via een van de volgende middelen: openbaar vervoer, car sharing, car pooling, huur van een elektrische auto/elektrische scooter en ten laatste op 15/06/2023 een kopie van het betaalbewijs naar het e-mailadres segreteria.volare@ita-airways.com versturen
 • Voor de bonuspunten met betrekking tot de CO2-compensatie voor de vluchten vermeld in het vorige punt, moet je de compensatie uitvoeren aan de hand van het platform van ITA Airways | Chooose via de link https://ita-airways.chooose.today/  en ten laatste op 15/06/2023 een kopie van het betaalbewijs naar het e-mailadres segreteria.volare@ita-airways.com versturen
 • De e-mail moet verstuurd worden met hetzelfde adres als het adres waarmee je voor het Volare programma bent ingeschreven

 

 • OM BONUSPUNTEN TE ONTVANGEN, MOET JE VOOR HET VOLARE PROGRAMMA INGESCHREVEN ZIJN
 • Vanaf 30/06/2023 worden de bonuspunten van Volare bijgeschreven op de privéaccount van de passagier die de vlucht heeft uitgevoerd en die ingeschreven is voor het Volare programma
 • De bonuspunten zijn niet kwalificerende punten
 • Voor meer informatie over Volare kan je het reglement raadplegen

PROMOTIE: PÅSKE MED PARTNERE I VOLARE PROGRAMMET

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de Paaspromotie met de commerciële partners van Volare in de periode van 27/03/2023 tot en met 16/04/2023.

De details van de aanbiedingen van de Volare partners:

 • Doe een beroep op AVIS, BUDGET of MAGGIORE  voor je wagenverhuur en je ontvangt Dubbele Volare punten.
 • Profiteer van de lente promotie van QUIXA en verzamel Extra Volare punten op de wagen- en motorpolissen.

Bezoek de pagina's van de partners op onze officiële website en ontdek er de details van de promotie.

JE VRIENDEN UITNODIGEN PROMOTIES

Via de speciale functionaliteit “Je vrienden uitnodigen” in de persoonlijke zone krijgen alle leden van Volare die hun vrienden uitnodigen om zich in te schrijven op het getrouwheidsprogramma van ITA Airways de mogelijkheid om punten te verzamelen.

Voor elke effectieve, tot 09/04/2023 inschrijving krijgen de persoon die uitnodigt en de uitgenodigde persoon elk 1000 Volare punten.*

De punten worden toegekend voor de eerste 10 vrienden die zich als gevolg van de uitnodiging effectief inschrijven. Je kunt doorgaan met het uitnodigen van andere vrienden, zelfs als dat er meer dan 10 zijn, maar zij noch jij zullen in dat geval bonuspunten toegekend krijgen.

De 1000 bonuspunten worden als niet meetellend beschouwd.

De punten worden in de 48 uur na het einde van de promotie bijgeschreven.

*Het initiatief is gericht op leden van Volare die niet meededen aan de vorige, gelijkaardige promotie (“Nodig je vrienden uit” 29/11/2022 - 02/01/2023) of die meededen maar niet de mogelijkheid kregen om het maximale aantal personen uit te nodigen. In dat laatste geval zullen de punten bijgevolg beperkt blijven tot de resterende uitgenodigden, tot het maximale aantal uitgenodigden dat zich effectief heeft ingeschreven is bereikt.

VERJAARDAG VOLARE: PROMOTIE DUBBELE PUNTEN

Alle klanten die ingeschreven zijn op het Volare programma en die tussen 01/03/2023 en 31/03/2023  (laatste toegestande terugvlucht) een vlucht nemen die verkocht en uitgevoerd wordt door ITA Airways ontvangen dubbele Volare punten.

De dubbele punten worden als meetellend en niet meetellend beschouwd.

VERJAARDAG VOLARE: WELCOME BONUS 2000 PUNTEN

Iedereen die zich tussen 24/02/2023 en 31/03/2023.inschrijft op het getrouwheidsprogramma Volare kan van de promotie genieten.

De Welcome Bonus wordt toegekend bij een succesvolle inschrijving en bestaat uit 2000 meetellende en niet meetellende punten.

De punten worden voor 31/03/2023 bijgeschreven.

De promotie is niet cumuleerbaar met andere Welcome Bonussen.

PROMOTIE: DUBBELE VOLARE PUNTEN OP GESELECTEERDE ROUTES

Alle klanten die ingeschreven zijn op het Volare programma kunnen genieten van de Valentijnspromotie met de medewerking van de commerciële partners van Volare in de periode van 06/02/2023 tot 19/02/2023.

Hieronder de details van de aanbiedingen van de Volare partners:

Doe een beroep op AVIS, BUDGET of MAGGIORE voor wagenverhuur en je ontvangt dubbele Volare punten.

Logeer in een BEST WESTERN hotel in Italië en spaar dubbele Volare punten.

Parkeer op de luchthaven met easy Parking en de AEROPORTI DI ROMA en ontvang dubbele Volare punten.

Surf naar de pagina's van de partners op onze officiële website en ontdek er de details van de promotie.

PROMOTIE: KERSTMIS MET DE PARTNERS VAN HET VOLARE PROGRAMMA

Alle klanten die op het Volare programma zijn ingeschreven, kunnen genieten van de Kerstpromotie met de commerciële partners van Volare in de periode van 05/12/2022 tot en met 05/01/2023.

De details van de aanbiedingen van de Volare partners:

·        Huur bij AVIS, BUDGET of MAGGIORE tijdens je kerstvakantie en ontvang Dubbele Volare punten

·        Profiteer van de kerstpromotie van QUIXA en spaar Extra Volare punten op auto- en motopolissen

·        Breng de feesten door met BEST WESTERN in Italië en verzamel Dubbele Volare punten

·        Parkeer op de luchthaven met easy Parking en AEROPORTI DI ROMA en ontvang Dubbele Volare punten

Surf naar de pagina's van elke partner op onze officiële website om de details van de promotie te ontdekken.

De verzamelde punten moeten als niet meetellend worden beschouwd.

NODIG EEN VRIEND(IN) UIT

Via de speciale functie 'Een vriend(in) uitnodigen' in de persoonlijke zone kunnen alle leden van Volare die hun eigen vrienden uitnodigen om zich in te schrijven op het getrouwheidsprogramma van ITA Airways punten verzamelen.

Voor elke succesvolle inschrijving, tot 02/01/2023, ontvangen de uitnodigende en de uitgenodigde persoon elk 1000 Volare punten.

De punten worden toegekend voor de eerste 10 vrienden die zich als gevolg van de uitnodiging succesvol inschrijven.Je kan doorgaan en meer dan 10 vrienden uitnodigen maar noch de uitnodigende noch de uitgenodige persoon zullen hiervoor bonuspunten ontvangen.

De 1000 bonuspunten worden als niet-meetellend beschouwd.

De punten worden 48 uur na afloop van de actie bijgeschreven.

KERSTMIS KOMT ERAAN: PROMOTIE 3500 PUNTEN

Alle klanten die lid zijn geworden van het Volare programma en reeds in het bezit zijn van  een vlucht die door ITA Airways wordt verkocht en verzorgd, of er een kopen, om  in de periode  van 15/11/2022 tot 15/12/2022 naar eender welke bestemming te vliegen, ontvangen 3500 Volare punten.

De punten worden uitsluitend toegekend op het eerste ticket dat in de vermelde periode wordt gebruikt.

De dubbele punten zullen als meetellend en niet meetellend worden beschouwd.

Passagiers met een groepsboeking zijn uitgesloten van deze promotie.

VERJAARDAG ITA AIRWAYS: PROMOTIE DUBBELE VOLARE PUNTEN

Alle klanten die zich inschreven op het Volare programma en die een vlucht kopen die door ITA Airways wordt verkocht en uitgevoerd tussen 15/10/2022 en 15/11/2022 om te vliegen in de periode tussen 15/10/2022 en 31/12/2022 (laatste toegelaten retour) ontvangen dubbele Volare punten.

De dubbele punten zullen als meetellend en niet meetellend worden beschouwd.

STATUS MATCH SUMMER 2022 : OVERZICHT VAN DE VOORWAARDEN

1)      Je kan deelnemen aan de status match campagne van Volare - Ita Airways van 2 augostus tot 30 september 2022.

2)      Deelnemen kan onder de volgende voorwaarden:

- je inschrijven op het Volare programma van ITA Airways, als je nog geen lid bent.

 - in het bezit zijn van een vliegticket op je eigen naam voor een vlucht die verkocht en uitgevoerd wordt door ITA Airways. De aanvaarde tickets zijn die met een reisdatum van na  2 augustus 2022.

 - in het bezit zijn van een premium lidkaart van een getrouwheidsprogramma van een van de hierna vermelde luchtvaartmaatschappijen  Worden aanvaard: geldige kaarten en kaarten die in 2019-2020-2021-2022 vervallen. Alleen lidkaarten met de voor- en achternaam van de aanvrager in Europees alfabet, zoals vermeld op het identiteitsdocument, worden als geldig beschouwd.

 • Alitalia – Millemiglia
 • Air India – Flying Returns
 • American Airlines– Aadvantage
 • ANA - Mileage club
 • Avianca - LifeMiles
 • British Airways - Executive Club
 • Cathay Pacific – Marco Polo Club
 • EL Al - Matmid
 • Emirates – Skywards
 • Gol Airlines - Smiles
 • Iberia – Iberia Plus
 • Japan Airlines – Jal Mileage Bank
 • Latam – Latam Pass
 • Lufthansa - Miles and More
 • Qatar Airways- Privilege Club
 • Royal Jordanian – Royal Club
 • Singapore Airlines– KrisFlyer
 • Swiss Air - Miles & Meer
 • TAP - Miles & Go
 • Turkish Airways – Miles & Smile
 • United Airlines - Mileage plus
 • Vistara – Club Vistara

 - vragen om je eigen status te koppelen onder de hierna volgende voorwaarden.

3)       Aan de status match campagne kunnen alleen leden van premium clubs deelnemen (Club niet toegankelijk met alleen een inschrijving op het programma, zoals Ulisse, Freccia Alata, Freccia Alata Plus, Silver, Gold, Platinum, Frequent Traveller, Senator, HON Circle). Kunnen niet deelnemen aan de status match campagne: personen die reeds deelnamen aan de vorige edities van deze campagne en die in het kader van wat hier voorzien is reeds toegang hebben tot een van onze exclusieve clubs

4)       De nieuwez status en de digitale lidkaart worden in de systemen van ITA Airways opgenomen
 zodra het matchingproces is afgerond en de leden ontvangen binnen 60 dagen na de aanvraag een dienstmededeling via e-mail ter bevestiging van de erkenning

5)      Als de status niet gekoppeld kan worden, ontvangen de leden een e-mail met het negatieve resultaat.

6)     Eventuele verzoeken met onvolledige gegevens of verzoeken met onleesbare documenten worden niet ingewilligd.

Hoe vraag je een Status Match?

Je vraagt de koppeling van de status en toegang tot een van onze exclusieve clubs in twee simpele stappen:

1)     Als je nog niet ingeschreven bent, schrijf je je in op het programma Volare

2)      Stuur een e-mail vanaf het adres waarmee je je hebt ingeschreven op het Volare programma naar Statusmatch@ita-airways.com en volg daarvoor de volgende instructies:

a.      Vermeld in het onderwerp van de e-mail: Status Match 2022

b.      Vermeld in de tekst van de e-mail: je voor- en achternaam; "Programma van herkomst" en "je Status in dat programma van herkomst" (bijv. Miles & More – HON Circle); Volare Frequent Flyer-nummer, nummer van het ticket (volgens de criteria in punt 2 van het overzicht van de voorwaarden)

c.      Voeg een leesbare kopie toe van je huidige geldige lidmaatschapskaart van het programma Frequent Flyer (digitaal of fysiek) en een kopie van de identiteitskaart1  (pdf, jpg formaat)

Je vraag tot koppeling van je lidmaatschapsstatus wordt onderzocht en je ontvangt binnen 60 dagen een mail  om te bevestigen of je status erkend is.

1 De gegevens op de identiteitskaart worden niet verwerkt maar worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de naam en achternaam overeenstemmen met de gegevens op de lidmaatschapskaart van het getrouwheidsprogramma.

Privacybeleid Status Match

STATUS MATCH SPRING 2022 : OVERZICHT VAN DE VOORWAARDEN


1)        Het initiatief richt zich tot leden van de premium tier van Frequent Flyerprogramma's van de volgende geselecteerde maatschappijen:

 • Alitalia – Millemiglia
 • American Airlines– Aadvantage
 • ANA - Mileage club
 • British Airways - Executive Club
 • EL Al - Matmid
 • Emirates – Skywards
 • Iberia – Iberia Plus
 • Lufthansa - Miles and More
 • Qatar Airlines - Privilege Club
 • Royal Jordanian – Royal Club
 • Singapore Airlines– KrisFlyer
 • Swiss Air - Miles & Meer
 • TAP - Miles & Go
 • Turkish Airways – Miles & Smile
 • United Airlines - Mileage plus

2)       Van 15 maart tot 15 april 2022 kunnen leden deelnemen aan de status matchcampagne door zich in te schrijven op het Volare programma van ITA Airways (als ze nog geen lid zijn) en vragen om hun huidige status in een ander getrouwheidsprogramma te koppelen en zo toegang te krijgen tot een van onze exclusieve clubs.

3)       Aan de status matchcampagne kunnen alleen leden van de premium tier deelnemen (tier niet toegankelijk door louter inschrijving op het programma, bijv. Ulisse, Freccia Alata, Freccia Alata Plus, Silver, Gold, Platinum, Frequent Traveller, Senator, HON Circle). Kunnen niet deelnemen aan deze Status Matchcampagne: personen die reeds deelnamen aan de vorige editie van deze campagne en die in het kader van wat hier voorzien is reeds toegang hebben tot een van onze exclusieve clubs.

4)       De nieuwe status wordt opgenomen in de systemen van ITA Airways zodra het matchingproces is afgerond en de leden ontvangen voor 15/05/2022een e-mail ter bevestiging van de erkenning .

5)       Als de status niet gekoppeld werd, ontvang je voor 15/05/2022  een e-mail met het negatieve resultaat waarin wordt aangegeven aan welke richtlijnen van het reglement niet voldaan is.

6)       De nieuwe status van het lid is beschikbaar en zichtbaar zodra het matchingproces is afgerond en voor 15/05/2022.

7)       De digitale lidkaart van het lid is beschikbaar en zichtbaar zodra het matchingproces is afgerond en voor 15/05/2022.

8)     Het lidmaatschap van de exclusieve Club dat in het kader van de status match campagne is erkend, is 1 (een) jaar geldig, vanaf 15/04/2022..

9)    Eventuele verzoeken die niet alle noodzakelijke gegevens bevatten of onleesbare documenten, worden geweigerd. 

 

PROMOTIE: DUBBELE PUNTEN

Alle klanten die zich inschreven op het Volare-programma en die tussen 01/03/2022 en 31/03/2022 een vlucht kopen die door ITA Airways wordt verkocht en uitgevoerd in de periode tussen 01/03/2022 en 31/08/2022 (laatste toegelaten retour), ontvangen dubbele Volare-punten.

De dubbele punten worden als kwalificerend en niet-kwalificerend beschouwd, en worden vóór 31 september 2022 bijgeschreven.

PROMOTIE: WELCOME BONUS VAN 10.000 PUNTEN

Iedereen die zich vóór 15 november 2021 inschrijft voor het Volare getrouwheidsprogramma en die een retourvlucht of twee uitgaande vluchten boekt die vóór 31 december 2021 worden uitgevoerd, kan van deze promotie genieten.

De Welcome Bonus wordt toegekend bij een succesvolle inschrijving en bestaat uit 10.000 kwalificerende en niet-kwalificerende punten.

De punten worden vóór 28/02/2022 bijgeschreven.

loader