Rechten van passagiers

De door ITA Airways gevolgde richtlijnen, regels en procedures inzake het vervoer van passagiers en bagage, passagiersrechten en informatie om bijstand en informatie te verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

loader