Rechten van passagiers

AANSPRAKELIJKHEID VERVOERDER

DE BELANGRIJKSTE REGELS BETREFFENDE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ, DE BEPERKINGEN ERVAN EN DE RECHTEN VAN DE PASSAGIERS IN GEVAL VAN VERSTORING VAN HET LUCHTVERVOER VAN PASSAGIERS EN BAGAGE ZIJN DE VOLGENDE.

DE RECHTEN VAN PASSAGIERS MET BEPERKTE MOBILITEIT

Voor informatie over de diensten aangeboden door Italia Trasporto Aereo S.p.A. passagiers met beperkte mobiliteit bezoeken de sectie Bijzondere bijstand.

Voor informatie over de rechten van passagiers met beperkte mobiliteit, zie Verordening (EG) nr. 1107/2006

of de betreffende  pagina's op de website van de Europese Unie: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

GRENZEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Volgens de normen die gelden voor luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie in overeenstemming met het EU-recht en het Verdrag van Montreal en Verordening (EU) nr. 889/02. Zie ART.XIII van de Algemene Vervoersvoorwaarden.

loader