Rechten van passagiers

VERTRAGINGEN EN ANNULERINGEN

 

Ons doel is om u regelmatige en stipte vluchten aan te bieden. Ondanks onze inspanningen om maximale efficiëntie te garanderen, zijn ongemakken soms niet te vermijden.

We weten dat annuleringen en vertragingen jouw reisplannen kunnen doorkruisen en het spijt ons werkelijk als het gebeurt en we doen al het mogelijke om eventueel ongemak te beperken en we bieden je de bijstand en compensaties die voorzien zijn in de Verordening EG 261/2004 die gemeenschappelijke regels instelt op gebied van compensaties en hulp aan passagiers.

Het reglement geldt in geval van een vliegtuig + trein reis uitsluitend voor het deel dat door de luchtvaartmaatschappij wordt uitgevoerd.

Daarom houden we je op de hoogte met informatie in real time via onze app, de tool vluchtinfo, sms en e-mail.

In geval van vertraging zullen wij altijd proberen u zo snel mogelijk te laten vertrekken.

Als je vlucht wordt geannuleerd, wordt je, waar mogelijk, de mogelijkheid geboden om over te stappen op een andere vlucht van Italia Trasporto Aereo of andere vergelijkbare reisalternatieven waarmee je zo snel mogelijk je bestemming kunt bereiken, of, indien je dat wenst, een volledige terugbetaling van je ticket. 

Als wij u niet tijdig kunnen helpen vanwege objectieve problemen - bijvoorbeeld in kritieke bedrijfsomstandigheden als gevolg van gebeurtenissen die van invloed zijn op een groot aantal vluchten - en het voor u gemakkelijker en sneller is om zelf hotelaccommodatie te boeken of u te voorzien van snacks, maaltijden, vervoer, vergoeden wij u de redelijke kosten die u heeft gemaakt, na ontvangst van de juiste documentatie. Wij zullen in dat geval ons best doen de door u gemaakte kosten snel te vergoeden.

 

Als wij jou hulp aanbieden, bijvoorbeeld bij het vinden van een hotelkamer op de luchthaven of vervoer met de bus van/naar het vliegveld, en je besluit geen gebruik te maken van de door ons voorgestelde oplossing en in plaats daarvan zelf een andere kamer te boeken, vervalt onze verplichting om de kosten die u maakt te vergoeden.

Indien wij verantwoordelijk waren voor een vertraging van meer dan drie uur of annulering, heb je recht op een vergoeding volgens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 261/2004, zoals later aangevuld door de beslissingen van de rechtbanken van de Europese Unie.

 

Als de vertraging of annulering veroorzaakt zou worden door “buitengewone omstandigheden” waar wij geen controle over hebben, bijvoorbeeld slecht weer, staking van de luchtverkeersleiding, sluiting van luchthavens, beperking van de mobiliteit of opschorting van de vluchten door de bevoegde overheden of andere redenen die niet te wijten zijn aan Italia Trasporto Aereo- heb je niet het recht om compensatie te vragen.

Voor meer informatie over je rechten in geval van vertragingen en annuleringen of andere ongemakken, ga je naar: 

Aansprakelijkheid van de vervoerder.

 

Of de pagina's over passagiersrechten:

 

 

Wend je rechtstreeks tot ons voor ontvangst van de terugbetaling van het ticket, de compensatie of terugbetalingen van de kosten die je maakte of om een klacht in te dienen: de bedrijven die compensatieverzoeken afhandelen rekenen kosten aan voor hun diensten; deze worden niet terugbetaald.

Zie hier de nota van de Europese Commissie over de bedrijven die klachten afhandelen:

Onze service wordt geleverd door uiterst bekwame medewerkers en is geheel gratis.

Als u niet binnen twee maanden een antwoord ontvangt of niet tevreden bent met het antwoord, kunt u binnen een redelijke termijn een klacht indienen bij de nationale instantie (NEB) die bevoegd is voor de toepassing van Verordening 261/2004 van het land waar de verstoring heeft plaatsgevonden.

 

Hier vind je de lijst en de contactgegevens van de nationale instanties: 

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT VERTRAGING HEEFT

1. ASSISTENTIE VOOR OVERNACHTINGEN, MAALTIJDEN EN VERVOER

Je ontvangt vouchers voor de aankoop van drankjes en snacks of een maaltijd indien de vertraging langer dan 2 uur duurt voor vluchten met afstanden van minder dan 1500 km, langer dan 3 uur voor vluchten tussen 1500 en 3500 km, langer dan 4 uur voor vluchten van meer dan 3500 km.

Als wij je geen vouchers kunnen bezorgen, zullen wij je de gemaakte kosten terugbetalen als je de ontvangstbewijzen of kastickets voorlegt en deze passend en redelijk zijn in verhouding tot de wachttijden.

In het geval dat de vertraging een overnachting vereist en je niet in je woonplaats bent, zal onze dienstenleverancier je accommodatie regelen. Wij zorgen ervoor dat het hotel u van een adequate maaltijd (exclusief alcohol) voorziet.

Ook regelen wij uw transfer van en naar het hotel en de luchthaven. Als wij niet in staat zijn uw transfer te regelen, dan zullen wij uw taxi-, bus- of metrorit van en naar de luchthaven vergoeden, maar geen onredelijke kosten, zoals privétransferdiensten. Ook in dit geval dient u uw betalingsbewijzen te overleggen wanneer u terugbetaling aanvraagt.

2. TELEFOONGESPREKKEN

Wij vergoeden maximaal twee telefoongesprekken voor het bijstellen van uw reisplannen.

3. TERUGBETALING VAN HET TICKET

Als de verwachte vertraging langer dan 5 uur duurt, kan je de vlucht annuleren en een volledige terugbetaling van het ticket krijgen. Neem voor het annuleren van je vlucht contact op met ons grondpersoneel op de luchthaven of met ons Contactcenter.

Voor de terugbetaling van tickets gekocht op de website van Italia Trasporto Aereo of via een customer center kunt u bellen met het Call Center: vanuit Italië +39 06 85960020, vanuit het buitenland kunt u schrijven naar bookingschangesrefunds@ita-airways.com.

4. VERGOEDING

Als je vlucht meer dan drie uur te laat landt door oorzaken die onder onze verantwoordelijkheid vallen, kan je compensatie vragen op grond van de bepalingen van Verordening EG261/2004, zoals nadien aangevuld met de besluiten van de gerechtshoven van de Europese Unie.

Als de vertraging daarentegen veroorzaakt wordt door “buitengewone omstandigheden” (bijvoorbeeld: slecht weer, staking van de luchtverkeersleiding, sluitingen van luchthavens of andere oorzaken die niet te wijten zijn aan Italia Trasporto Aereo) heb je geen recht op de compensatie voorzien in Verordening EG261/04.

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT WORDT OMGELEID

Als uw vlucht is omgeleid en het niet mogelijk is om de vlucht te voltooien, zullen wij een alternatieve transfer regelen om je naar de luchthaven van je eindbestemming te  brengen en bieden we je de hulp die voorzien is in Verordening EC261/2004, indien van toepassing. Als wij niet in staat zijn om een transfer te organiseren, dan kunnen wij je vragen om zelf een ander vervoermiddel te boeken. Wij vergoeden eventuele kosten voor de trein, bus of taxi, maar geen onredelijke kosten, zoals privétransferdiensten. Als wij een transfer organiseren en je voor een ander alternatief kiest, zijn we niet verplicht om deze kosten te vergoeden.

WAT GEBEURT ER ALS DE VLUCHT WORDT GEANNULEERD

1. ALTERNATIEF VERVOER NAAR UW BESTEMMING OF TERUGBETALING

Als je vlucht helaas wordt geannuleerd, wordt je, waar mogelijk, de mogelijkheid geboden om over te stappen op een andere vlucht van Italia Trasporto Aereo of andere vergelijkbare reisalternatieven waarmee je zo snel mogelijk je bestemming kunt bereiken, of, indien je dat wenst, een volledige terugbetaling van je ticket.

Als je alternatief transport aangeboden kreeg en je ervoor kiest om zelf een ander transportmiddel te boeken, zijn wij niet meer verplicht om de gemaakte kosten terug te betalen en je bijstand te verlenen.

Als je via een reisbureau of een derde partij hebt gereserveerd en je een terugbetaling wilt vragen, dan moet deze namens jou een verzoek indienen. Wij kunnen alleen de persoon of het bedrijf dat je ticket heeft uitgegeven vergoeden.

Voor de terugbetaling van tickets gekocht op de website van Italia Trasporto Aereo of via een customer center kunt u bellen met het Call Center: vanuit Italië +39 06 85960020, vanuit het buitenland kunt u schrijven naar bookingschangesrefunds@ita-airways.com.

Als alternatief en bij voorkeur kunt u gebruik maken van e-mail of het online formulier dat door Italia Trasporto Aereo wordt meegedeeld in het bericht van annulering.

2. ASSISTENTIE VOOR OVERNACHTINGEN, MAALTIJDEN EN VERVOER

U krijgt vouchers voor de aankoop van drankjes en snacks of een maaltijd in verhouding tot de wachttijd.  Als wij niet in staat zijn je te voorzien van vouchers, vergoeden we je kosten als je betalingsbewijzen of kastickets kunt voorleggen die passend, redelijk  en in verhouding zijn met de wachttijden.

Indien overplaatsing op een andere vlucht als gevolg van een annulering een overnachting vereist en je niet in uw woonplaats bent, zal ons luchthavenpersoneel accommodatie regelen. Wij zorgen ervoor dat het hotel u ook voorziet van een adequate maaltijd in verhouding tot de wachttijd van de nieuwe vlucht (exclusief alcoholische dranken).

Ook regelen wij uw transfer van en naar het hotel en de luchthaven. Als wij niet in staat zijn uw transfer te regelen, dan zullen wij uw taxi-, bus- of metrorit van en naar de luchthaven vergoeden, maar geen onredelijke kosten, zoals privétransferdiensten. Ook in dit geval dient u uw betalingsbewijzen te overleggen wanneer u terugbetaling aanvraagt.

3. TELEFOONGESPREKKEN

Wij vergoeden maximaal twee telefoongesprekken voor het bijstellen van uw reisplannen

4. COMPENSATIE

Indien een vlucht binnen 14 dagen voor vertrek wordt geannuleerd, heeft u recht op compensatie onder Verordening EG261/04 indien de annulering onder onze verantwoordelijkheid valt. Als de annulering daarentegen te wijten is aan “buitengewone omstandigheden” buiten onze controle (bijvoorbeeld: slechte weersomstandigheden, stakingen van de luchtverkeersleiding, de sluiting van luchthavens, beperkingen van de mobiliteit of opschortingen van de vluchten bepaald door de bevoegde overheden of andere oorzaken die niet verweten kunnen worden aan Italia Trasporto Aereo) heb je geen recht op de compensatie voorzien door Verordening EG261/04.

WANNEER EN HOE VRAAG JE EEN COMPENSATIE AAN

Als uw vlucht meer dan drie uur na de geplande tijd aankomt of binnen 14 dagen voor het vertrek wordt geannuleerd, zou je recht kunnen hebben op compensatie volgens Verordening EG261/04, zoals later aangevuld door de besluiten van de rechtbanken van de Europese Unie. als de vertraging of annulering onder onze verantwoordelijkheid valt. Als ze daarentegen veroorzaakt worden door “buitengewone omstandigheden” die niet onder onze controle vallen (bijvoorbeeld een staking van de luchtverkeersleiding, slechte weersomstandigheden, sluitingen van luchthavens, beperkingen van de mobiliteit of opschorting van de vluchten bevolen door de bevoegde overheden of andere oorzaken die niet verweten kunnen worden aan Italia Trasporto Aereo) heb je geen recht op een compensatie die voorzien is door Verordening EG261/04.

Pour présenter une demande d'indemnisation en vertu du règlement (CE) n° 261/04, ou demander le remboursement des frais encourus, vous pouvez déposer une réclamation à l’aide de notre formulaire de contact.

Neem rechtstreeks contact met ons op voor de compensatie of terugbetaling van de gemaakte kosten: de bedrijven die schadeclaims afhandelen, rekenen kosten aan voor geleverde diensten, deze kosten worden niet vergoed.

Onze service wordt geleverd door uiterst bekwame medewerkers en is geheel gratis.

loader