Op reis met kinderen

MINDERJARIGEN OP REIS: DE NODIGE DOCUMENTEN

Om zonder stress te kunnen vertrekken, is het van fundamenteel belang om over alles te beschikken dat je voor de reis nodig hebt, te beginnen met de vereiste documentatie.

Eerst en vooral is het belangrijk te weten dat alle reizigers, ook minderjarigen, een eigen identiteitsbewijs moeten hebben.

Tot 13 jaar voor binnenlandse vluchten (14 jaar voor internationale vluchten) moeten de reizigers absoluut door een volwassene worden begeleid, die in dezelfde serviceklasse aanwezig moet zijn. Indien de ouder eveneens minderjarig is, dan moet die in het bezit zijn van een document dat zijn of haar ouderlijke verantwoordelijkheid verklaart.

Op binnenlandse vluchten mogen minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud ook zonder begeleider reizen, op internationale en intercontinentale vluchten kan dit voor minderjarigen tussen 15 en 17 jaar oud.

De nodige reisdocumenten zijn verschillend en anders op basis van de bestemming, in het binnenland of het buitenland.

Binnenlandse vluchten

  • Voor minderjarigen in het bezit van een Italiaans document, volstaat het om een voor te leggen van de documenten aangegeven in het Presidentiële Decreet 445/2000
  • Voor minderjarigen in het bezit van een document van een andere nationaliteit, moet je op de website van de Italiaanse ambassade of het Italiaanse consulaat controleren welke documenten je nodig hebt.

Internationale vluchten

Minderjarigen met een Italiaans document moeten over een van de volgende documenten beschikken:

  • Identiteitsbewijs dat geldig is voor het buitenland, om binnen de Europese Gemeenschap te reizen of naar een land dat met Italië een bilateraal akkoord heeft. Selecteer je bestemming om te weten of er een bilateriaal akkoord bestaat;
  • Individueel paspoort: voor bestemmingen die niet onder het vorige punt vallen; we herinneren eraan dat het voor minderjarigen niet langer is toegestaan om te reizen met inschrijving op het paspoort van de ouder/wettelijke voogd;
  • Laissez-passer, alleen geldig voor bepaalde bestemmingen, of geldig certificaat of geboorte-uittreksel, met foto, aan te vragen in de gemeente waartoe men behoort en te laten viseren door het hoofdbureau van de politie

Als de minderjarige jonger is dan 14 jaar, moet die bovenop een persoonlijk document (identiteitsbewijs, paspoort of laissez-passer), absoluut door een meerderjarige begeleid zijn. Hiertoe zijn specifieke wettelijke voorwaarden voorzien, naargelang de persoon die deze minderjarige begeleidt:

  • minderjarige onder begeleiding van ouder/wettelijke voogd - de naam van de ouders of wettelijke voogd met wie de minderjarige reist, moet worden vermeld op het reisdocument. Ook dient een geboorteakte of een bewijs van de familieband te worden voorgelegd, zodat men de identiteit van de ouders van het kind kunnen vaststellen;
  • minderjarige onder begeleiding van een volwassene zonder ouderlijke verantwoordelijkheid/wettelijke voogd - voor minderjarigen tot 13 jaar van Italiaanse nationaliteit, is voor het verlaten van het grondgebied waar de minderjarige verblijft een Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland nodig (document afgegeven door de Staatspolitie/hoofdkantoor van de politie) ondertekend door de ouders of door wie hen vertegenwoordigt en geviseerd door het hoofdkantoor van de politie (of in het buitenland door het consulaat of de Italiaanse ambassade), waar de naam moet worden aangegeven van de persoon aan wie de minderjarigen worden toevertrouwd, ofwel, als de minderjarige onder begeleiding reist, van de luchtvaartmaatschappij waarmee de minderjarige reist. De normen voor het verlaten van het grondgebied voor minderjarigen tot 13 jaar van Italiaanse nationaliteit voorzien een Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland, die in de vorm van een document op papier moet zijn ofwel via inschrijving op het paspoort van de minderjarige. In beide gevallen moet de kwestie altijd aan het hoofdkantoor van de politie worden voorgelegd, die in het eerste geval het attest van de verklaring zal overhandigen, of in het tweede geval de vermelding op het paspoort van de minderjarige zal printen. De Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland, die de begeleider aan de grens moet voorleggen samen met het paspoort van het kind, is slechts voor één enkele reis (heen- en/of terugreis) geldig, in een tijdspanne van maximum 6 maanden, behalve bij uitzonderingen die geval per geval door het hoofdkantoor van de politie worden beoordeeld. Alle informatie is beschikbaar op de website van de Staatspolitie op de pagina gewijd aan het paspoort voor minderjarigen, waar men ook de modules kan downloaden. De module is alleen in het Italiaans beschikbaar.

Als de minderjarige deel uitmaakt van een schoolgroep of aan een studiereis deelneemt, dan moet in de Verklaring van tijdelijke voogdij voor reizen naar het buitenland de naam vermeld staan van de persoon die de groep begeleidt of de naam van het instituut/de instantie die de reis organiseert.

Voor een minderjarige met een document waaruit een andere nationaliteit (dan de Italiaanse) blijkt, moet de website van de ambassade of het consulaat van het land van bestemming worden geraadpleegd.

loader