bg

Общи условия на услугата

СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ  

  

1. Определения  

“ITA" означава ITALIA TRASPORTO AEREO S.p.A. със седалище в Рим (RM), Via Venti Settembre n. 97, 00187, акционерен капитал 720 000 000,00 Евро, изцяло платен, данъчен код и ДДС номер и номер на регистрация при Registro delle Imprese di Roma 15907661001, Административен и икономически архив на Рим 1622937. 

“Клиент” означава собственика на билета на ITA, пълнолетен, който иска да резервира една или повече услуги от възможните Персонализирани летищни услуги.  

“Услуги Meet & Greet” или “Услуга” или “Услуги”: означава гамата от услуги, които се предлагат на Клиента на летището на Фиумичино, включващи, според случаите: приемане и упътване от специализирания персонал, който оперира от името на ITA, при заминаването, пристигането или по време на транзита между полети, както и други услуги като: Fast Track, паспортна проверка, придружаване до качването в самолета и други допълнителни услуги. 

“Общи условия”: означава тези общи условия за продажба, които определят начините на резервация, покупка и предлагане на услугата “Meet & Greet”. 

“Уебсайт”: означава Интернет сайта www.ita-airways.com

 

2. Описание на услугите “Meet & Greet” 

Услугата може да бъде резервирана чрез задаване на вида на изискваната помощ, с възможността да се изберат някои допълнителни услуги, както е показано по-долу: 

А) Услуга Заминаване, включва: 

 • Приемане при пристигане на летището и помощ за чекиране и регистрация на багаж. 

 • Помощ по време на процедурите на пътуването. 

 • Придружаване при изхода (в случай на качване на борда през пътнически ръкав). 

 • Прехвърляне с личен автомобил до самолета, ако се намира на отдалечен паркинг (където е налично). 

  

Б) Услуга Транзит, включва: 

 • Приемане веднага след слизане от самолета и транспортиране с личен автомобил, ако самолета е на отдалечен паркинг (където е достъпно). 

 • Посрещане в зоната на пристигане на автобуса или ръкава за слизане от самолета. 

 • Помощ по време на транзита с придружаване до изхода на заминаване. 

 • Придружаване до изхода (в случай на качване на борда през пътнически ръкав). 

 • Прехвърляне с личен автомобил до самолета, ако се намира на паркинг (където е налично). 

  

Б) Услуга Пристигане, включва: 

 • Приемане веднага след слизане от самолета, при неговото пристигане, и прехвърляне с личен автомобил, в случай на отдалечено кацане (където е налично). 

 •  Помощ в зоната на пристигане на автобуса или при ръкава за слизане от самолета и помощ по време на целия процес на слизане от самолета, имиграционният контрол. 

 • Помощ при вземане на багажа. 

  

Услугите резервирани от Клиента са лични, персонални, и не могат да бъдат прехвърлени на трети лица. 

  

3. Резервация и Краен срок на закупуване на услугата и отказ: 

  

3.1. Резервацията на услугата трябва да се извърши: 

 • поне 48 часа преди пристигане/транзит/заминаване на полета; 

 • изпращайки имейл на: SpecialServices@itaspa.com (в Предмет напишете: Meet & Greet)  

 • от понеделник до събота от 9:00 ч. до 18:00 ч.; неделя и почивни дни от 9:00 ч. до 14:00 ч. 

 • използвайки електронната поща или телефонния номер, които можете да видите на уебсайта https://www.ita-airways.com, на страницата посветена на услугата. 

  

3.2 след като плащането е извършено, клиентът ще получи имейл за потвърждение с разписката и детайлите свързани със закупената услуга. 

3.3 услугата може да бъде отказана, без никакви разходи, не по-късно от 48 часа преди заминаване/транзит/пристигане на полета. Впоследствие ще се таксува пълната сума. 

3.4 По време на резервирането на услугата, Клиентът се задължава да предостави на ITA цялата информация необходима за персонализация на услугата. В случай на неточност на предоставената информация, ITA не поема отговорност за неуспеха или различна разпоредба на исканите услуги. 

3.5 Цените са различни в зависимост от вида пакет, броя на хората и се отнасят за момента на закупуване на услугата 

 

4. Плащане  

Плащането ще бъде направено с кредитна карта с валута в евро и може да се извърши с една от следните кредитни карти: American Express, Mastercard, Visa, Diners (само Италия) 

  

 

5. Задължения на ITA 

5.1 ITA се задължава да предостави услугите, които са били резервирани в съответствие с настоящите Общи условия. 

5.2 ITA информира клиента, че може да бъде задължена да промени предоставянето на услугите поради необходимост свързана с безопасността и/или защитата на хора, структури и/или услуги.  

В тези случаи ITA ще положи усилия, за да информира клиента възможно най-скоро за такива промени и да намери решение, което позволява да се адаптират услугите, като поддържат задоволителни условия за клиента във връзка с тях.  

5.3 В случай, че услугите не могат да бъдат гарантирани или променени по гореспоменатите причини, ITA не може да бъде държана отговорна за това. На клиентът, който не е успял да се възползва от резервираните услуги, ще бъдат възстановени похарчените средства. 

  

6. Промяна на услугите след резервация  

6.1 Услугите, резервирани от клиента, могат да бъдат променени като бъде съобщено не по-късно от 48 часа от уговореното време, за да се представи на летището, при следните условия: 

(i) да не бъде променена цената; 

(ii) ще бъде запазен същия вид услуги, като тези закупени, независимо от промяната на датата/часа;  

(iii) няма да бъде възможно да се промени името на Клиента.  

  

7. Възстановяване на средства  

7.1 Средствата за услугата могат да бъдат възстановени в следните случаи: 

 • поради неизпълнение на услугата (напр. забавяне или отмяна на полета) и ITA не е успяла да гарантира отново закупената услуга; 

 • отказ, съобщен не по-късно от 48 часа преди заминаване/транзит/пристигане на полета. 

7.2 Клиентът може да поиска възстановяване на средствата, използвайки същия канал, който е използван за закупуване на услугата. 

7.3.  Възстановяването няма да може да се осъществи, ако причината за неизпълнението на услугата се дължи на клиента или ако не е спазил условията, определени в тези Общи условия. 

  

8. Условия за ползване свързани с услугите 

8.1 За услугата Meet & Greet при заминаване, Клиентът трябва да се представи на мястото и в часа, уговорени по имейл. 

8.2 ITA не е задължена да предостави закупената услуга, ако клиентът не се появи и/или закъснее с повече от 30 минута за уговорената среща. 

8.3 ITA не носи отговорност за незаминаването на Клиента, ако Клиентът закъснее за качването си в самолета. 

8.4 За услугата Meet & Greet при пристигане, мястото и часа на срещата със специалния персонал, който работи от името на ITA, ще бъдат определени въз основа на предварително договорените или въз основа на действителното време на пристигане на полета, в случай, че подрани или закъснее. 

  

9. Отговорност  

9.1 За услугите, извършени след прехода към изхода за качване и преди излизането от изходите при пристигане, се прилагат правилата за отговорност на Монреалската конвенция и Общите условия за превоз на ITA. 

9.2 ITA не носи отговорност за щети нанесени на хора или вещи, които са настъпили при прехода след изхода за качване в самолета и след слизане при пристигане, освен ако те не са нанесени от ITA или от персонал на ITA с умишлено нарушение или вина. 

  

10. Форсмажор  

ITA не може да бъде държана отговорна, нито обвинена в неизпълнение на задълженията, ако неизпълняването на всички или част от резервираните услуги, ако това се дължи на форсмажорни обстоятелства. 

В този случай, Клиентът не може да иска никаква компенсация, обезщетение или възстановяване на средствата, за директни или индиректни щети, породени от неизпълнение на задълженията.  

  

11. Обработване на данни 

“Съгласно и за целите на Законодателен декрет № 196/03 и последващите изменения и Регламент ЕС 2016/679, Компанията декларира, че личните данни свързани с този документ ще бъдат обработени, автоматично или не, само и единствено, за да бъдат изпълнени договорните и законодателните задължения, произтичащи от подписването на договора. По-специално, личните данни ще бъдат обработвани в съответствие с информацията за поверителността, която може да се консултира на следния адрес: www.ita-airways.com

  

12. Изменение на настоящите Общи условия  

ITA си запазва правото да променя персонализираните летищни услуги и тези общи условия за продажба по всяко време, ще бъдат гарантирани условията за продажба в момента на резервацията, освен ако промяната не се изисква от закона или от правителствен орган. В този случай, промяната ще бъде приложена на всички вече направени поръчки.  

  

13. Юрисдикция  

Тези Общи условия се подчиняват на италианските закони. Страните се съгласяват на юрисдикцията на Римския съд (Италия). 

 

loader