Cветът на ita

Светът на ITA, нашите ценности, Етичен кодекс, Мрежа и всички права, предвидени за пътниците. Запази сега своя полет с ITA Airways.

ITA Airways

ITA Airways е една компания, притежавана на 100% от Министерството на икономиката и финансите, за упражняване на дейности в сектора на въздушния транспорт. Компанията е активна от ноември 2020 г. 

Целта на ITA Airways е да се създаде ефективен и иновативен въздушен превозвач, който се превръща в опорната точка, за осигуряването на една качествена връзка на Италия с международни дестинации, както и да стимулира туризма и външната и вътрешната търговия, използвайки също и интегрираната мобилност. ITA Airways поставя най-доброто обслужване на клиентите в центъра на своята стратегия (чрез силна дигитализация на процесите, които осигуряват най-доброто преживяване и персонализирани услуги), съчетани с устойчивост, насочена към екологичен (нови зелени и технологично напреднали самолети, използване на устойчиви горива), социален (равенство и приобщаване, за една компания genderless) и управленчески аспект (интегриране на устойчивостта в стратегиите и вътрешните процеси).  

ITA Airways ще бъде модерен и екологичен флот, който ще включва съвременни технологии за оптимизиране на ефективността и качеството на предлагането и значително намаляване на въздействието върху околната среда. Когато започне дейността си, ITA Airways ще работи с флот от 52 самолета, от които 7 широкофюзелажни и 45 теснофюзелажни. Още през 2022 г. флотът ще нараства до 78 самолета (+26 в сравнение с 2021 г.), от които 13 широкофюзелажни (+6 в сравнение с 2021 г.) и 65 теснофюзелажни (+20 в сравнение с 2021 г.). От 2022 г. ще започне въвеждането на самолети от ново поколение във флота, които постепенно да заменят въздухоплавателните средства със стари технологии. В края на 2025 г. флотът ще нарасне до 105 самолета (23 широкофюзелажни и 82 теснофюзелажни) със 75% от новото поколение самолети.   

ITA Airways ще фокусира дейността си върху свързващата точка Рим Фиумичино и върху летището Милано Линате, където ще се позиционира като централната авиокомпания за бизнес и удоволствие. Когато започне дейността си, компанията ще обслужва 44 дестинации с 59 маршрута, които ще се повишат до 74 дестинации и 89 маршрута през 2025 г., в края на процеса на уравновесяване на полетите към сектора на дълги разстояния, като по този начин допринесат към намаляване на пропуските в свързаността на страната. 

Устойчивост и дигитализация са два фундаментални елемента от индустриалната стратегия на ITA Airways.  

Ще бъде приложена редица действия по отношение на намаляването на въздействията върху околната среда, насърчаване на приобщаваща култура и интегриране на устойчивостта в стратегиите и процеси, за да се постигнат амбициозните цели на ESG, които ще позволят на ITA Airways да бъде най-зелената, genderless и меритократична компания в Европа. 

ITA Airways ще се фокусира върху дигитализацията, поради което съществуват значителни инвестиции в цифрови системи и платформи, които да гарантират на клиента качествено пътуване, като отличителен елемент на офертата и разработване на компания, управлявана от данни, с гъвкава и тънка организация, чиито основи са въз основа на анализа и разбирането на данните и стойността на нейния човешки капитал.  

loader