ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

Volare

ЕДНА СТРАХОТНА ПРОГРАМА ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

Представяме ви Volare AVVENTURA - програмата на ITA Airways, изцяло посветена на деца и младежи на възраст от 2 до 16 години (ненавършени).

4 Club, за да растем заедно и да летим все по-високо с Volare

Volare AVVENTURA КЛУБ SMART

Достъп чрез записване в програмата Volare AVVENTURA

 • Трупане на точки Volare за всеки разход, свързан със стоки/услуги, предлагани от ITA Airways;
 • Достъп до една голяма мрежа от търговски партньорства за натрупване и използване на точки Volare;
 • Закупуване на допълнителни услуги с помощта на точки Volare.

Volare AVVENTURA КЛУБ PLUS

Достъп до Club Plus с 30 000 квалификационни точки Volare

 • Предимства Volare AVVENTURA КЛУБ SMART
 • Допълнителен багаж;
 • Получаване на багаж с предимство;
 • Качване на борда с предимство;
 • Достъп с предимство до гишето за чекиране и трансфер;
 • Достъп с предимство до услугата за изгубени вещи (lost and found);
 • Избор на безплатно място в зоната на самолета, запазена за клуба, в който участникът членува;
 • Специално обслужване на клиенти.

Volare AVVENTURA КЛУБ PREMIUM

Достъп до Клуб Premium с 60 000 квалификационни точки Volare

 • Предимства Volare AVVENTURA КЛУБ SMART и КЛУБ PLUS
 • Достъп до салони, притежавани или достъпни за ITA Airways;
 • Fast track. Приканваме ви да проверите списъка с летища, където в момента е налична услугата Fast Track, на следната връзка.

Volare AVVENTURA КЛУБ EXECUTIVE

Достъп до Клуб Executive с 90 000 квалификационни точки Volare

 • Предимства Volare AVVENTURA КЛУБ SMART, PLUS и PREMIUM
 • Комплект за добре дошли;
 • Допълнителна Club Card или функцията, която ви позволява да дарите вашата картата Premium на друг член, регистриран в програмата Volare;
 • Безплатен транспорт на голф оборудване.

Как да се включа в програмата Volare AVVENTURA?

Непълнолетни лица на възраст между 2 и 16 години могат да бъдат регистрирани от техните родители/носители на родителска отговорност в програмата Volare AVVENTURA, като попълнят регистрационния формуляр на тази връзка.

За да завършат регистрацията на непълнолетния, родителите/носителите на родителска отговорност ще бъдат помолени:

 • да попълнят лична декларация, удостоверяваща родителската отговорност;
 • Въвеждане на имейл адреса на родителя/носителя на родителска отговорност, регистриран във Volare, като същият трябва да съответства на имейл адреса на активен възрастен член на Volare.

Имейлът за регистрация на непълнолетния като член на Volare AVVENTURA трябва да е различен от всеки друг имейл, вече използван и свързан с друг профил на Volare.

Ако родител/носител на родителска отговорност желае да запише повече от едно непълнолетно лице в програмата Volare AVVENTURA, ще е необходимо да въведете различен имейл за всяко непълнолетно лице. Имейлът не може да бъде същият като този, използван от родителя/носещия родителска отговорност за тяхната регистрация в програмата Volare, нито имейлът, използван за регистрацията на друго непълнолетно лице в програмата Volare AVVENTURA.

Как работи програмата Volare AVVENTURA?

Точно като членовете на програмата Volare, в рамките на програмата Volare AVVENTURA

 • Точките Volare се печелят чрез закупуване на полети, продавани и осъществявани от ITA Airways и чрез използване на продуктите и услугите на партньорите по програмата Volare;
 • Натрупаните точки Volare могат да се използват за достигане до дестинации на ITA Airways чрез закупуване на билети в режим Cash&Points, или за услугите, предоставяни от партньорите по програмата Volare;
 • След като изтеглите вашата дигитална карта Volare AVVENTURA, носете я винаги със себе си - ще имате достъп до куп предимства;
 • След като натрупате квалификационни точки Volare, ще можете да достигнете до по-високите клубове и да се насладите на предимствата, свързани с тях.

Открийте новата функция „Създаване на семейство“

Добавете членовете на вашето семейство и се възползвайте от предимствата, отредени за цялото ви семейство!

 • Чрез достъп до вашата лична зона можете да създадете семейство, като свържете профилите на поне един възрастен и един непълнолетен, като и двамата са включени в програмата Volare.
 • Между членовете на семейството могат да се прехвърлят максимум 100 000 неквалификационни точки Volare годишно. Семейството може да се състои от максимум двама възрастни и шестима непълнолетни.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ: за да създадете семейство в личната зона, както възрастните, така и непълнолетните трябва да бъдат регистрирани в съответните програми Volare и Volare AVVENTURA.

Как се създава семейство?

1.      След като непълнолетният се запише в програмата Volare AVVENTURA, възрастният може да създаде семейство, като влезе в личната си зона и щракне върху полето “Създаване на семейство”;

2.      Възрастният трябва да въведе името, фамилията и номера Frequent Flyer на непълнолетното лице, регистрирано във Volare AVVENTURA, което той или тя желае да покани в семейството, и лицето автоматично ще бъде добавено към семейството, без да е необходимо каквото и да било действие от страна на поканения член.

3.      След като се създаде семейство от поне един възрастен и един непълнолетен, ще стане възможен достъпа до функцията “Прехвърляне на точки Volare в семейството”. Между членовете на семейството могат да се прехвърлят максимум 100 000 неквалификационни точки Volare годишно.

4.      Семейството може да се състои от максимум двама възрастни и шесто а непълнолетни.

5.      Единствено възрастният член на Volare, който е създал семейството, може да управлява семейството, използвайки функциите:

a.      „Управляване на семейството“, за добавяне на други членове (максимум двама възрастни и шестима непълнолетни)
b.      „Премахване на член от семейството“ (трябва да останат поне един възрастен и един непълнолетен)
c.      „Премахване на семейството“, за да закриете семейния профил

6.      Възрастният член на Volare, който е създал семейството, може да извършва и дейността „Прехвърляне на точки Volare в семейството”

7.      Останалите членове на семейството, т.е. другият поканен пълнолетен член и до шестимата непълнолетни, могат да извършват следните дейности:

a.      „Отделете вашия профил от семейството“, за да изключите вашия профил от семейството
b.      „Прехвърляне на точки Volare в семейството“, за да прехвърлите до 100 000 неквалификационни точки Volare годишно с други членове на семейството

loader