bg

Cветът на ita

Светът на ITA, нашите ценности, Етичен кодекс, Мрежа и всички права, предвидени за пътниците. Запази сега своя полет с ITA Airways.

УСТОЙЧИВОСТ

ITA Airways се ражда с амбициозната цел да бъде една от най-зелените, приобщаващи и меритократични компании в Европа. Поради тази причина, ние включваме устойчивостта на околната среда, на социалните фактори и на управлението в основните стълбове на нашия индустриален план и сме установили конкретни действия и цели, които да бъдат преследвани във всяка от трите области.  

ОКОЛНА СРЕДА

За да се намали въздействието върху околната среда, ние постепенно ще подновим флота, докато достигнем 80% от самолетите да са от ново поколение през 2026 г. По-модерни, ефикасни и удобни самолети, с по-малко емисии на CO2. 

Работим заедно с националните и международни акционери, за да въведем използването на устойчиви горива (Sustainable Aviation Fuel) в нашите оперативни стандарти. 

Освен това, на борда на нашите самолети, ще използваме само биоразградими материали и ще се погрижим за разделното събиране, за да минимизираме въздействието върху околната среда.  

ОБЩЕСТВО

Убедени сме в стойността на нашите хора и искаме да инвестираме в тяхното бъдеще чрез програми за обучение и развитие. Ще се ангажираме да насърчаваме създаването на приобщаваща култура, култивирайки и ценейки различията като стратегически ресурс за успех, като избираме партньори със същите ценности.  

УПРАВЛЕНИЕ

Устойчивостта е неразделна част от нашите търговски стратегии и нашите вътрешни процеси. Всички наши действия са водени от задължителен кодекс за поведение, както за нашите служители, така и за външните партньори. Освен това, ще си поставим цели на производителност и ще създадем стимули, свързани не само с икономическите резултати, но и с тези на устойчивостта. Защото опазването на околната среда не може да чака и това е момента, в който трябва да преминем от думи към действия.  

loader