Актуализиране на паролата за профил volare

Искаме винаги да ви гарантираме възможно най-доброто изживяване и да пазим информацията във вашия профил Volare в безопасност.

Поради тази причина направихме някои промени в системата за влизане. Информираме ви, че от 25.03.2024 г. е необходимо да актуализирате паролата, свързана с вашия профил Volare. Можете да извършите тази операция при първото си влизане.

На всеки 6 месеца системата ще иска тя да бъде сменяна.

Не забравяйте, че новата парола трябва да има поне 8 знака и да включва поне:

•            една малка буква

•            една главна буква

•            една цифра

•            един специален знак 

loader