Organiseer je reis

Reisdocumenten, speciale assistentie, zwangere vrouwen, kinderen en huisdieren. Ontdek hoe je jouw reis het best organiseert.

DIEREN

WIL JIJ JE HOND, KAT, FRET OF KANARIE MEENEMEN OP VAKANTIE? LEES ALLES WAT JE MOET WETEN OVER REIZEN MET JE HUISDIER.

Of het mogelijk is om uw huisdier mee te nemen hangt af van het vliegtuigtype en de bestemming. Daarom is het belangrijk dat u zich van tevoren laat informeren door Special Assistance

MEER INFORMATIE

Enkele tips om de reis voor te bereiden:

 • Als je huisdier in het vrachtruim reist, is het verstandig om het ten minste vijf dagen voor de reis te laten wennen aan de kennel of de kooi.
 • Geef je huisdier voor vertrek vaak kleine hoeveelheden water.
 • Geef je huisdier tot vier uur voor vertrek eten en zorg dat hij voldoende voer heeft voor de hele vlucht.
 • Vraag je dierenarts of het raadzaam is om uw huisdier een kalmeringsmiddel te geven.

Andere criteria voor het comfort en de veiligheid van het dier:           

 • De bodem van de kennel moet worden bedekt met een deken, een krant of ander absorberend materiaal. Stro is verboden
 • Het dier mag niet aangelijnd of gemuilkorfd zijn. Bovendien mogen een riem en muilkorf niet in de kennel worden achtergelaten. 
 • Het huisdier mag geen tekenen van fysieke vermoeidheid vertonen en mag niet gewond zijn. Vraag aan de dierenarts of het dier de reis aankan en vergeet niet om ten minste een kom in de kennel te plaatsen, zodat uw huisdier tijdens de reis comfortabel is. De kom moet leeg, vastgezet en toegankelijk zijn zonder de kennel te openen.

 

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan of indien het dier hinderlijk is voor de passagiers, kan de gezagvoerder die de leiding heeft over de vlucht, het dier naar het ruim laten overbrengen.

Wil je advies en tips over hoe jij je reis met je huisdier het beste kunt plannen, raadpleeg dan de website van het ministerie van Volksgezondheid. 

Niet elk vliegtuig beschikt over de faciliteiten om dieren te vervoeren en de maximale grootte van de kennels voor dieren varieert per vliegtuig. Neem contact op met onze afdeling Speciale assistentie om te vragen of uw huisdier met u mee kan reizen.


Not every aircraft has animal transport facilities and the maximum size of the pet carriers they can take on board varies. Please find out if your pet can travel with you by calling our Special Assistance service.

HONDEN, KATTEN EN FRETTEN

Om in de EU te reizen, moeten honden, katten en fretten over het volgende beschikken:
 

 •  een paspoort, afgegeven door een dierenarts, met daarin de inentingen (verplicht: een up to date en geldig vaccin tegen hondsdolheid) en de gezondheidstoestand van het dier
 • Leesbare tatoeage of microchip
   

Om op Italiaans grondgebied te reizen moeten honden en katten over het volgende beschikken:
 

 • Een gezondheidsboekje of het paspoort van het dier

 

Om naar Verenigde Staten te reizen, moeten honden ten minste een van de volgende documenten of certificaten bij zich hebben:

1. Een bewijs van een anti-rabiës vaccinatie

 of

 2. Een online afgegeven vergunning van de CDC (Centers for Disease Controls and Prevention) die de invoer toelaat van honden die nog niet tegen rabiës zijn ingeënt. Ga voor meer informatie en vergunningsaanvragen naar https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/dogs.html ) 

OF 

3. Schriftelijk (of mondeling) bewijs dat de hond de laatste zes maanden of sinds zijn geboorte in een rabiësvrij land heeft verbleven. Voor een lijst van landen klik hier -> www.cdc.gov/importation/rabies-free-countries.html

Niet vergeten:


Andere beperkingen op het binnenbrengen van bepaalde diersoorten zijn mogelijk, afhankelijk van het land van bestemming. 

 

VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER IN DE CABINE EN IN HET RUIM

Voor het vervoer in de cabine gelden specifieke voorwaarden:   

 • het dier mag alleen worden vervoerd in een geschikte zachte , halfstijve  of stijve drager;
 • voor het vervoer van dieren in de cabine wordt het gebruik van een zachte transportbox aanbevolen, die voor een betere plaatsing voor de zitting van de stoel kan zorgen;
 • om veiligheidsredenen moet het dier tijdens het in- en uitstappen en gedurende de hele vlucht in zijn transportbox opgesloten blijven;
 • het dier, van max. 8 kg,  moet de volledige reis in een transportbox blijven die niet groter is dan:
  • 24 cm hoog
  • 40 cm lang
  • 20 cm breed
 • als er een zachte of halfstijve transportbox wordt gebruikt, mag deze aan de bovenkant iets hoger (+2- 4 cm) zijn dan hierboven aangegeven. De stijve transportbox daarentegen zal zich moeten houden aan de aangegevenmaximale maten, anders is het mogelijk dat het dier niet gegarandeerd aan boord komt;
 • Het huisdier moet comfortabel zijn en zich kunnen omkeren en kunnen gaan liggen in de transportbox. De transportbox moet goed geventileerd, waterdicht en stevig zijn, en bij voorkeur gemaakt van zacht of half stijf materiaal, mits dit voldoet aan de zojuist vermelde voorwaarden;
 • de trasportbox mag max. 5 dieren van dezelfde soort bevatten, op voorwaarde dat de dieren in totaal niet meer wegen dan 8 kg, 10 kg inclusief de voeding en de box zelf

Voor het vervoer in het ruim  gelden specifieke voorwaarden:

 • Het huisdier moet in een stevige kennel worden vervoerd
 • De behuizing van de kennel moet van hard plastic of van glasvezel zijn gemaakt
 • Als de kennel over wieltjes beschikt, moeten deze worden verwijderd. Als de wieltjes ingetrokken kunnen worden, moeten deze worden vergrendeld met tape
 • KOOIEN voor HONDEN moeten:
  • zijn voorzien van een metalen deur met een vergrendelingssysteem dat de sluitpunten aan de boven- en onderkant en in het midden van de deur vergrendelt
  • De ventilatie-openingen van KOOIEN voor het transport van HONDEN moeten van metaal zijn, niet van plastic
 • De afmetingen van de KOOI kan variëren afhankelijk van het type vliegtuig dat voor de reis wordt gebruikt. 

NIEUW

Waarschuwingen voor het vervoer van brachycephalische huisdieren in het ruim.

Brachycephalische of camouflage-neus huisdieren zijn bijzonder gevoelig voor stress en temperatuur. Om het welzijn en de veiligheid van uw dier te verzekeren, raden wij je aan de algemene gezondheidstoestand van je dier zorgvuldig te beoordelen en bijgevolg de risico's in te schatten die aan dit soort vervoer verbonden zijn.

Op basis van de IATA-voorschriften worden de volgende rassen genoteerd:

 

HONDEN

 • Affenpinscher
 • Amerikaanse Pit Bull Terrier
 • Amerikaanse Staffordshire Terrier
 • Bichon Frise
 • Boston Terrier
 • Boxer
 • Brusselse Griffon
 • Bulldog
 • Bullmastiff
 • Cane Corso
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Chihuahua (appelhoofdig)
 • Chow Chow
 • Dogo Argentino
 • Dogue de Bordeaux
 • Engelse Mastiff
 • Franse Bulldog
 • Japanse Chin
 • King Charles Spaniel
 • Lhasa Apso
 • Maltezer
 • Neapolitaanse Mastiff
 • Newfoundland
 • Pekingees
 • Presa Canario
 • Pug
 • Shar-Pei
 • Shih Tzu
 • Silky Terrier
 • Tibetaanse Spaniël
 • Valley Bulldog
 • Yorkshire Terrier

 

POEZEN

 • Birmaans
 • Exotisch Korthaar
 • Perzisch
 • Himalaya 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons callcenter.

ERKENDE HULP- EN GELEIDEHONDEN

Op vluchten van ITA Airways is het mogelijk om in de cabine gratis geleide- en erkende hulphonden te vervoeren.Voor aansluitende vluchten moet je de bepalingen van de verschillende maatschappijen nakijken.Als je met meerdere luchtvaartmaatschappijen reist, raden we je aan om aan elke maatschappij apart te vragen of de hond aan boord aanvaard wordt.

Algemene definitie van de dienst
Erkende hulphonden en geleidehonden zijn, ongeacht hun ras of soort, getraind om personen met een motorische, auditieve of visuele, verstandelijke/sociale of andere beperkingen van psychiatrische aard bij te staan.

Voor de hond moet een trainingscertificaat worden voorgelegd waarop het centrum/verwijzingsinstituut op papier (of met een leesbare stempel) bewijst dat het om een hulphond gaat. De hond moet een tuigje dragen.Hulphonden zijn niet onderworpen aan een quotaregeling.De dienst moet minstens 48 uur voor het vertrek van de vlucht aangevraagd worden aan ons speciale Team en zal bevestigd worden na controle van alle voorgelegde documenten.

Nb: honden die emotionele ondersteuning bieden, worden niet beschouwd als getrainde hulphonden en ze worden niet gratis vervoerd aan boord van onze vliegtuigen.Ze kunnen vervoerd worden tegen betaling volgens de regels voor de boarding van honden in de cabine of in het ruim en dat naargelang het gewicht van de hond.

Omdat er in sommige landen bijzondere regels gelden voor de toegang van dieren raden we het volgende aan

kijk de normatieve en gezondheidseisen van de land van bestemming op tijd na

Algemene vervoersvoorwaarden:
Omwille van de veiligheid op de vlucht en het comfort in de cabine moet de hond gewoon zijn om te gehoorzamen en zich passend gedragen in een openbare ruimte (bijv.niet blaffen, grommen, geen mensen of andere dieren aanvallen).

Kleine hondjes hoeven de hele duur van de vlucht niet in een passende kooi te reizen.Als ze zonder kooi reizen, moet er een leiband en een muilkorf gebruikt worden (dat laatste op verzoek van de gezagvoerder).

De geleidhond moet voor de zitplaats van zijn baasje blijven.

Aan boord moet de hond:

 • te allen tijde onder de directe controle van de passagier blijven.
 • mag de hond niet op de zitplaats van een passagier zitten en niet aan een nooduitgang.

Bovendien moeten de volgende regels in acht worden genomen zolang het dier aan boord is..

 • aan boord moet de hond een muilkorf dragen:

De passagier moet een muilkorf beschikbaar hebben, die kan alleen op verzoek van de gezagvoerder gebruikt worden (in geval de hond tijdens de vlucht agressief gedrag zou vertonen).de hond wordt gratis vervoerd, ook in het ruim.De passagier is aansprakelijk voor schade en extra kosten die veroorzaakt worden door het vervoer van de hond.

KONIJNEN EN HAMSTERS

Om binnen de EU te kunnen reizen, moeten konijnen en hamsters zijn voorzien van:

 

 • een geldig gezondheidsattest van een dierenarts
 • container-kooi die geschikt is voor het vervoer van dit soort dieren.


Voor reizen buiten de EU vragen we u om contact op Center nemen met het call center van ITA Airways.

 

 

VOGELS

Teneinde de verspreiding van vogelpest te voorkomen, hebben de EU en het Ministerie van Volksgezondheid een volledig verbod ingesteld op het importeren van vogels uit Azië, Turkije, Rusland, Zuid-Afrika, Roemenië en de Balkan.

EXTRA TOESLAG

Als jij je huisdier wilt meenemen, moet je een toeslag op uw ticket betalen, die varieert afhankelijk van het gewicht, of je het in de cabine of in het ruim vervoert, en de luchthavens van vertrek en bestemming.

Zie de tabel met alle informatie over dit onderwerp.

RESTITUTIE

Je hebt recht op terugbetaling van de dienst in geval van ziekte/overlijden:
 

 • van naaste verwanten: echtgenoot/echtgenote, kinderen (inclusief geadopteerde kinderen), ouders, broers/zussen, grootouders, kleinkinderen, schoonfamilie, zwagers, schoonzonen en schoondochters; in dit geval moet de graad van verwantschap worden aangetoond met een passend certificaat (familiestatuut of een ander certificaat dat is afgegeven door de bevoegde instanties, zoals het districtskantoor of het registratiekantoor)
  • van passagiers die familieleden of vrienden zijn op dezelfde PNR
  • van het dier

 In alle gevallen moet een verklaring van afstand wegens ziekte/overlijden worden gestaafd door een overlijdensakte, een geldig ziekenhuiscertificaat of een medisch veterinair attest waaruit blijkt dat het dier daadwerkelijk niet kan reizen wegens ziekte.

 

loader