ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

багаж

Всичко, което трябва да знаете, за да подготвите багажа си.

Обши правила за транспортиране на опасни товари от пътници и екипажи 

Опасните товари не могат да бъдат транспортирани от пътници или екипаж в ръчен багаж или в чекиран багаж, с изключение на това, което е посочено в тази таблица. (IATA) 

НЕЗАПАЛИМ И НЕТОКСИЧЕН АЕРОЗОЛ КЛАС 2,2

без квалифицирани рискове за спорт или домашна употреба, е разрешен в общо нетно количество ненадвишаващо 2кг или 2 литра и с нетно количество за единичен продукт ненадвишаващо 0,5 кг или 0,5 литра. Аерозолните резервни части трябва да бъдат защитени с покритие или по някакъв начин, който предотвратява случайното освобождаване  на съдържанието му. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ПАРАЛИЗИРАЩИ ОРЪЖИЯ

(за самозащита), които причиняват електрошок (електрошокови оръжия напр. тейзър), които съдържат опасни продукти като експлозиви, компресирани газове, литиеви батерии, са забранени. 

ЗАБРАНЕНИ 

ПРЕДМЕТИ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ТОПЛИНА

като подводни фенери (лампи за гмуркане)и заваръчни машини. За да се избегнат рисковете от пожар, батерията и топлината, която произвежда топлина, трябва да бъдат разделени. Отстранената батерия трябва да бъде защитена срещу къси съединения и поставена вътре в оригиналната опаковка или в пластмасова торба или индивидуална защитна обвивка, освен това трябва се спазват ограниченията, свързани с транспортирането на батериите. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ХИМИЧЕСКИ АГЕНТИ

Мониторинг на химически агенти - CAM), използвани от представителите на Организацията за забрана на химическите оръжия (OPCW), могат да имат много ниска радиоактивност, разрешени са в официални пътувания, но без литиеви батерии.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж:  

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ/1

Батерии от типа “NON SPILLABLE WET BATTERIES” (сухи акумулатори) или батерии, съответстващи със Специална Разпоредба A123 или A199, които подхранват инвалидни колички или друго подобно оборудване (напр. скутери).

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: ✔

Разрешено в ръчен багаж:  X

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ/2

Батерии от типа “Spillable Batteries” (мокри акумулатори), които подхранват инвалидни колички и други подобни устройства 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: ✔

Разрешено в ръчен багаж: 

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ/3

Литиево-йонни” батерии, които подхранват  инвалидни колички или други подобни устройства, могат да останат прикрепени към количката, ако са фиксирани здраво към помощното средство за придвижване, в противен случай, те трябва да бъдат отстранени и пренесени в кабината в специален корпус.
 Отстранената батерия не трябва да надвишава 300 Wh, или за инвалидни колички с 2 батерии, необходими за функционирането им, всяка батерия не трябва да надвишава 160 Wh.
 За да ни помогнете да транспортираме вашите помощни средства за придвижване правилно, моля, изтеглете Информационния формуляр за моторизираните помощни средства за придвижване и го предайте на агента или го прикрепете към вашето помощно средство за придвижване. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж:  X

Разрешено в ръчен багаж:  

ЗАМРАЗЕН ТЕЧЕН АЗОТ

(криогенен съд), опакован и напълно абсорбиран в порест материал, е позволен само ако не съдържа опасни товари.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж:  

Разрешено в ръчен багаж: 

ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ И ПОВРЕДЕНИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Напомняме ви, че е забранено да се превозват както в ръчния така и в чекирания багаж литиеви батерии, електронни, повредени, дефектни или иззети поради ниско качество устройства.

БАТЕРИИ, ЗАРЕДЕНИ С ГОРИВО

Използвани за презареждане на преносими електронни устройства (например фотоапарати, мобилни телефони, преносими компютри и видеокамери).

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

 

РЕЗЕРВНИ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ИЛИ ЛИТИЕВИ МЕТАЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ ДО 100 WH И 2 Г

Резервните батерии за електронни устройства или електромедицинско оборудване могат да се приемат само в кабината. Лимитът е 20 броя за пътник и не трябва да надвишава:

  • 2 г за резервни батерии с литиев метал
  • 100 Wh за резервни литиево-йонни батерии

Забележка: ако киловатчасовете не са изписани върху батерията, те могат да бъдат изчислени чрез умножаване на волтажа (V) по амперчасовете (Ah), например 14Vx7Ah=98 Wh

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: ✖

Разрешено в ръчен багаж: 

СУХИ РЕЗЕРВНИ АКУМУЛАТОРИ (ВОДОНЕПРОНИЦАЕМИ)

до максимален волтаж 12 V и максимална мощност от 100Wh. Разрешени са 2 броя за пътник..

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж:  

Разрешено в ръчен багаж: 

РЕЗЕРВНИ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ - НАДВИШАВАЩИ 100 WH И ДО 160WH И СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПО-ГОЛЯМО ОТ 2 Г И ДО 8 Г

С мощност, по-голяма от 100 Wh, но не надхвърляща 160 WH за преносими електронни устройства и преносими медицински изделия (PMED) или с количество литиев метал по-голямо от 2 грама, но не надхвърлящо 8 г (по отношение на PMED) само в ръчен багаж. Разрешени са 2 броя за човек и трябва да бъдат в индивидуални защитни опаковки, за да се избегнат къси съединения. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ДРУГИ РЕЗЕРВНИ БАТЕРИИ КАТО АЛКАЛЕН МАНГАН, ЦИНКОВ ВЪГЛЕРОД (СУХА КЛЕТКА), НИКЕЛ-МЕТАЛОХИДРИД (NIMH), НИКЕЛ КАДМИЙ (NICD)

Този тип батерии са разрешени само в ръчен багаж в пластмасова торбичка или вътре в калъф или в оригинална опаковка със защитени терминали за батерията.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

БАГАЖ С ИНСТАЛИРАНА ЛИТИЕВА БАТЕРИЯ (SMART BAG)

Този тип багаж е разрешен на борда при условие, че се спазват ограниченията на размерите и теглото, предвидени за ръчен багаж. Ако искате да чекирате багажа, батерията трябва да бъде премахната и пренесена в кабината. Ако батерията не може да се премахне: съдържанието на литиев метал не трябва да надвишава 0,3 г или 2,7 Wh.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

Само ако са в оригиналната опаковка, с алкохолен градус между 24% и 70%, в опаковки от макс. 5L и не повече от 5 литра на човек. 
Забележка: Алкохолните напитки с алкохолен градус 24% или по-малко не подлежат на никакви ограничения.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

НЕИНФЕКТИРАНИ БИОЛОГИЧНИ ПРОБИ

съхранявани в малки количества запалима течност. Не повече от 30 мл течен разтвор във всяка отделна опаковка и не повече от 1 литър общо.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

МАЛКИ И НЕЗАПАЛИМИ ПЪЛНИТЕЛИ ОТ КОМПРЕСИРАН ГАЗ, НАПРИМЕР СПАСИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ

Съдържащи въглероден диоксид или други газове в разделение 2.2 До две (2) малки пълнителя, пъхнати в самонадуващо се предпазно устройство като спасителна риза или жилетка. На всеки пътник е позволено да носи само едно от тези устройства с два малки резервни пълнителя и не повече от 4 пълнителя до 50 мл водосъбираемост за други устройства.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: ✔

СЕЙФОВЕ

И други подобни, които съдържат опасни товари като литиеви батерии и/или пиротехнически материали, са абсолютно забранени.

ЗАБРАНЕНИ

НЕЗАПАЛИМИ И НЕТОКСИЧНИ ГАЗОВИ БУТИЛКИ

За механични крайници и всички резервни цилиндри с подобни размери, ако са необходими, за продължителността на пътуването.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА С ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ ДО 100 WH ИЛИ 2 ГРАМА

Задвижвани от литиеви клетки или литиеви йони или литиеви батерии, включително медицински изделия, като преносими кислородни концентратори (POC) и търговско електронно оборудване, като фотокамери, мобилни телефон, лаптопи и таблети, ако са транспортирани от пътници или екипажи за лична употреба. За литиевите батерии, съдържанието на литиевия метал не трябва да надвишава 2 г и за литиево-йонните батерии, те не могат да надвишават 100 вата мощност.В чекирания багаж, устройствата трябва да бъдат напълно изключени и трябва да бъдат защитени от повреда. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ 

Разрешено в чекиран багаж: ✔ 

Разрешено в ръчен багаж: 

ПРЕНОСИМИ ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА С ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ МЕЖДУ 101-160 WH И ДО 8 ГРАМА

Лични електронни устройства, включително медицински (като външни автоматични дефибрилатори (AED), пулверизатори, вентилационно оборудване с непрекъснато положително налягане (CPAP), литиеви или литиево-метални батерии с номинална енергия от 100 Wh до 160 Wh, и макс. 8 g литий,предназначени само за медицински изделия. Ако се носят в багажното отделение, трябва да бъдат напълно изключени и защитени от увреждания.

Ако устройствата се транспортират в чекирания багаж:

  1. трябва да се вземат мерки за предпазване на устройството от увреждане и за предотвратяване на неволното му активиране;
  2. Устройството трябва да бъде напълно изключено (не в режим на заспиване или хибернация), освен ако същото не съдържа само с литиеви батерии със съдържание под:

• За литиево-метални батерии, съдържание на литий 0,3 g; или
• За литиево-йонни батерии, номинална мощност от 2,7 Wh

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА СЪС СУХИ БАТЕРИИ

Волтажът на батериите не трябва да надвишава 12 волта или 100 Wh. Разрешени са 2 резервни части (не инсталирани в устройството/оборудването).

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ 

Разрешено в чекиран багаж: 

 Разрешено в ръчен багаж: ✔

ПРОПУСКЛИВИ УСТРОЙСТВА

За калибриране на инструментите за мониторинг на качеството на въздуха, разпоредба A41 трябва да бъде спазена. Общото количество на “опасен” материал в устройството е ограничен до 2 мл.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: НЕ

ДРОНОВЕ

Дроновете се считат за електронни устройства (PED) и са разрешени както в ръчния багаж, така и в чекирания багаж, при условие че остават изключени и прибрани по сигурен начин по време на полета.  Ако се приемат в чекирания багаж, трябва да бъдат правилно опаковани и батериите трябва да бъдат махнати от дрона и да се носят на борда в ръчния багаж. (Премахнатите батерии трябва да се смятат за резервни батерии, вижте референтния регламент)

БЕЗОПАСЕН КИБРИТ (МАЛКА КУТИЯ) И МАЛКИ ЗАПАЛКИ С ВТЕЧНЕН ГАЗ

За лична употреба и могат да се носят само лично. Запалки с гориво, като “Zippo” и свързаните с тях пълнители са забранени. Забележка: кибритите от типа, който може да се запали от всяка повърхност, запалките със син пламък и запалките за пури са забранени.

 Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: НЕ

Разрешено в ръчен багаж: могат да се носят само лично

СУХ ЛЕД (ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД, ТВЪРД)

В количества, които не надвишават 2,5 кг на човек, когато се използват за охлаждане на нетрайни и не опасни предмети, той не подлежи на регулиране, както в ръчния багаж, така и в чекирания. Разрешен е в чекирания багаж, при условие, че опаковката позволява освобождаването на въглероден диоксид, освен това чекирания багаж трябва да бъде маркиран с етикет, показващ присъствието на “сух лед”  или “твърд въглероден диоксид” и нетното тегло на сухия лед.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: да

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ЛАМПИ С НИСКА КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Само в оригиналните опаковки и за лична или домашна употреба.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

 

НЕРАДИОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА ИЛИ ВЕЩИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА

(включително аерозоли) като лакове, парфюми, лекарства, които съдържат алкохол, брада и т.н. са разрешени в общо нетно количество ненадвишаващо 2кг или 2 литра и с нетно количество за единичен продукт ненадвишаващо 0,5 кг или 0,5 литра. Клапаните на аерозолите трябва да бъдат защитени с капачка от или от други средства, за да се избегне непреднамерено освобождаване на съдържанието. Забележка: Течности, гелове и аерозоли в ръчния багаж са ограничени до контейнери от 100 мл (3,4 унции) на точките за проверка на сигурността.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

ДВИГАТЕЛИ С ГОРИВО ИЛИ ГОРИВНИ КЛЕТНИ

Могат да бъдат пренасяни само в чекирания багаж

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: X

БОЕПРИПАСИ (ПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОРЪЖИЯ)

(Боеприпаси) трябва да бъдат безопасно опаковани (само Div 1.4S, UN 0012 или UN 0014) до максимум 5 кг бруто на човек и само за лична употреба. Разрешена е само една опаковка на пътник, не са разрешени повече опаковки.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: X

КИСЛОРОД, (ЦИЛИНДРИ) С ВЪЗДУХ ИЛИ ГАЗ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА

 required for medical use. The cylinder must not exceed 5 kg gross weight.

Не трябва да надвишават 5 кг брутно тегло. Забележка: забранен е транспорта на цилиндри с течен кислород.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА
 

Разрешено в чекиран багаж: 
 

Разрешено в ръчен багаж: ✔

РАДИОИЗОТОПИ СЪРДЕЧНИ ПЕЙСМЕЙКЪРИ

Или други устройства, включително тези, захранвани от литиеви батерии, имплантирани в индивида или монтирани външно или радио-фармацевтици, съдържащи се в тялото на лице след медицинско лечение.
 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ
 

Разрешено в чекиран багаж: само носени лично
 

Разрешено в ръчен багаж: само носени лично

МАШИ ЗА КОСА

Съдържащи въглеводороден газ, максимум един на човек, при условие, че предпазното покритие е добре фиксирано върху нагревателния елемент, те никога не трябва да се използват на борда на самолета. Газовите пълнители за машите не са разрешени нито в ръчния багаж нито в чекирания багаж.

 Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ
 

Разрешено в чекиран багаж: 
 

Разрешено в ръчен багаж: 

МАЛКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ЗАДВИЖВАНИ ОТ ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ (PERSONAL TRANSPORTATION DEVICES)

Като Airwheel, Solowheel, Hoverboard, Minisegway и Balanche wheel.

ЗАБРАНЕНИ НА ПОЛЕТИТЕ НА ITA AIRWAYS

ЗАРЯДНИ С ГОРИВО

За преносими електронни инструменти, разрешени са в максимален брой от 2 на човек. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: 

SECURITY-TYPE EQUIPMENT, ОБОРУДВАНЕ ЗА СИГУРНОСТ, СЪДЪРЖАЩО ЛИТИЕВИ БАТЕРИИ

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА
 

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: X

 

ЕЛЕКТРОННИ ЦИГАРИ

Включително електронни пури и електронни лули и други лични изпарители с батерии трябва да бъдат индивидуално защитени против случайно активиране.
 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ
 

Разрешено в чекиран багаж: X
 

Разрешено в ръчен багаж: 

СРЕДСТВА ЗА САМОЗАЩИТА

Като палки, спрейове съдържащи дразнещи вещества (напр. чили) и др. са забранени 

ЗАБРАНЕНИ

ПЕЧКИ И КОТЛОНИ ЗА КЪМПИНГ И РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНО ЗАПАЛИМО ГОРИВО

Които съдържат запалими течности с празни резервоари, могат да бъдат транспортирани само в чекирания багаж и само ако са напълно изпразнени от горивото или ако са предприети всички необходими мерки, за да се избегне опасността от запалване (печката/резервоара трябва да бъдат изпразнени чрез изтичане  за поне един час, капачката на резервоара трябва да остане отворена за поне 6 часа, за да се улесни изпаряването на горивото)

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА

Разрешено в чекиран багаж: ✔

Разрешено в ръчен багаж: X

МЕДИЦИНСКИ ИЛИ КЛИНИЧНИ ТЕРМОМЕТРИ

Съдържащи живак могат да бъдат транспортирани в защитна опаковка и в количества не надвишаващи по един на човек и само за лична употреба.

Необходимо разрешение от авиокомпанията: НЕ

Разрешено в чекиран багаж: 

Разрешено в ръчен багаж: X

 

ТЕРМОМЕТРИ ИЛИ БАРОМЕТРИ С ЖИВАК

Представени от представител на държавен офис или например на метеорологична агенция или друга подобна агенция може да бъде транспортирана, ако се съдържа във водонепроницаема твърда опакова, която може да избегне изтичането на живак в случай на повреда на устройството. 


Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА
 

Разрешено в чекиран багаж: X
 

Разрешено в ръчен багаж: ✔

ЛАВИННИ РАНИЦИ

едно (1) на човек, съдържащо един пълнител от компресиран газ в разделение 2,2. Могат също да бъдат оборудвани с пиротехнически спусък, съдържащ не повече от 200 mg DIV. 1.4S. Раницата трябва да бъде опакована по начин, който не позволява случайно активиране. Въздушните възглавници в раницата трябва да бъдат оборудвани с клапани под налягане, за освобождаване на налягане. 

Необходимо разрешение от авиокомпанията: ДА
 

Разрешено в чекиран багаж: 
 

Разрешено в ръчен багаж: 

ЛОВНИ ТРОФЕИ

В съответствие с ангажиментите относно ESG (Environmental, Social and Governance – екологично, социално и корпоративно управление), които ITA Airways преследва, ние възнамеряваме да допринесем за защитата на биоразнообразието и насърчаването на защитата и опазването на дивата фауна, както е предвидено в целите на „Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на дивата флора и фауна (CITES)”. Именно за тази цел ITA Airways се присъединява към кампанията на международната организация "Humane Society International" и въвежда на всички свои полети забраната за превоз на всякакви ловни трофеи (включително отделни части от животни) както в карго пратки, така и като пътнически багаж.

В този смисъл ITA Airways изразява своята подкрепа за двата законопроекта, които в момента се разглеждат от италианския парламент за нулева толерантност към вноса, износа и реекспорта на този вид предмети, в съответствие с посоката, заложена в Конвенцията на Европейския парламент.

loader