bg

Oбщи условия за превоз


Договорът за въздушен транспорт между Italia Trasporto Aereo S.p.A. и пътникът се управлява от Общите Условия за Превоз, както допълнени от Тарифните правила, приложими за специфичния въздушен транспорт и билет.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕВОЗ

Актуализация от ноември 2023 г.

 

loader