bg

Italy, Europe and Non-EU Countries

ЛИЧНА КАРТА

Благодарение на споразумението от Шенген вече не съществува систематичен контрол на документите за самоличност по границите на държавите-членки на ЕС и гражданите на ЕС могат да пътуват свободно единствено със своята лична карта, валидна за чужбина, както и с друг документ, признат от страната, в която се намира дестинацията.

Открийте страните, участващи в споразумението ШЕНГЕН

ПАСПОРТ

Изисква се паспорт в страните от ЕС, които не са подписали споразуменията, както и в страните извън ЕС, с изключение на тези, с които има двустранни споразумения.

ВИЗА

Пътникът е отговорен да провери в посолството или консулството на дестинация или страната на транзит, дали се изисква виза.

ИТАЛИЯ

В допълнение към личната карта, паспорта и шофьорската книжка (хартиена или ламинирана), документите, изброени в Президентски указ 445/2000, са валидни и за пътуване на територията на страната.

Проверете на сайта на ПОЛИЦИЯТА

loader