ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

Организирайте Пътуването Си

Документи за пътуване, специална помощ, бъдещи майки, деца и домашни любимци. Открийте как най-добре да организирате пътуването си.

ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ

Лична карта, паспорт и виза: всички документи, от които се нуждаете, когато летите в Италия, в европейските страни или в държави извън ЕС.

ИТАЛИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ОТ ЗОНАТА ШЕНГЕН

Полети в Италия

Освен личната карта, паспортът и шофьорската книжка (на хартиен или пластмасов носител) документите, изброени в Президентския декрет на Италия 445/2000 също са валидни за пътуване във вътрешността на страната.

Проверете на сайта НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ

Летене в европейските страни, присъединили се към Шенгенското споразумение

Благодарение на Шенгенското споразумение гражданите на ЕС могат да пътуват свободно единствено със своята лична карта, валидна за чужбина, както и с друг документ, признат от страната, в която се намира дестинацията.

ОТКРИЙТЕ СТРАНИТЕ, КОИТО ПРИЛАГАТ ШЕНГЕНСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Страните, които прилагат изцяло Шенгенското споразумение, са следните:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Словения, Естония, Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Малта. Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, въпреки че не принадлежат към ЕС, имат статут на асоциирани страни.

СТРАНИ ИЗВЪН ЗОНАТА ШЕНГЕН И СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

Изисква се паспорт в страните от ЕС, които не са подписали Шенгенското споразумение, както и в страните извън ЕС, с изключение на тези, с които има двустранни споразумения.

Пътникът е отговорен да провери в посолството или консулството на дестинация или страната на транзит, дали се изисква виза.

За дестинации извън ЕС, вижте ИНФОРМАЦИОННОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПЪТУВАНЕ НА IATA.  Проверете на уебсайта на Посолството или Консулството на страната, до която пътувате.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

От 1 октомври 2021 г. съгласно разпоредбите на британското правителство, няма да бъде възможно влизането в Обединеното кралство с личната карта, а ще бъде необходимо представянето на паспорт с остатъчна валидност, равна на продължителността на престоя.

Има конкретни изключения, за които ви съветваме да посетите уебсайта на британското правителство

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА САЩ - ПРОГРАМА SECURE FLIGHT

В съответствие със програмата Secure Flight* (Безопасни полети), промотирана от Администрацията за сигурност на транспорта (Transportation Security Administration), пътниците, пътуващи от/до или през САЩ, или преминаващи над въздушното пространство на САЩ за кацане в други държави (напр. Канада, Куба и Мексико), трябва да предоставят следните лични данни към момента на резервиране/издаване на билета или при всяко положение не по-късно от 72 часа преди заминаването:

  • Име и фамилия(така както са написани в паспорта)
  • Дата на раждане
  • Пол

При липсата на тези данни, пътуването няма да бъде позволено.

Свържете се с Център за обслужване на клиенти или помолете вашата туристическа агенция да ги включи при резервацията.

Пътниците, които притежават евентуален идентификационен номер Redress Number, трябва да го съобщят на Центъра за обслужване на клиенти.

E.S.T.A.

Всички пътници, пътуващи директно или транзитно в САЩ по Visa Waiver Program (Програмата за пътуване без виза), за престой до деветдесет дни с цел туризъм или работа, трябва да получат разрешение ESTA (Electronic System for Travel Authorization) преди пътуването. Заявката трябва да бъде подадена онлайн и разрешението трябва да бъде получено най-малко 72 часа преди началото на пътуването.

Всеки пътник трябва да разполага със свой паспорт, включително малолетните и новородените деца.
Без това разрешение американските власти няма да ви позволят да се качите на борда на самолета.

Извършете онлайн процедурата E.S.T.A., след заплащане на $14 с кредитна карта.

ВИЗА

Пътниците, които не отговарят на изискванията за пътуване по Visa Waiver Program (пример: престой над 90 дни), трябва да кандидатстват за редовна виза в посолството или консулството на САЩ.

ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ ИЛИ СНИМКИ

При пристигането си в Съединените щати пътниците трябва да преминат през процедура на гишето за имиграция, която предвижда събиране на лични данни чрез вземане на пръстови отпечатъци или снимки.

Проверете годността на вашите документи, като се свържете с американското консулство или посетите уебсайта на ПОСОЛСТВОТО В САЩ

*Разработено от TSA ((Transport Security Administration), органът, отговарящ за сигурността в Съединените щати.

КАНАДА

ETA

Електронното разрешение за пътуване (eTA) е изискването за влизане на чуждестранните граждани без виза, с изключение на гражданите на САЩ, летящи до или транзитно преминаващи през Канада.

eTA се свързва по електронен път с вашия паспорт и е валидна за период от пет години или докато изтече паспортът, ако това стане по-рано.

Заявката за eTA е много проста онлайн процедура и струва 7C$. Повечето кандидати получават разрешение в рамките на минути след изпращане на онлайн формуляра.

Преди да продължите, имайте под ръка следното:

  • паспорт,
  • имейл адрес,
  • кредитна карта.

Кандидатстването се прави за всяко лице поотделно. Например за семейство от трима души, формулярът трябва да се попълни и изпрати три пъти.

Кандидатствайте за eTA разрешение онлайн

Предварителна декларация (Advanced Declaration)

Можете значително да намалите времето за чакане на летището при пристигане в Канада, като попълните Предварителната декларация - имиграционната и митническата декларация - най-малко 72 часа преди вашето заминаване, чрез приложението ArriveCAN

Изтеглете приложението ArriveCAN

За повече информация посетете уебсайта на канадските власти https://www.canada.ca/en/border-services-agency/services/arrivecan/declaration.html

ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ИЗВЪН ЗОНАТА ШЕНГЕН

Пътниците, от държави извън зоната Шенген, които преминават два пъти в Европа, трябва да притежават валидна виза. Ако не покажете валидна виза, може да ви бъде отказано влизане на територията на държавата.

loader