Handige links

AANKOPEN

VERKOOPSERVICE

Bij de aankoop van een ticket is de toepassing van een toeslag voor de verkoopservice voorzien. Het bedrag kan variëren: 

Online aankoop  

De verkoopservice voor aankopen via  www.ita-airways.com is gratis 

Aankoop via Customer Center

€ 20 voor een ticket dat in de context van de boeking wordt gekocht 

€ 30 voor een binnenlands ticket dat na de boeking wordt gekocht 

€ 30 voor een internationaal ticket dat na de boeking wordt gekocht 

Aankoop in de ticketshops die rechtstreeks door ITA Airways worden beheerd 

€ 12 voor een binnenlands ticket 

€ 25 voor een internationaal ticket in de Schengenzone en Zwitserland 

€ 35 per ticket voor alle andere bestemmingen 

HOE EN IN WELKE GEVALLEN MOET JE ITA AIRWAYS OP DE HOOGTE STELLEN VAN EEN GEMISTE VLUCHT

Voor tickets die in Italië zijn gekocht: als de heenvlucht niet wordt gebruikt, ongeacht de reden, kan het verzoek om het ticket van de terugvlucht geldig te laten blijven alleen ontvankelijk verklaard worden als dat op voorhand aan ITA Airways is doorgegeven, en dat binnen de volgende termijnen:

  • binnen 24 uur na de vertrektijd van de ongebruikte uitgaande vlucht;
  • indien de vertrektijd van de terugvlucht binnen 24 uur van de heenvlucht ligt, moet de mededeling aan de  Customer Center ten minste 2 uur vóór het vertrek van die terugvlucht ontvangen zijn.

De Customer Center zal een nieuw e-ticket uitgeven voor het gewijzigde reisschema waarvoor u moet inchecken (check-in) op de website (indien beschikbaar) of op de luchthaven.

Indien de passagier de bovengenoemde kennisgeving niet of na de aangegeven termijn doet, behoudt ITA Airways zich het recht voor om, indien er plaatsen op de terugvlucht beschikbaar zijn, betaling te vragen van een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de prijs die betaald is voor het eerder gekochte ticket en de prijs die overeenkomt met het hoogste beschikbare tarief in dezelfde reisklasse/het reiscompartiment, dat van toepassing is op de gewijzigde route op het moment dat het ticket opnieuw wordt uitgegeven, tenzij de tariefregels die van toepassing zijn op het oorspronkelijke ticket gunstiger zijn voor de passagier.

HOE EEN NAAMCORRECTIE AANVRAGEN

Je kan vragen om de naam op het afgegeven ticket te corrigeren door te bellen naar de Customer Center en voor een toeslag van € 25.

Het ticket is niet overdraagbaar en de correctie van de naam is alleen toegestaan voor wijzigingen die toe te schrijven zijn aan de houder van het ticket en is beperkt tot de hieronder vermelde gevallen:

1.      Correctie van de MR/MRS-toewijzing

2.      Typefout (maximaal drie tekens)

3.      Omwisseling van achternaam en voornaam

4.      Verandering van achternaam na huwelijk of echtscheiding

5.      Verandering van wettelijke naam bij besluit of als gevolg van een geslachtsverandering

6.      Bijnaam te corrigeren in de naam

7.      Tweede naam of tweede achternaam toe te voegen (bijv. Mark wijzigen in Mark James)

Enkele voorbeelden:

Oorspronkelijke achternaam/voornaam: BATTISTA GABRIELLE  -> Correcte achternaam/voornaam: BATTISTA GABRIELLA

Oorspronkelijke achternaam/voornaam: GRAZIA DEMELAS        -> Correcte achternaam/voornaam: DEMELAS GRAZIA

 

*in sommige landen kunnen hogere toeslagen van toepassing zijn, voor Brazilië, Nederland en Spanje wordt geen toeslag toegepast

loader