ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА “ИЗБОР НА МЯСТО”

Услугата “Избор на място” се състои в избора на място на борда и е на разположение на пътници от Икономична класа на полети, извършвани от ITA Airways.

Предлагането на услугата подлежи на промени по преценка на ITA Airways. Въпреки това, условията, публикувани на уебсайта ITA Airways.com, все още се прилагат по време на покупката на услугата “Избор на място".

 • Ако услугата не е заявена от пътника съгласно описаните по-долу методи, мястото ще бъде отредено безплатно от Компанията, на базата на наличните места и оперативните критерии и съображения за безопасност.

Услугата се предлага за билети, закупени през следните канали:

 • Уебсайтът ita-airways.com
 • Центъра за обслужване на клиенти и билетните гишета на ITA Airways
 • Туристически агенции

“Изборът на място” може да се направи:

 • или по време на резервацията;
 • чрез "Моите полети" до 48 часа преди заминаването на полета.
 • или по време на онлайн чекирането.
 • или свързвайки се с Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways;
 • или на летището на гишетата за регистрация;
 • или през Вашия туристически агент, за билети издадени от туристическа агенция.

Услугата “Избор на място” е безплатна в някои зони на въздухоплавателното средство за:

 • пътници, притежаващи билети за Икономичната класа с тарифи CLASSIC PLUS и FLEX; 
 • пътници, пътуващи с дете от 0 до 2 години (бебе);
 • пътници, пътуващи с дете от 0 до 12 години (дете);
 • пътници с физически, умствени или сензорни увреждания и един придружител:
 • Пътници, принадлежащи към специфични клубове на програмата Volare

Ако тарифният клас не включва безплатен избор на място и пътникът реши да не закупи такъв, по време на чекирането, системата автоматично ще му отреди място безплатно, според наличните места, работните нужди или съображения за безопасност. Ако пътникът не влиза в случаите, за които услугата е безплатна, може да заяви промяна на мястото, заплащайки цената за “Избор на място”, която се прилага в този момент.

За възрастни, които пътуват с деца под 12 години в една и съща резервация, се гарантира разпределение на място съседно на това на детето за поне един от родителите или за придружителя. Разпределението на места е възможно по време на закупуване на билета през Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways; за билети закупени в туристическата агенция или онлайн, разпределението може да се направи:

1) по време на уеб чекирането;

2) като се свържете с нашия център за обслужване на клиенти (link)

Ако уеб чекирането не успее да разпредели места в близост до детето на поне един от родителите/придружителя, можете да се обадите, за Италия, на Центъра за обслужване на клиенти на ITA Airways или да се обърнете директно към гишетата за чекиране на летището, за да получите помощ при разпределението на места в близост едно до друго.

Без това да засяга безплатното разпределение на близки места за детето и родителя/придружителя, ако искате да изберете конкретни места, за по-голям комфорт по време на полета, можете да закупите услугата "Избор на място".

Пътниците с физически, умствени и сензорни увреждания и един придружител могат да избират предварително места без заплащане, като се обадят на номера за Специално обслужване, на номерата изписани по-горе или на летището (в зависимост от наличността). Мястото на придружаващия ще е съседно на мястото на пътника с увреждане.

Ако услугата “Избор на място” е избрана, тя може да се извърши за всеки един от пътниците и за всяка отсечка на полета. Заплатената цена не може да бъде възстановена или да се прехвърля на трети страни.

Ако услугата “Избор на място” не е заплатена в момента на закупуване на билета или не е успешна, изборът на място ще бъде анулиран.

Услугата “Избор на място” може да бъде заплатена чрез един от следните методи на плащане: Visa/MC/Amex.

С тарифата Economy Flex услугата "Избор на място" винаги може да се използва повторно, дори ако решите да смените полета. При всички други тарифи всякакви доброволни промени, изисквани от клиента (например: промяна на дата, полет, маршрут), ще доведат до загуба на услугата “Избор на място” за отсечката на променения полет, без възможност да се заяви възстановяване на сумата. “Избор на място” може да се закупи отново, ако е налично, за обновените отсечки от маршрута.

Мястото може да бъде сменено безплатно, стига да е от същата категория или от по-ниска категория (в този случай не е предвидено възстановяване на каквато и да е разлика в цената).

В случай на смяна на мястото за по-висока категория, разликата трябва да бъде платена.

Възможно е да се поиска възстановяване на платената цена, освен ако пътникът не поиска да я използва за друг полет, в следните случаи:

 • неизпълнение на поетите задължения от страна на компанията (напр.: отмяна на полет), а в случай на пренасочване на пътника към нов полет, ако няма налични места с характеристики, подобни на платеното място (напр. поради смяна на самолета);
 • загубена връзка за полет, за който е закупена услугата „Избор на място“, след закъснение на полета, изпълняван от ITA Airways;
 • технически проблеми със седалката;
 • преназначаване на седалка преди или след качване на борда от ITA Airways поради оперативни причини или причини за безопасност;
 • В случай на смърт на пътника преди пътуването, заплатената цена може да бъде възстановена при представяне на подходящи документи в рамките на седем дни от молбата за отказ от пътуването.

В случаите, когато това е предвидено, можете да поискате възстановяване на средства, като се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти

УДЪЛЖАВАНЕ НА ВАЛИДНОСТТА НА УСЛУГАТА „ИЗБОР НА МЯСТО“

В случай на смърт на пътник по време на пътуването, ITA Airways ще удължи срока на валидност на билетите и на услугата „Избор на място“ (ако е избрана такава) за придружителите, които са близки членове на семейството или съжителстващи лица на пътника, като същите трябва да предоставят документи, които доказват това обстоятелство (семейно положение, вижте бележка 1), само ако тяхната резервация е с различен PNR. Удължаването не надвишава 45 дни от датата на смъртта.

В случай на болест, по искане на пътника, ITA Airways ще удължи валидността на билета и на услугата „Избор на място“ (ако е избрана такава), до деня, в който пътникът, въз основа на медицинско свидетелство, може да пътува. Друг вариант е вашият билет да бъде удължен до следващия полет от началната ви точка на пътуване, при условие че има свободни места в класата на обслужване, съответстваща на първоначално платената тарифа. Ако няма налични места в първоначално платената класа на обслужване, пътникът ще трябва да направи корекция на тарифата, т.е. да доплати разликата в цената. Валидността на билета и на всички допълнителни услуги, ако има такива, ще бъде удължена за максимум три месеца от датата, посочена в медицинското свидетелство.

В случай на придружители на болния пътник, ITA Airways ще удължи валидността на билетите и на услугата „Избор на място“ (ако е избрана такава) и за другите пътници в резервацията, при условие че предоставят доказателство за съвместно пътуване. Придружителите, които са членове на една и съща семейство или съжителстващи лица на пътника трябва да предоставят документ (напр. семейно положение), само ако тяхната резервация е с различен PNR. Придружителите, които не са част от едно и също семейство, трябва да бъдат включени заедно с болния пътник в един и същ PNR.

В горепосочените случаи ITA Airways ще удължи срока на валидност на билетите и на услугата „Избор на място“ (ако е избрана такава) и за придружителите на болния пътник, които представят доказателства за съвместно пътуване.За избора на място, разположено в близост до авариен изход е необходимо да се задоволят специфични изисквания.

Ако тези изисквания не са задоволени, мястото до аварийния изход не може да бъде потвърдено. На летището или на борда на самолета, ще бъде разпределено ново място, без възможност за възстановяване на цената, платена за “Избор на място”.

Пътникът трябва:

 • да е навършил 18 години;
 • да притежава сила, пълна мобилност и да е способен и съгласен да предостави помощ за евентуална бърза евакуация от самолета, в случай на извънредна ситуация;  
 • да не използва каквито и да било лекарства, които биха могли да повлияят на тези възможности, в съответствие със законодателните и регулаторните разпоредби, приложими за въпросите на безопасността;
 • да може да разбира инструкции на италиански или на английски език, свързани с функционирането на аварийния изход.

 

Освен това, за да се отговори на задълженията за безопасност, седалки в близост до аварийни изходи не могат да бъдат използвани от пътници, които:

 • имат намалена подвижност;
 • имат зрителни или слухови увреждания;
 • пътуват с малолетни или непълнолетни;
 • имат ръчен багаж поставен върху седалката (cabin baggage);
 • са видимо бременни;
 • пътуват с домашни любимци в салона;
 • имат значително наднормено тегло (това се отнася за пътници, които са с ограничена подвижност и може да възпрепятстват достъпа до аварийните изходи и които имат нужда от допълнителен предпазен колан на борда). 

За всичко, което не е изрично предвидено в тези Условия, важат приложимите разпоредби от Общите Условия за Превоз на ITA Airways, публикувани на уебсайта: Ita-airways.com

loader