ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

Организирайте Пътуването Си

Документи за пътуване, специална помощ, бъдещи майки, деца и домашни любимци: открийте как най-добре да организирате пътуването си.

ДЕЦА

ВИЖТЕ ДОКУМЕНТИТЕ И НАШИТЕ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ДО 15 ГОДИНИ.                      

Непридружените непълнолетни деца трябва да се чекират с всички необходими документи на гишета № 8 и 9 на Терминал 1 на летище Фиумичино в Рим, където ще получат специалната помощ.

Напомняме ви, че всички пътници, включително непридружени непълнолетни, са задължени да представят самостоятелно удостоверение за влизане в държавите, чиито здравни органи са установили задължението да съставят такова удостоверение.

Като се има предвид многобройните проверки на летището, които са от съществено значение, за да се гарантира спазване на действащите разпоредби на местните здравни власти, Ви приканваме да се явите на специално определеното гише за регистрация с достатъчно време преди полета:
 

 • за международни полети на дълги разстояния и извън Шенген поне 3 часа преди полета
 • за вътрешни полети на дълги разстояния и в рамките на Шенген поне 2 часа преди полета

ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА

Преди да отидете на летището, уверете се, че разполагате с всички необходими документи, които се изискват от италианското законодателство и от законодателството на страната, към която пътувате. 

ДОКУМЕНТИ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ - НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ

Когато пътуват в Италия, децата трябва също да имат собствен идентификационен документ:

 • Ако имате италиански документ, просто покажете един от идентификационните документи, изрично упоменати в DPR (Указ на президента на Италия) 445/2000, както и всички документи, необходими за международното пътуване
 • Ако имате документ за друга националност, проверете на уеб сайта на италианското посолство или италианското консулство кои документи са необходими.

Малолетни деца могат да пътуват, стига да притежават собствен документ за самоличност, дори и да са придружени от човек, различен от родител/законен попечител, докато тези на възраст между 14 и 18 години (ненавършени) могат да пътуват и без придружител.

 

МЕЖДУНАРОДНО ПЪТУВАНЕ

За международни пътувания:

 • Деца с италиански документ трябва да разполагат с един от следните документи:
  • Лична карта за експатриране, валидна за пътуване в рамките на Европейската общност или към държава, която има двустранно споразумение с Италия. Изберете вашата дестинация, за да знаете дали съществува двустранно споразумение
  • Личен паспорт: вече не е позволено на непълнолетните да пътуват с регистрация на паспорта на родителя/законния попечител.
  • Удостоверение, валидно само за някои дестинации, или сертификат или валиден акт за раждане, със снимка, които се издават от общината на местоживеене и се заверяват в полицейското управление.


Ако детето е малолетно, освен личен документ (лична карта, паспорт или удостоверение), трябва задължително да бъде придружено от пълнолетно лице и за тази цел са предвидени конкретни законни условия, в зависимост от лицето, което придружава непълнолетния пътник:

 • Малолетно или непълнолетно лице, придружавано от родител/законен попечител – името на родителя или законния попечител, пътуващ с детето, трябва да е посочено на документ за пътувания, а удостоверение за раждане или удостоверение за семейно положение трябва също да се представи, така че властите да могат да се уверят в самоличността на родителите на детето
 • малолетни, придружавани от лице, което не е родител/законен попечител - за деца под 14 години с италианско гражданство, за експатриране от мястото на пребиваване е необходима Декларация за придружаване подписана от родителите или от хора, изпълняващи тази функция, заверени от полицейските власти (или в чужбина от Консулството или италианското посолство), където е посочено името на авиокомпанията, на която са поверени малолетните. Правилата за експатриране на малолетните с италианско гражданство, предвиждат декларацията за придружаване, която може да бъде под формата на хартиен документ или с регистрация на паспорта на малолетния пътник. И в двата случая, декларацията винаги трябва да се представя в полицейското управление, което ще издаде сертификата на декларацията в първия случай или ще отпечата бележката на паспорта на малолетното лице. Декларацията за придружаване, която придружителят трябва да покаже на границата, заедно с паспорта на детето, ще бъде валидна само за едно пътуване (отиване и/или връщане), в период от максимум 6 месеца, с някои изключения, решени от полицейското управление в конкретния случай. Цялата информация е достъпна на уебсайта на Държавната полиция на страницата, посветена на паспорта за малолетни, от където могат да се изтеглят и формулярите. Формулярът е наличен единствено на италиански език.


Ако непълнолетното лице е част от училищна група или учебни пътувания, името на лицето, придружаващо групата или името на Институцията/органът, които организира пътуването, трябва да бъде посочено в Декларацията за придружаване.

 • Малолетни и непълнолетни лица с документ, доказващ друга националност (различна от италианска), трябва да проверят на уеб сайта на посолството или консулството на страната, към която пътуват.

НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА

За пътници на възраст между 5 и 14 години за вътрешни полети и между 5 и 15 години за международни полети, пътуващи сами или придружени от друго малолетно или непълнолетно лице, или от възрастен, пътуващ в различна пътническа класа, предоставяме специална услуга “Непридружено дете”. Непълнолетни пасажери, пътуващи сами, които са над възрастта, за която използването на услугата „Непридружено дете”“ е задължително, могат да заявят използването на услугата: “Непълнолетно лице, пътуващо доброволно без придружител”. 

УСЛУГА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ

За пътници под 14-годишна възраст за вътрешни дестинации и за пътници под 15-годишна възраст за международни дестинации, които пътуват без пълнолетен придружител или с пълнолетен придружител, който е в друга пътническа класа (Бизнес/Разширена икономична/Икономична), е предвидена услугата “Непридружени деца”.


За резервиране на полета, издаване на билети и активиране на услугата, е необходимо да се свържете със Специална помощ или с туристическа агенция, да съобщите данните и телефонния номер на човекът, който ще придружава непълнолетното лице на летището на заминаване и на човека, който ще го посрещне на летището на пристигане. Ако има свързващи полети, не може да бъде направена резервация за малолетно или непълнолетно лице за последния полет в деня на отпътуване към неговата/нейната дестинация от летището на междинното кацане, освен ако този полет не е единственият, излитащ в този ден. Придружителят на малолетното или непълнолетно лице до летището трябва да остане на летището, докато самолетът, на който се е качило малолетното или непълнолетно лице, пътуващо без придружител, не отлети.

Документи
При чекиране покажете:

 • Фотокопие на идентификационен документ на лицето, придружаващо малолетното или непълнолетно лице на летището
 • Валиден документ за пътуване на детето
 • Формулярът "ДЕКЛАРАЦИЯ" за Непридружено дете, попълнен изцяло, за лица под 14 години, пътуващи на международни полети:
  • за деца под 14 години с документ за италианско гражданство, за експатриране от мястото на пребиваване е необходима Декларация за придружаване подписана от родителите или от хора, изпълняващи тази функция, заверени от полицейските власти (или в чужбина от Консулството или италианското посолство), където е посочено името на авиокомпанията, на която са поверени малолетните. Формулярът е наличен единствено на италиански език. 
  • За малолетни и непълнолетни лица с документ, доказващ друга националност (различна от италианска), трябва да проверите на уеб сайта на посолството или консулството на страната, към която лицето ще пътува.

Допълнителна такса
 Услугата “Непридружено дете” предвижда допълнителна такса. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Услугата "Непридружено дете" не може да се резервира онлайн, а само като се свържете с контактния център.
 • За цялата информация се свържете със телефона за Специална помощ.

УСЛУГА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ, ПЪТУВАЩО ДОБРОВОЛНО БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ

Непълнолетни пасажери, пътуващи сами, които са над възрастта, за която използването на услугата „Непридружено дете”“ е задължително, могат да заявят използването на новата услуга: “Непълнолетно лице, пътуващо доброволно без придружител”. Тази услуга предлага придружаване по време на полета за деца на възраст:

 • 14 – 17 години за вътрешни полети
 • 15- 17 години за всички други полети

Резервирайте услугата “ Непълнолетно лице, пътуващо доброволно без придружител” като се обадите на Специална помощ. Таксите за услугата и помощ на летища и по време на полета са еднакви с приложимите за непридружените деца. Услугата може да се закупи за всички полети, извършвани от ITA Airways, и таксата трябва да се заплати след потвърждаване на резервацията за целия маршрут. Услугата също ще се гарантира за свързващи полети и дори ако даден полет при прекачване бъде изпуснат, ITA Airways се задължава да качи на борда малолетното или непълнолетно лице на полет, различен от първоначално резервирания. 


ЗАБЕЛЕЖКИ

 • Услугата "Непридружено дете" не може да се резервира онлайн, а само като се свържете с контактния център.
 • За цялата информация се свържете със телефона за Специална помощ.

ОТ 0 ДО 12 ГОДИНИ - НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

УСЛУГИ И УЛЕСНЕНИЯ


 В допълнение към специалните тарифи, нашите млади пасажери ще получат и допълнително специално внимание:

 • Салон Младежи, в Рим Фиумичино (Терминал 1, часове 5:30 - 24:00) с телевизия и анимационни филми
 • Люлки1, на всички международни полети
 • Специални менюта, които трябва да се поръчат по време на резервацията, за деца:
  • До 2-годишна възраст – бебешка храна, включваща месо без мазнини, зеленчуци, плодове и десерт
  • На възраст между 2 и 12 години – пълни ястия, включващи хамбургери, пакетирани сладкиши и сандвичи

Допълнителна информация и резервация на специални ястия

ДЕТСКИ КОЛИЧКИ

IКолички за малки пътници:

 • можете да носите само сгъваеми колички, за които препоръчваме използването на защитни чанти
 • всяка количка трябва да има етикет с вашето име, фамилия, адрес и телефонен номер
 • Количките се изпращат безплатно към всички дестинации и за всички пътнически класи, когато пътувате с дете, ненавършило 11 години.
 • можете да транспортирате количката за велосипеди като допълнителен багаж
 • можете да вземете раницата на количката в салона, вместо ръчния си багаж, ако размерите не надвишават общо 115 см (55x35x25) или като допълнителен багаж, ако размерите са по-малки от 45x20x36

 

За пристигащи и транзитни полети от групата ITA SpA на италиански летища2 обслужвани от компанията, можете:

 • да заявите, по време на чекирането връщането на вашата количка веднага след слизане от самолета или на изхода (принадлежности като завивки, чанти и др. трябва да бъдат премахнати).
 • Можете да резервирате седалка за млади пътници, която включва същите тегло, размер и количество багаж, позволени за билет за възрастен, плюс количката (същите условия се прилагат за деца от 2 до 11 години).

ЛИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА КОМФОРТ НА БОРДА

За полетите от групата ITA Airways е предвидено използването на устройства за комфорта на децата на борда, както например детски куфар за спане или надуваеми легла, като например Flytot. 

 • Моля, винаги уведомявайте за наличието на такива устройства по време на резервацията на нашия Кол център за подходящите проверки или във всеки случай преди полета.


Напомняме ви че:

 • Устройствата могат да бъдат инсталирани и използвани само в икономична класа и поставят от страната на прозореца
 • Използването на устройства не трябва да смущава другите пътници
 • Използването на устройства не е разрешено по време на рулиране, излитане и кацане. 

ДЕЦА (ДО 13 ГОДИНИ, ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ, И 14 ГОДИНИ, ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЕТИ)

Деца (на възраст до 13 години на вътрешни полети и до 14 години на международни полети) трябва да пътуват с възрастен, който да присъства в същата пътническа класа (ако родителят е непълнолетен, детето може да пътува, придружено от родителя, при условие че той/тя има родителски права).

Деца до 2 години (ненавършени)

Деца до 2 години (ненавършени) могат да пътуват, плащайки за тарифата Бебе в скута придружителя3 или, ако използват собственото си столче за кола, могат да закупят допълнително място срещу заплащане на тарифата Дете. От съображения за безопасност, ITA Airways разрешава само по едно бебе на възрастен, дори ако пътувате с допълнително запазено място.

Ако пътуват в скута на придружителя, родителят има право да носи със себе си един допълнителен багаж от максимум 10 кг; освен ако бебето не пътува с тарифа Light, в такъв случай, родителят няма право на никакъв багаж, с изключение на количка и ръчна чанта; ако бебето има собствено място, багажът на детето ще следва същите правила като тези за деца от 2 до 11 години.

Въпреки това е от съществено значение да се докладва присъствието на детето по време на резервацията на възрастният, който го придружава.

Вижте таблицата за повече информация:

Тарифа

Багаж

Сгъваема количка

Столче за кола или детско кошче

Бебе (0-23 месеца) Light, в скута на възрастния

1 ръчен багаж до 10 кг

Да, в багажното помещение 

Да, в багажното помещение 

Бебе (0-23 месеца) без Light, в скута на възрастния

Без багаж

Да, в багажното помещение

Да, в багажното помещение

Да, в багажното помещение

1 ръчен багаж до 8 кг

1 ръчен багаж до 23 кг

Да, в багажното помещение

 Да в салона 4

Бебе Light с определено място (тарифа CHILD)

1 ръчен багаж до 8 кг

 

Да, в багажното помещение

Да в салона 4

Да в салона 4

1 ръчен багаж до 8 кг

1 ръчен багаж до 23 кг

Да, в багажното помещение

Да в салона 4

Дете (от 2 години до 11 години) Light

1 ръчен багаж до 8 кг

Да, в багажното помещение

Да в салона 4

1. При някои полети на дълги разстояния се предлага услугата „Люлка на борда, за деца под 76 см дължина и тегло не повече от 11 кг, при заявяване в момента на резервацията; по оперативни причини, дори ако е резервирана, услугата може да не бъде гарантирана на борда, в този случай детето ще пътува в скута на възрастния.

2.  Услугата не се предлага за летищата в Каляри, Генуа и Триест

3. ITA SpA информира, че дори при Бизнес класа при полети с дълга продължителност, деца до 2 години, ненавършени, ще могат да пътуват в скута на възрастните. Въпреки това, ITA SpA, в съответствие с препоръката на IATA (*), за да гарантира по-безопасно и удобно пътуване, препоръчва използването на одобрената за кола детска седалка (CRS - Система за обезопасяване на деца), собственост на пътника.

 4. Носете ваше столче за кола на борда на самолета, ако може да бъде поставено между подлакътниците на седалката на самолета (42 см/16,5 инча).

(*) IATA посочва, че най-безопасният начин за превоз на бебе или дете в самолет е използването на система за обезопасяване на деца (Child Restrain System CRS).

Поради тази причина IATA препоръчва използването на одобрена система за ограничаване на движението (CRS) за пътуване и насърчава авиокомпаниите да насърчават използването им на борда.

МЕСТА ЗА СЯДАНЕ ЗА МАЛКИ ПЪТНИЦИ (ОТ 0 ДО 2 ГОДИНИ)

Ако искате да резервирате седалка за вашето дете, можете да качите на борда ваша собствена детска предпазна седалка, стига да:

 • може да се постави между подлакътниците на седалката на самолета (42 см / 16,5 инча)
 • се монтира лично на борда, в съответствие с инструкциите на производителя за употреба (по посока на движението или  облегалка, обърната по посока на движението)
 • може да бъде фиксирана с предпазния колан (не са разрешени седалки от две части, с три точки за закрепване или закрепване с метален лост)
 • не е дефектна и има видим знак за одобрение на Европейския съюз или друг официален публичен орган

Можете да резервирате място за вашето дете само за определени полети и до 48 часа преди излитане на полета, като се обадите на Центъра за специализирана помощ.

Одобрените маркировки:

 • стандарт ONU ECE R44-03 и 44-04
 • щатски етикет US FMVSS n°. 213*
 • канадски етикет CMVSS 213/213.1
 • немски TUV/958-01/2001
 • детски седалки, одобрени за използване в автомобили и тествани съгласно стандарти, еквивалентни на посочените по-горе, от канадските транспортни власти, Федералната авиационна администрация (FAA) от Съвместния орган за гражданска авиация (JAA)

ПРЕДПАЗЕН КОЛАН CARES

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОЛАНИТЕ CARES
 

Пътникът, който използва коланите CARES трябва да го съобщи на персонала на гишето за чекиране на летището и на кабинния персонала, когато се качи на борда

Коланите CARES трябва да са приготвени на седалката и да се използват самостоятелно от пътника, съгласно инструкциите.

Коланите CARES трябва да бъдат одобрени за полета, следователно трябва да имат етикет "FAA одобрен", който ще бъде проверен от кабинния персонал

За да се гарантира правилното функциониране на устройството, детето/бебето трябва да е:

 • седнало на място отделно от възрастния, обърнато напред;
 • да може да седи изправено самостоятелно;
 • високо поне 100 см;
 • да тежи между 10 кг (22 фунта) и 20 кг (44 фунта).

 

КОИ МЕСТА ДА ЗАЕМЕТЕ НА БОРДА

 • устройството може да бъде използвано само на мястото до прозореца;
 • устройството не може да бъде използвано в разширената икономична и бизнес класи;
 • устройството никога не може да бъде използвано пред или в близост до аварийните изходи

КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЦА

Дори и най-малките пътници заслужават голямо внимание и за тях сме разработили комплект, който ще ги придружава по време на полета с по-голям комфорт и забавление. Комплектът е наличен за деца от 2 до 12 години, които пътуват на междуконтинентални полети, във всички пътнически класи (Бизнес, Разширена икономична и Икономична).

Калъфът с формата на пощенска картичка съдържа:

- Двулицева маска за очи: СЪБУДИ МЕ / ОСТАВИ МЕ ДА СПЯ
Четка за зъби и паста за зъби
Чорапи против подхлъзване, които могат да се измият и да се използват многократно дори и след полета
Слушалки за многократна употреба с всяко друго електронно устройство
 - Книга с игри
- Цветни моливи

След полета комплектът ще остане за спомен от едно прекрасно изживяване и може да се използва повторно в училище като несесер на моливи и в свободното време за съхранение на лични вещи.

удостоверение "Първи полет"

Ако това е първият път, в който вашето дете лети със самолет, позволете ни да отпразнуваме това събитие със специално удостоверение "Първи полет", с което да запазите спомена за първото му/й пътуване като пасажер на самолет. Отпечатайте удостоверението, попълнете го и го дайте на стюард на борда. Капитанът с радост ще го подпише и ще го направи "официално".

loader