ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

Помощ

Услугата на ITA Airways за подпомагане на пътници с намалена подвижност и други увреждания. Цялата необходима информация.

ПОМОЩ ЗА ПЪТНИЦИ С УВРЕЖДАНИЯ И ПЪТНИЦИ С ОГРАНИЧЕНА МОБИЛНОСТ

 

Ако сте пътник с ограничена подвижност или с увреждане, можете да поискате получаване на помощ в момента на резервацията на полета или по-късно, като се свържете със специализирания екип на IТА Airways от Италия на безплатния номер за стационарни или мобилни телефони 800 936090 (понеделник-петък 09:00-20:00 ч.; събота, неделя и празници 09:00-17:00 ч. местно италианско време) или като пишете на следния имейл адрес booking.assistance@ita-airways.com не по-късно от 48 часа преди часа на излитане на полета. За контакт от чужбина проверете тук.

Предварителната заявка за получаване на помощ към превозвача, с който пътувате, има за цел да позволи на самия превозвач да провери вида на транспортирания пътник (за да гарантира неговата безопасност) и да следи запълването на местата на борда, предназначени за пътници с увреждания или ограничена подвижност, които според регламентите на ЕС не могат да надвишават определен брой, вариращ в зависимост от типа и конфигурацията на самолета.

Уведомяваме ви, че ако полетът се изпълнява от самолет на трета страна, някои услуги за помощ може да не са налични или да са различни (напр. инвалидни колички на борда).

Моля, свържете се с нашия специализиран екип на номерата и в часовете описани по-горе за повече подробности относно вашия полет.

ПОМОЩ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ИЛИ ЛИЦА С ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ

За да се гарантира адекватно обслужване според нуждите на пътниците, заявлението за съдействие за пътници с увреждания или ограничена подвижност трябва да бъде съобщено на ITA Airways по време на процеса за резервиране на полета или на по-късен етап, най-късно 48 часа преди заминаването.

При резервацията е важно да посочите вида на необходимата помощ:

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА ДО ИЗХОДА ЗА КАЧВАНЕ

Пътник, който може да се движи самостоятелно в самолета, както и да слиза и да се качва по стълбите на самолета, но се нуждае от инвалидна количка или друго транспортно средство за изминаване на дълги разстояния в самото летище.

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА ДО ВЪТРЕШНОСТТА НА САМОЛЕТА

Пътник, който може да се движи самостоятелно в самолета, но не може да слиза или да се качва по стълбите на самолета и се нуждае от инвалидна количка или друго транспортно средство за изминаване на дълги разстояния в самото летище.

ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА ЗА ПЪТНИК, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДВИЖИ САМОСТОЯТЕЛНО

Пътник, който не може да се движи самостоятелно, който може да пътува със собствена инвалидна количка и се нуждае от помощ от момента на пристигане на летището, по време на всички етапи на качване и слизане от самолета, включително времето, прекарано на борда на самолета, до края на полета и пристигането в дестинацията.

УВРЕДЕН СЛУХ

Пътник с частично или пълно увреждане на слуха и на вербалната комуникация

УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

Пътник с частично или пълно увреждане на зрението

ИНТЕЛЕКТУАЛНО/РЕЛАЦИОННО УВРЕЖДАНЕ

Пътник с когнитивни, интелектуални и поведенчески увреждания.

Пътникът, страдащ от интелектуално или когнитивно увреждане, в зависимост от вида на исканата помощ и степента на автономност, може да пътува сам или с придружител.

Изисква се медицинско удостоверение (проверете тук за образец), изготвено от невролог/психиатър/невро-психиатър, което удостоверява психо-физическата годност за осъществяване на пътуване със самолет и евентуалната нужда от придружител.

 

ПЪТНИЦИ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Ако смятате, че вашето място в икономичната класа не е достатъчно, за да гарантира желания комфорт, можете да решите да си купите място в по-висока класа (ако има такава) или допълнително свободно съседно място.

Направете заявка за помощ при резервацията на полета или на по-късен етап, като се свържете със специализирания екип, но не по-късно от 48 часа преди излитане на полета.

Подават се заявки за помощ относно:

 • транспортиране на собствена инвалидна количка (ръчна или електрическа)
 • транспортиране на специално медицинско оборудване
 • транспортиране на куче водач в кабината

След като се качат на борда, пътниците с ограничена подвижност или с увреждания, ще бъдат настанени от персонала на специални места, където инструкциите на екипажа могат да бъдат виждани и чувани по време на всички фази на полета.

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПЪТНИЦИТЕ

Важно е да уведомите ITA Airways за заявките за помощ в предоставените срокове, за да може услугата да се подготви по най-добрия начин на всички етапи според маршрута, включващи качване, слизане и/или транзитно преминаване през определено летище, както и на борда на самолета.

Пътникът, поискал помощ по време на резервацията, трябва да бъде на летището, на гишето за чекиране на ITA Airways, най-малко 2 часа преди часа на излитане на полета.

Ако заявката за помощ не е връчена предварително на ITA Airways, Летищният оператор, ще предприеме всички възможни действия, за да осигури качването на пътника на борда на планирания полет."

 В съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при въздушен транспорт, услугата за оказване на помощ се предлага безплатно на всички летища.  

 

Освен това е разрешен безплатен превоз (или в кабината, или в багажното отделение) на:

 

 • лично куче водач или куче придружител (SVAN)
 • два вида помощни средства за ходене (напр. патерици, проходилка)
 • едно медицинско устройство, което да се използва на борда или в крайната дестинация (напр. POC) с максимален размер, еквивалентен на този на ръчния багаж
 • лекарства, превързочни средства и всякакви спринцовки, празни или предварително напълнени, необходими за тяхното приложение

 

Транспортирането на ръчна, сгъваема инвалидна количка в пътническия салон е възможно в зависимост от типа на самолета и физическите характеристики на самата инвалидна количка.

В БАГАЖНОТО ОТДЕЛЕНИЕ винаги се извършва безплатен превоз на един брой багаж от максимум 23 kg за пренос на медицински материали (напр. санитарни уреди или други артикули за лична хигиена).

РЕЗЕРВАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕСТАТА - ПРИДРУЖИТЕЛ

От съображения за безопасност всеки самолет е оборудван със специални места за пътници с увреждания или ограничена подвижност. Тези места се определят по време на чекирането на летището и винаги са в непосредствена близост до коридора в самолета.

От съображения за безопасност не е възможно да бъдат отредени местата при аварийните изходи.

В съответствие с действащия регламент DG16/07/2021 на ENAC, предоставянето на местата, предназначени за хора с увреждания и ограничена подвижност, на придружаващите ги лица, не включва допълнителни разходи към цената на самолетния билет.

ITA Airways полага всички възможни усилия, за да отреди на придружителя място до пътника с увреждания или ограничена подвижност.

ЗДРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ГОДНОСТ ЗА ЛЕТЕНЕ

ITA Airways, ако сметне за необходимо, може да направи искане за медицинско разрешение директно или чрез свой представител, когато има информация за:

 • пътници, страдащи от заразни заболявания, които биха могли да застрашат безопасността на полета (включително промени в маршрута и аварийни кацания)
 • пътници, нуждаещи се от медицинска помощ, медицинско оборудване (напр. пътник, който показва очевидни затруднения с дишането), тъй като здравословното му състояние може да се влоши по време на полета или в резултат на него.

Подобно, за определени видове помощ, превозвачът може да изисква присъствието на придружаващо лице.

Специализираният екип ще може да предостави цялата необходима информация.

ОНЛАЙН ЧЕКИРАНЕ

Услугата за онлайн чекиране не е достъпна за пътници, които се нуждаят от получаване на помощ

В този случай местата на борда ще ви бъдат отредени след като се свържете с нашия център за телефонно обслужване или по време на чекиране на летището.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ, СКУТЕРИ И ДРУГИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ

Когато резервирате вашия полет, моля, уведомете ITA Airways ако ви се налага да пътувате с инвалидна количка (ръчна или електрическа, фиксирана или сгъваема) или друго помощно средство за придвижване. Можете да носите до две помощни средства за придвижване безплатно (напр. инвалидна количка и проходилка).

В зависимост от вида помощ, която сте заявили, и ако нямате своя собствена инвалидна количка, веднъж на летището, летищният оператор може да ви вземе от различни сборни пунктове, намиращи се в сградата на терминала, и да ви придружи до чекирането или от чекирането директно до стълбите на самолета, или да ви помогне да се качите по стълбите на самолета или до седалката в кабината. За допълнителна информация ви предлагаме да посетите уеб сайта на европейското летище, от което заминавате.

Ръчна инвалидна количка

Вашата ръчна инвалидна количка ще ви бъде взета на гишето за чекиране или пред вратата на самолета при качване на борда, за да бъде натоварена в багажното отделение на самолета.

Инвалидни колички и помощни средства за придвижване, захранвани с нехерметични акумулаторни батерии (без защита от разливане)

Разрешени от ITA Airways. Допълнителна информация ще бъде предоставена по време на резервацията от специализирания екип.

Инвалидни колички и помощни средства за придвижване, захранвани от херметични акумулаторни батерии (със защита от разливане)

Ако инвалидната количка или помощното средство за придвижване се захранва от херметична акумулаторна батерия, и може да бъде поставена в багажното отделение в изправено положение, батерията може да остане прикрепена към инвалидната количка/електрическото устройство, ако са изпълнени следните условия:

 • Батерията трябва да е здраво закрепена към инвалидната количка/помощното средство за придвижване
 •  Електрическите контакти на батерията трябва да са защитени от късо съединение
 • Електрическите вериги са изолирани
 • Разрешено е транспортирането на една (1) резервна акумулаторна батерия за т.нар. “мокра батерия” и две (2) за никел-металхидридните батерии

При резервиране на услугата, ви молим да предоставите на нашия специализиран екип техническия паспорт на инвалидната количка, включително спецификациите на акумулаторната батерия.

Инвалидни колички и помощни средства за придвижване, захранвани с литиево-йонни батерии

Тези батерии се считат за опасни и затова подлежат на следните условия:

 • Използваните батерии трябва да са от тип, който е бил тестван (Ръководство на ООН за изпитвания и критерии, част III, подраздел 38.3).
 • Когато акумулаторната батерия е извадена от потребителя, ако помощното средство за придвижване е специално проектирано за отстраняване на батерията, същата не трябва да надвишава 300 Wh,а за устройство с две батерии, необходими за работата му, всяка една батерия не трябва да надвишава 160 Wh.
 • Ако акумулаторната батерия не е извадена, няма ограничение на Wh.

Акумулаторните батерии трябва да се пренасят само в пътническия салон, в защитен калъф.

Ако помощното средство за придвижване не отговаря на изискванията за безопасност, то може да не бъде прието на борда, затова при резервиране на услугата ви молим да предоставите на нашия специализиран екип техническите характеристики на инвалидната количка, включително спецификациите на акумулаторната батерия.

Максимални размери на инвалидните колички

По отношение на  максималните размери на личните инвалидни колички и теглата, разрешени за качване в багажните помещения на самолета, е важно да предоставите техническите данни на инвалидната количка, включително и спецификациите на батерията, на нашия специализиран екип най-късно 48 часа преди часа на излитане на полета по разписание.

ПРИЗНАТИ КУЧЕТА ВОДАЧИ И КУЧЕТА ПОМОЩНИЦИ

При полетите на ITA Airways е възможно безплатно превозване на борда на обучени и признати кучета водачи и кучета помощници. За свързващи полети, моля, проверете правилата на авиокомпанията, която извършва отделните полети. Ако пътувате с повече от една авиокомпания, препоръчваме ви да поискате потвърждение от всяка авиокомпания, че кучето ви ще бъде прието на борда.

Общо определение на услугата

Признатите кучета водачи и кучета помощници, независимо от породата или вида им, са обучени да помагат на хора с двигателни увреждания, зрителни и слухови увреждания, интелектуални/релационни увреждания или други увреждания от психиатричен характер.

За кучето е необходимо да се представи сертификат за обучение, в който съответният център/институция за кучета удостоверява на бланки (или с четлив печат), че то е служебно куче. Кучето трябва да носи съответния нагръдник. Кучетата помощници не подлежат на ограничения. Услугата трябва да бъде заявена най-малко 48 часа преди излитането на полета на нашия специализиран екип и ще бъде потвърдена, след проверка на подадените документи.

Внимание: Кучетата за емоционална подкрепа не се считат за обучени кучета придружители и следователно не се превозват безплатно на борда на нашите полети. Транспортирането им е възможно срещу заплащане съгласно реда за качване на кучета в кабината или в багажното отделение в зависимост от теглото на кучето.

Тъй като влизането на животни в някои страни подлежи на специални разпоредби, препоръчваме ви да се информирате своевременно за здравните и регулаторните изисквания на страната на дестинация.

Общи изисквания за транспортиране:

За да се осигури безопасност на полета и комфорт в кабината, кучето трябва да бъде свикнало да се подчинява и да се държи по подходящ начин в обществена среда (напр. да не лае, да ръмжи, да напада хора или други животни).

Малките кучета не са длъжни да пътуват в клетка за домашни любимци по време на полета. Ако пътуват без клетка, те трябва да използват каишка и намордник (по искане на капитана).

Кучето водач трябва да остане пред седалката на собственика.

На борда кучето трябва:

 • да бъде под прекия контрол на пътника през цялото време.
 • не може да седи на седалката на пътника и не може да стои до аварийния изход.

Освен това, докато животното е на борда, трябва да се спазват следните разпоредби.

 • на борда трябва да се носи намордник:

Пътникът трябва да разполага с намордник, който да се използва от животното само при поискване от капитана на полета (в случай, че кучето прояви агресия по време на полета). Животното се транспортира безплатно, дори ако трябва да бъде натоварено в багажното отделение. Пътникът носи отговорност за щети и допълнителни разходи, произтичащи от транспортирането на кучето.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА НОСИЛКИ

Тази услуга е разрешена само с предварително разрешение от ITA Airways. Предназначена е за всички пътници, които са обездвижени от таза надолу или имат два гипсирани долни крайника в положение, което не позволява транспортиране на пътника в седнало положение с пристегнат колан.

Транспортирането на носилки на борда на самолетите на ITA Airways се предлага срещу заплащане върху почти всички самолети на флота. Услугата не се предлага за бебета и лица с ръст под 1 метър.

Пътниците, пътуващи на носилки, трябва да имат разрешение или medif за пътуване със самолет и да бъдат с придружител. Ако е необходима медицинска помощ, придружаващото лице трябва да е лекар или медицинска сестра. Всички разходи, свързани с медицинска помощ и наземен транспорт (напр. линейка) са за сметка на пътника.

Препоръчително е да направите заявка за услугата своевременно, поне 96 часа преди датата на отлитане на полета (без да се вземат предвид празниците), като се свържете със специалния екип на безплатния номер за стационарни и мобилни телефони 800 936090 (понеделник-петък 09:00-20:00 ч.; събота, неделя и празнични 9:00-17:00 ч. италианско време) от Италия или като пишете на следния имейл адрес prenotazione.assistenza@ita-airways.com. От чужбина проверете тук

Услугата не попада в обхвата на регламент CE1107/06.

АПАРАТ ЗА КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ

Помощ за пътника, който се нуждае от услугата кислородна терапия, разрешена е само с предварително разрешение от ITA Airways.

Апаратът за кислородна терапия не е част от фиксираната структура на самолета, но се монтира при поискване и подлежи на заплащане. Това зависи от наличността, която трябва да се провери при резервацията, както и от количеството кислород, от което се нуждае пътникът, както и от продължителността на полета.

Пътниците, пътуващи на носилки, трябва да имат разрешение или medif )) за пътуване със самолет и да бъдат с придружител.

Ако е необходима медицинска помощ, придружаващото лице трябва да е лекар или медицинска сестра. Всички разходи, свързани с медицинска помощ и наземен транспорт (напр. линейка) са за сметка на пътника.

Препоръчително е да направите заявка за услугата своевременно, поне 96 часа преди датата на отлитане на полета (без да се вземат предвид празниците), като се свържете със специалния екип на безплатния номер за стационарни и мобилни телефони 800 936090 (понеделник-петък 09:00-20:00 ч.; събота, неделя и празнични 9:00-17:00 ч. италианско време) от Италия или като пишете на следния имейл адрес prenotazione.assistenza@ita-airways.com. От чужбина проверете тук.

С предварително разрешение на ITA Airways и нейните компетентни технически органи е възможно да се резервира транспортиране на борда и използване по време на полета на кислородни концентратори (PPOC) или кислородни дозатори (POXY), собственост на пътника.

По време на резервацията пътникът ще бъде помолен да предостави техническите данни на устройството (напр. производител, модел, технически спецификации и т.н.), за да се провери ефективната му съвместимост с безопасността на полета и комфорта в кабината.

Препоръчително е да направите заявка за услугата своевременно, поне 96 часа преди датата на отлитане на полета (без да се вземат предвид празниците), като се свържете със специалния екип на безплатния номер за стационарни и мобилни телефони 800 936090 (понеделник-петък 09:00-20:00 ч.; събота, неделя и празнични 9:00-17:00 ч. италианско време) от Италия или като пишете на следния имейл адрес prenotazione.assistenza@ita-airways.com. От чужбина проверете тук

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Възможността за внасяне на борда и използване на медицинско оборудване, собственост на пътника (напр. постурални седалки) по време на полета, подлежи на одобрение от ITA Airways след проверка на физическите и технически характеристики на устройствата и, следователно, на тяхната съвместимост със седалките на борда.

Повече информация можете да намерите на специалния безплатен номер 800 936090 от стационарни и мобилни телефони (понеделник-петък 09:00-20:00 ч., събота, неделя и официални празници 09:00-17:00 ч.италианско време)

Заявката трябва да бъде направено най-късно 72 часа преди излитането на полета.

ПОМОЩ НА БОРДА НА САМОЛЕТА

Съгласно Регламент 1107/06 на ЕО, Приложение II, нашите екипажи могат да осигурят помощ на пътници с увреждания и намалена подвижност за:

 • да придружаване от мястото им до тоалетната (нямат задължение за повдигане на пътника или оказване на помощ при използването на тоалетната).
 • да им отварят пакетите с храна и напитките (нямат задължение за съдействие в приемането на напитки, ястия или лекарства извън обслужването, предоставено на другите пътници)

 

Следователно, ако лице с увреждане или намалена подвижност се нуждае от помощ при изпълнението на тези специфични функции (напр. използване на тоалетна, приемане на храна или лекарства), е необходимо то да пътува с придружител за грижата и безопасността на лицето.

Всички наши самолети са оборудвани с ръчни инвалидни колички, които могат да се използват за придвижване от вашето място до тоалетните.

Нашите тоалетни на борда са снабдени с облегалки за ръце, за да се улесни използването им от пътници с увреждания или ограничена подвижност (само някои тоалетни).

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Съгласно действащия Регламент (ЕО) № 1107/06, една авиокомпания, неин агент или туроператор не могат да откажат заявка за резервация поради наличието на увреждане или ограничена подвижност.

·         Отказ на резервация или качване на борда може да се извърши единствено:

·         от съображения за безопасност

ако размерите на летателния апарат или неговите врати правят физически невъзможно качването или превозването на пътника с увреждания или ограничена подвижност.

Уведомяваме ви, че ако полетът се изпълнява от самолет на трета страна, някои услуги за помощ може да не са налични или да са различни (напр. инвалидни колички на борда)

Свържете се с нашия специализиран екип от Италия на безплатния номер 800 936090 от стационарни и мобилни телефони (понеделник-петък 09:00-20:00 ч., събота, неделя и официални празници 09:00-17:00 ч.италианско време). За контакт от чужбина проверете тук

КАК ДА ПОДАДЕТЕ ЖАЛБА

Ако лицето с увреждания или ограничена подвижност счита, че е получило неефективна услуга в нарушение на Регламент (ЕО) № 1107/2006, то може да подаде жалба до съответния въздушен превозвач или летищен оператор, в зависимост от случая.

По-специално, в случай на загуба или повреда на инвалидни колички, други помощни средства за придвижване и помощни устройства, пътник, който е летял с ITA Airways, може да подаде жалба чрез нашия формуляр за контакт.

Във всички останали случаи (особено по въпроси, свързани с помощта, предоставена на летището при заминаване, транзит и пристигане), жалбата трябва да бъде препратена до компетентния летищен оператор.

Всяка държава-членка на ЕС е определила независими органи, отговорни за прилагането на регламента на нейна територия и компетентни да налагат санкции в случай на нарушения.

В Италия тези правомощия са предоставени на Националния орган за гражданска авиация (ENAC).

В случай, че полученият отговор не се счита за адекватен по отношение на разпоредбите на регламента, пътникът с увреждания или ограничена подвижност може да подаде жалба до ENAC, използвайки за предпочитане следния онлайн формуляр.

Възможно е да изпратите жалба до ENAC, ако са настъпили проблеми при извършване на услугата:

на италианско летище;

на полети, заминаващи от италианско летище (независимо от националността на опериращия превозвач);

на полети, пристигащи на италианско летище, извършвани от превозвач от ЕС

РЕГЛАМЕНТ ЕО № 1107/2006

На 26 юли 2008 г. влезе в сила Регламент на ЕО № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътуване с въздушен транспорт.

За допълнителна информация изтеглете регламента на ЕО № 1107/2006

ПРОГРАМА ЗА АУТИЗЪМ

Да отидеш на летището, да се озовеш в голямо и шумно пространство, да се качиш на самолет, това са на пръв поглед прости неща, но за хората с аутизъм те могат да се окажат неприятни моменти.

В тези случаи това да познаваш и контролираш ситуацията може да се окаже от решаващо значение!

Инициативата е част от един по-голям проект на ENAC „Аутизъм – На път през летището“. ITA Airways е първата авиокомпания, която участва в нея, в партньорство с асоциацията ANGSA (Национална асоциация на родителите с аутизъм), с цел да помогне хората с аутизъм спокойно да се справят с едно уникално за тях изживяване като пътуване със самолет във всичките му етапи.

Можете да се запознаете тук с всички подробности.

loader