ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ

Ο κοσμοσ τησ ITA Airways

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την ITA Airways ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ITA Airways

Η ITA Airways είναι μία εταιρεία που υπάγεται κατά 100% στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από τον Νοέμβριο του 2020.  

Στόχος της ITA  Airways είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού, καινοτόμου αερομεταφορέα, ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εξασφάλιση ποιοτικής συνδεσιμότητας της Ιταλίας τόσο με διεθνείς προορισμούς για την ενίσχυση του τουρισμού και του εξωτερικού εμπορίου, όσο και στο εσωτερικό της χώρας αξιοποιώντας επίσης την ολοκληρωμένη κινητικότητα. Η ITA Airways επικεντρώνει τη στρατηγική της στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών (μέσω της ισχυρής ψηφιοποίησης των διαδικασιών που διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία και εξατομικευμένες υπηρεσίες), σε συνδυασμό με τη βιωσιμότητα, στις περιβαλλοντικές (νέα φιλικά προς το περιβάλλον και τεχνολογικά προηγμένα αεροσκάφη, χρήση βιώσιμων καυσίμων), κοινωνικές (ισότητα και ενσωμάτωση για μια εταιρεία χωρίς φύλο ) και διοικητικές πτυχές (ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις εσωτερικές στρατηγικές και διαδικασίες).   

Η ITA Airways θα εξοπλιστεί με έναν σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο που θα περιλαμβάνει πρωτοποριακές τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και της ποιότητας του εφοδιασμού και τη σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η ITA Airways θα διαθέτει στόλο 52 αεροσκαφών, εκ των οποίων 7 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου  και 45 αεροσκάφη  στενής  ατράκτου. Ήδη το 2022 ο στόλος θα αυξηθεί σε 78 αεροσκάφη (+26 σε σχέση με το 2021), εκ των οποίων 13 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου (+6 σε σχέση με το 2021) και 65 αεροσκάφη στενής ατράκτου (+20 σε σχέση με το 2021). Από το 2022, αεροσκάφη νέας γενιάς θα προστεθούν στο στόλο, αντικαθιστώντας σταδιακά αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Στο τέλος του 2025 ο στόλος θα αυξηθεί σε 105 αεροσκάφη (23 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου και 82 αεροσκάφη στενής ατράκτου), με το 75% των αεροσκαφών να είναι νέας γενιάς. 

Η ITA  Airways θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά της στο κομβικό αεροδρόμιο Ρώμη Φιουμιτσίνο και στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, όπου θα αποτελέσει την αεροπορική εταιρεία αναφοράς για την κίνηση επιχειρήσεων και αναψυχής. Κατά την έναρξη λειτουργίας της, η εταιρεία θα εξυπηρετεί 44 προορισμούς με 59 δρομολόγια, τα οποία θα αυξηθούν σε 74 προορισμούς και 89 δρομολόγια το 2025, με το τέλος της διαδικασίας εξισορρόπησης των πτήσεων προς τον τομέα των μεγάλων αποστάσεων συμβάλλοντας έτσι στον στόχο της γεφύρωσης του χάσματος συνδεσιμότητας της χώρας.  

Η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση είναι δύο βασικά στοιχεία της βιομηχανικής στρατηγικής της ITA Airways .  

Θα υλοποιηθεί μια σειρά δράσεων όσον αφορά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προώθηση μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις εσωτερικές στρατηγικές και διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν φιλόδοξοι στόχοι ESG που θα επιτρέψουν στην ITA  Airways να γίνει η πιο φιλική προς το περιβάλλον εταιρεία της Ευρώπης, χωρίς διακρίσεις φύλου και αξιοκρατικά.  

Η ITA Airways  θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην ψηφιοποίηση. Επομένως, σχεδιάζονται σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα και πλατφόρμες για να εξασφαλιστεί στον πελάτη μια ποιοτική ταξιδιωτική εμπειρία ως διακριτικό στοιχείο της προσφοράς και να αναπτυχθεί μια εταιρεία προσανατολισμένη στα δεδομένα με ευέλικτη και λιτή οργάνωση, τα θεμέλια της οποίας βασίζονται στην ανάλυση και την κατανόηση των δεδομένων και στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού της.   

loader