Βοήθεια

Η υπηρεσία βοήθειας της ITA Airways για επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και άλλες αναπηρίες. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες.

ΒΟΗΘΕΙΑ

Εάν είστε επιβάτης με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια κατά την κράτηση της πτήσης σας ή σε μεταγενέστερο χρόνο, επικοινωνώντας με την Ειδική Ομάδα της ITA Airways από την Ιταλία στον αριθμό χωρίς χρέωση από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο +39 06 85960020 από την Ιταλία το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης. Για επικοινωνία από το εξωτερικό παρακαλούμε ελέγξτε εδώ

Το προληπτικό αίτημα βοήθειας που υποβάλλεται στον αερομεταφορέα με τον οποίο ταξιδεύετε έχει σκοπό να επιτρέψει στον ίδιο τον αερομεταφορέα να επαληθεύσει τον τύπο του επιβάτη που θα πρέπει να μεταφέρει (ούτως ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτού) και να παρακολουθεί την πλήρωση των θέσεων στη καμπίνα του αεροσκάφους, για την τακτοποίηση / τοποθέτηση επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, η οποία σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει έναν καθορισμένο αριθμό ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο και τη διαμόρφωση του αεροσκάφους.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν η πτήση σας εκτελείται από αεροσκάφος τρίτου μέρους, ορισμένες υπηρεσίες βοήθειας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να διαφέρουν (π.χ.αναπηρικά αμαξίδια επί του αεροσκάφους).

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ειδική Ομάδα που διαθέτουμε στα παραπάνω τηλέφωνα και ώρες για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη πτήση σας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας, το αίτημα παροχής βοήθειας για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα πρέπει να γνωστοποιείται στην ITA Airways κατά τη διαδικασία κράτησης της πτήσης ή σε μεταγενέστερο στάδιο, το αργότερο 48 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Κατά τη στιγμή της κράτησης, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε τον τύπο της βοήθειας που χρειάζεστε:

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
Επιβάτης που μπορεί να περπατήσει μόνος του μέσα στο αεροσκάφος, καθώς και να κατέβει και να ανέβει σκάλες, αλλά χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο μεταφορικό μέσο για να διανύσει μεγάλες αποστάσεις μέσα στον τερματικό σταθμό.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
Επιβάτης που μπορεί να περπατήσει μόνος του μέσα στο αεροσκάφος, αλλά δε μπορεί να κατέβει και να ανέβει σκάλες και χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο μεταφορικό μέσο για να μετακινηθεί μέσα στον τερματικό σταθμό

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Επιβάτης που δεν είναι περιπατητικός, ο οποίος μπορεί να ταξιδέψει με το δικό του αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται βοήθεια από τη στιγμή της άφιξης στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων επιβίβασης και αποβίβασης από την πτήση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παραμονής στο αεροσκάφος και μέχρι το τέλος της πτήσης και την άφιξη στον προορισμό.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επιβάτης με μερικούς ή ολικούς περιορισμούς στην ακοή και τη λεκτική επικοινωνία

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επιβάτης με μερικό ή ολικό περιορισμό της όρασης

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Επιβάτες με γνωστικούς, διανοητικούς και συμπεριφορικούς περιορισμούς

Ο επιβάτης που πάσχει από αναπηρία νοητικού τύπου ή της γνωστικής ανάπτυξης, µε βάση τον τύπο της απαιτούµενης βοήθειας και τον βαθμό αυτονομίας, μπορεί να ταξιδέψει μόνος του ή συνοδευόμενος.

Είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό (ελέγξτε εδώ το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ενός ειδικού νευρολόγου/ψυχίατρου/νευροψυχίατρου που θα βεβαιώνει ότι η σωµατική και διανοητική ικανότητα είναι κατάλληλη για αεροπορικό ταξίδι και την ενδεχόμενη ανάγκη ενός συνοδού.

 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Εάν θεωρείτε ότι η θέση σας στην economy class δεν επαρκεί για την άνεσή σας, μπορείτε να επιλέξετε να αγοράσετε μια θέση σε ανώτερη κατηγορία (εάν υπάρχει) ή μια επιπλέον κενή θέση δίπλα σας.

Ζητήστε βοήθεια κατά την κράτηση της πτήσης σας ή σε μεταγενέστερο χρόνο, επικοινωνώντας με την Ειδική Ομάδα, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης σας ζητήστε βοήθεια στον αερολιμένα κατά την επιβίβαση, την αποβίβαση ή/και τη διέλευση

 • τη μεταφορά του αναπηρικού αμαξιδίου (χειροκίνητου ή ηλεκτρικού)
 • τη μεταφορά ειδικών ιατρικών διατάξεων
 • τη μεταφορά σκύλου-οδηγού στην καμπίνα

Μόλις επιβιβαστούν, οι επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα ή αναπηρία θα τοποθετούνται από το προσωπικό σε ειδικές θέσεις όπου οι οδηγίες του πληρώματος θα είναι ορατές και θα ακούγονται σε όλα τα στάδια της πτήσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Είναι σημαντικό να γνωστοποιείτε στην ITA Airways τα αιτήματα για βοήθεια εντός των προτεινόμενων χρονικών ορίων, προκειμένου να προετοιμάζεται καλύτερα η υπηρεσία σε όλα τα στάδια από την επιβίβαση, την αποβίβαση ή/και τη διέλευση σε συγκεκριμένο αερολιμένα και την επιβίβαση στις πτήσεις σύμφωνα με το δρομολόγιο.

Ο επιβάτης που ζήτησε βοήθεια κατά τη διαδικασία κράτησης, θα πρέπει να παρουσιαστεί στο αεροδρόμιο, στη θυρίδα check-in της ITA Airways, τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Σε περίπτωση που το αίτημα για βοήθεια δεν έχει προηγουμένως γνωστοποιηθεί στην ITA Airways, ο Διευθυντής του αεροδρομίου θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την επιβίβαση του επιβάτη στην προγραμματισμένη πτήση."

 Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς, η υπηρεσία βοήθειας προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους αερολιμένες.  

 

Επιτρέπεται επίσης (είτε στην καμπίνα είτε στον χώρο αποθήκευσης) η δωρεάν μεταφορά:

 

 • Σκύλου-οδηγού ή Σκύλου βοηθού (SVAN)
 • Δύο βοηθημάτων για το βάδισμα (π.χ. πατερίτσες, περιπατητής)
 • Ιατροτεχνολογικού προϊόντος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είτε επί του σκάφους ή στον τελικό προορισμό (π.χ. POC) με μέγιστο μέγεθος ισοδύναμο με αυτό μιας χειραποσκευής
 • Φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων και θεραπευτικών σκευασμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε συρίγγων ή εργαλείων αυτόματων εγχύσεων χρήσιμων για τη χορήγηση αυτών.

 

η μεταφορά ενός χειροκίνητου και πτυσσόμενου τροχήλατου καθίσματος στην καμπίνα του αεροσκάφους είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ίδιου του τροχήλατου καθίσματος.

Στο STIVA, επιτρέπεται πάντα δωρεάν η μεταφορά αποσκευών 23 κιλών κατ' ανώτατο όριο για τη μεταφορά ιατρικού υλικού (π.χ. συσκευές υγιεινής ή άλλα είδη προσωπικής φροντίδας).

ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΣΗΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ

Για λόγους ασφαλείας κάθε αεροσκάφος είναι εξοπλισμένο με καθορισμένες θέσεις για επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.Οι θέσεις αυτές εκχωρούνται κατά το check-in στο αεροδρόμιο και βρίσκονται πάντα δίπλα στον διάδρομο του αεροσκάφους.

Για λόγους ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η ανάθεση θέσεων στις εξόδους κινδύνου.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ENAC DG16/07/2021, η εκχώρηση θέσεων για άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα σε συνοδούς δε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος σε σχέση με το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου.

Η ITA Airways καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέσει μια θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή το άτομο με με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύει με συνοδό.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΤΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Εάν η ITA Airways το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει ιατρική άδεια απευθείας ή μέσω του αντιπροσώπου της, όταν λάβει γνώση:

 • επιβατών που πάσχουν από μεταδοτικές ασθένειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο στην ασφάλεια της πτήσης (συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών διαδρομής και των αναγκαστικών προσγειώσεων)
 • επιβατών που χρειάζονται ιατρική βοήθεια, ιατρικό εξοπλισμό (π.χ.επιβάτη με εμφανείς αναπνευστικές δυσκολίες), καθώς η κατάσταση της υγείας του μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της πτήσης ή λόγω αυτής.
 • οι επιβάτες που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση

Ομοίως, για ορισμένους τύπους βοήθειας, ο αερομεταφορέας μπορεί να απαιτήσει την παρουσία συνοδού.

Η Ειδική Ομάδα θα είναι σε θέση να παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CHECK-IN

Η υπηρεσία ηλεκτρονικού check-in δε διατίθεται για επιβάτες που χρειάζονται βοήθεια

Σε αυτή την περίπτωση, οι θέσεις θα εκχωρούνται στο αεροσκάφος επικοινωνώντας με το τηλεφωνικό μας κέντρο ή κατά το check-in στο αεροδρόμιο.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ, ΣΚΟΥΤΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατά την κράτηση της πτήσης σας, ενημερώστε την ITA Airways για την ανάγκη σας να ταξιδέψετε με αναπηρικό αμαξίδιο (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό, σταθερό ή πτυσσόμενο) ή οποιοδήποτε άλλο βοήθημα βάδισης.Μπορείτε να μεταφέρετε χωρίς χρέωση έως δύο βοηθήματα κινητικότητας (π.χ.αναπηρικό αμαξίδιο και βοήθημα βάδισης).

Ανάλογα με το είδος της βοήθειας που ζητήσατε και εάν δεν διαθέτετε δικό σας αναπηρικό καροτσάκι, μόλις φτάσετε στο αεροδρόμιο, ο υπεύθυνος του αεροδρομίου μπορεί να σας παραλάβει από ένα από τα διάφορα σημεία συνάντησης που βρίσκονται στο κτίριο του τερματικού σταθμού και να σας συνοδεύσει στο check-in ή και από το check-in απευθείας μέχρι τις σκάλες του αεροσκάφους ή και μέχρι να ανεβείτε τις σκάλες του αεροσκάφους ή και μέχρι να φθάσετε στο κάθισμά σας στην καμπίνα. Για περισσότερες πληροφορίες, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού αεροδρομίου αναχώρησης.

Χειροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο
Το χειροκίνητο αναπηρικό σας αμαξίδιο θα παραλαμβάνεται στη θυρίδα check-in ή στην πόρτα του αεροσκάφους κατά την επιβίβαση για να φορτωθεί στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους.

Αναπηρικό αμαξίδιο και βοηθήματα κινητικότητας που τροφοδοτούνται από μη σφραγισμένες μπαταρίες (διαρρέουσες)
Επιτρέπονται από την ITA Airways.Περαιτέρω πληροφορίες θα παρέχονται κατά την κράτησή σας μέσω της ειδικής Ομάδας.

Αναπηρικό αμαξίδιο και βοηθήματα κινητικότητας που τροφοδοτούνται από αδιάβροχες μπαταρίες (μη διαρρέουσες)
Σε περίπτωση που το αναπηρικό αμαξίδιο ή το βοηθητικό μέσο κινητικότητας τροφοδοτείται με σφραγισμένες μπαταρίες και μπορεί να τοποθετηθεί εντός του χώρου αποσκευών σε όρθια θέση, η μπαταρία μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένη με το αναπηρικό αμαξίδιο/την ηλεκτρική συσκευή, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η μπαταρία πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένη με το αναπηρικό αμαξίδιο/βοηθητικό μέσο κινητικότητας
 • Οι ηλεκτρικές επαφές της μπαταρίας πρέπει να προστατεύονται από βραχυκυκλώματα
 • Τα ηλεκτρικά κυκλώματα έχουν απομονωθεί
 • Επιτρέπεται η μεταφορά μίας (1) εφεδρικής μπαταρίας για μπαταρίες υγρού τύπου και δύο (2) για μπαταρίες νικελίου-μεταλλικού υδριδίου

Κατά την κράτηση της υπηρεσίας, σας ζητάμε να παρέχετε στην Ειδική Ομάδα μας το δελτίο τεχνικών δεδομένων του αναπηρικού αμαξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της μπαταρίας.

Αναπηρικό αμαξίδιο και βοηθήματα κινητικότητας που τροφοδοτούνται από μπαταρίες ιόντων λιθίου
Αυτές οι μπαταρίες θεωρούνται επικίνδυνες και, επομένως, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

 • Οι χρησιμοποιούμενες μπαταρίες πρέπει να είναι τύπου που έχει δοκιμαστεί (Εγχειρίδιο δοκιμών και κριτηρίων του ΟΗΕ, Μέρος ΙΙΙ, υποενότητα 38.3).
 • Όταν η μπαταρία αφαιρείται από τον χρήστη, εάν το βοήθημα κινητικότητας έχει σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέπει την αφαίρεση της, η μπαταρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 Wh ή για μια συσκευή με δύο μπαταρίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της, κάθε μπαταρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 160 Wh.
 • Εάν δεν αφαιρεθεί η μπαταρία, δεν υπάρχει περιορισμός σε Wh.

Πρέπει να μεταφέρονται μόνο στην καμπίνα επιβατών, μέσα σε προστατευτική θήκη.

Εάν το βοήθημα κινητικότητας δεν πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας, , ενδέχεται να μην μπορεί να μεταφερθεί στο αεροσκάφος. Για τον λόγο αυτό, κατά την κράτηση της υπηρεσίας, σας ζητάμε να παρέχετε στην Ειδική Ομάδα μας το δελτίο τεχνικών δεδομένων του αναπηρικού αμαξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών της μπαταρίας.

Μέγιστες διαστάσεις αναπηρικών αμαξιδίων
Για τις μέγιστες διαστάσεις αναπηρικών αμαξιδίων και επιτρεπόμενων βαρών για επιβίβαση στους χώρους αποσκευών των αεροσκαφών, είναι σημαντικό να παρέχετε το δελτίο τεχνικών δεδομένων του αναπηρικού αμαξιδίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προδιαγραφών της μπαταρίας, στην Ειδική Ομάδα μας. το αργότερο 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Κατεβάστε το έντυπο,  συμπληρώστε το και επισυνάψτε το στη συσκευή σας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στις πτήσεις της ITA Airways είναι δυνατή η μεταφορά δωρεάν εκπαιδευμένων και αναγνωρισμένων σκύλων οδηγών και σκύλων βοηθείας στην καμπίνα.Για πτήσεις με ανταπόκριση, θα πρέπει να ελέγξετε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας που εκτελεί τις μεμονωμένες πτήσεις.Εάν ταξιδεύετε με περισσότερες από μία αεροπορικές εταιρείες, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε επιβεβαίωση από κάθε αεροπορική εταιρεία ότι ο σκύλος σας θα γίνει δεκτός στο αεροσκάφος.

Γενικός ορισμός της Υπηρεσίας
Οι αναγνωρισμένοι σκύλοι οδηγοί και σκύλοι βοηθείας, ανεξαρτήτως φυλής ή τύπου, έχουν εκπαιδευτεί για να βοηθούν άτομα με κινητικές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής, διανοητικές/επικοινωνιακές αναπηρίες ή άλλες αναπηρίες ψυχιατρικής φύσης.

Ο σκύλος πρέπει να φέρει πιστοποιητικό εκπαίδευσης στο οποίο το οικείο κέντρο/ίδρυμα πιστοποιεί σε επιστολόχαρτο (ή με ευανάγνωστη σφραγίδα) ότι πρόκειται για σκύλο υπηρεσίας.Ο σκύλος πρέπει να φοράει τη σχετική εξάρτηση.Οι σκύλοι βοηθείας δεν υπόκεινται σε ποσόστωση.Η υπηρεσία πρέπει να ζητηθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης στην ειδική μας Ομάδα και θα επιβεβαιωθεί μόλις όλα τα υποβληθέντα σχετικά έγγραφα επαληθευτούν.

Λάβετε υπόψη: Οι σκύλοι συναισθηματικής υποστήριξης δεν θεωρούνται εκπαιδευμένοι σκύλοι βοηθείας και, συνεπώς, η μεταφορά τους δεν παρέχεται δωρεάν στις πτήσεις μας.Η μεταφορά τους είναι δυνατή έναντι αμοιβής σύμφωνα με τις διαδικασίες για την επιβίβαση σκύλων στην καμπίνα ή στον χώρο αποσκευών ανάλογα με το βάρος του σκύλου.

Δεδομένου ότι σε ορισμένες Χώρες ισχύουν ειδικοί κανονισμοί για την είσοδο ζώων, σας συνιστούμε

να ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τις υγειονομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Χώρας προορισμού

Γενικές απαιτήσεις για τη μεταφορά:
Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης και η άνεση στην καμπίνα, ο σκύλος πρέπει να έχει συνηθίσει σε υπακοή και κατάλληλη συμπεριφορά σε δημόσιο περιβάλλον (π.χ.να μη γαβγίζει, να μη γρυλίζει, να μην επιτίθεται σε ανθρώπους ή άλλα ζώα).

Οι μικροί σκύλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν σε μεταφορέα κατοικίδιων ζώων καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.Εάν ταξιδεύουν χωρίς αυτόν, πρέπει να χρησιμοποιούνται λουρί και φίμωτρο (το τελευταίο εάν το ζητήσει ο κυβερνήτης του αεροσκάφους).

Ο σκύλος οδηγός πρέπει να παραμένει μπροστά από το κάθισμα του ιδιοκτήτη.

Επί του σκάφους, ο σκύλος πρέπει να:

 • να βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του επιβάτη ανά πάσα στιγμή.
 • δεν πρέπει να κάθεται στο κάθισμα του επιβάτη και δεν πρέπει να στέκεται στην έξοδο κινδύνου.

Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες διατάξεις κατά τη διάρκεια της παραμονής του ζώου επί του σκάφους.

 • πρέπει να φέρει φίμωτρο επί του σκάφους:

Ο επιβάτης πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα φίμωτρο, το οποίο θα χρησιμοποιείται μόνο εάν το ζητήσει ο κυβερνήτης της πτήσης (σε περίπτωση που ο σκύλος εκδηλώσει επιθετικότητα κατά τη διάρκεια της πτήσης).Η μεταφορά του σκύλου είναι δωρεάν ακόμη και αν πρέπει να μεταφερθεί στον χώρο αποσκευών.Ο επιβάτης είναι υπεύθυνος για τις ζημιές και τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταφορά του σκύλου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΟ

Η παροχή βοήθειας επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη άδεια της ITA Airways.Διατίθεται αποκλειστικά σε όλους τους επιβάτες που είναι ακινητοποιημένοι από τη λεκάνη και κάτω ή με τα δύο κάτω άκρα σε γύψο και καταπονημένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην μπορούν να ταξιδέψουν καθιστοί και δεμένοι στο κάθισμα.

Η μεταφορά με φορείο στα αεροσκάφη της ITA Airways είναι διαθέσιμη έναντι αμοιβής, σε όλα σχεδόν τα αεροσκάφη του στόλου.Η υπηρεσία δεν ισχύει για για βρέφη και άτομα με ύψος κάτω του 1 μέτρου.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με φορεία πρέπει να έχουν άδεια (ή έντυπο) για αεροπορικά ταξίδια και να συνοδεύονται.Εάν απαιτείται ιατρική βοήθεια, ο συνοδός πρέπει να είναι γιατρός ή νοσηλευτής.Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την ιατρική βοήθεια και την επίγεια μεταφορά (π.χ.ασθενοφόρο) αποτελούν ευθύνη του επιβάτη.

Συνιστάται να ζητήσετε την υπηρεσία εγκαίρως, τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης (χωρίς να υπολογίζονται οι αργίες), επικοινωνώντας με την Ειδική Ομάδα στον δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, +39 06 85960020 από την Ιταλία. Από το εξωτερικό ελέγξτε εδώ.

Η υπηρεσία δεν εμπίπτει και δεν υπόκειται στον κανονισμό CE1107/06.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η παροχή βοήθειας σε επιβάτες που χρειάζονται την υπηρεσία οξυγονοθεραπείας επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια της ITA Airways.

Η συσκευή οξυγονοθεραπείας δεν αποτελεί μέρος της σταθερής δομής του αεροσκάφους, αλλά τοποθετείται κατόπιν αιτήματος και έναντι αμοιβής.Υπόκειται σε διαθεσιμότητα, η οποία πρέπει να ελέγχεται κατά την κράτηση, ανάλογα με την ποσότητα οξυγόνου που χρειάζεται ο επιβάτης και τη διάρκεια της πτήσης.

Οι επιβάτες που ταξιδεύουν με φορεία πρέπει να έχουν άδεια (ή έντυπο) για αεροπορικά ταξίδια και να συνοδεύονται.

Εάν απαιτείται ιατρική βοήθεια, ο συνοδός πρέπει να είναι γιατρός ή νοσηλευτής.Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με την ιατρική βοήθεια και την επίγεια μεταφορά (π.χ.ασθενοφόρο) αποτελούν ευθύνη του επιβάτη.

Συνιστάται να ζητήσετε την υπηρεσία εγκαίρως, τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης (χωρίς να υπολογίζονται οι αργίες), επικοινωνώντας με την Ειδική Ομάδα στον δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, +39 06 85960020 από την Ιταλία. Από το εξωτερικό ελέγξτε εδώ.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της ITA Airways και των αρμόδιων τεχνικών οργάνων του, είναι δυνατή η κράτηση για τη μεταφορά επί του αεροσκάφους και τη χρήση κατά τη διάρκεια της πτήσης συμπυκνωτών οξυγόνου (PPOC) ή εξοπλισμών παροχής οξυγόνου (POXY) που ανήκουν στον επιβάτη.

Κατά τη φάση της κράτησης, ο Επιβάτης θα κληθεί να παράσχει τα τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού (π.χ. κατασκευαστής, μοντέλο, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) για να επαληθεύσει την πραγματική συμβατότητά του με την ασφάλεια της πτήσης και την άνεση της καμπίνας.

Συνιστάται να ζητήσετε την υπηρεσία εγκαίρως, τουλάχιστον 96 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης (χωρίς να υπολογίζονται οι αργίες), επικοινωνώντας με την Ειδική Ομάδα στον δωρεάν τηλεφωνικό αριθμό τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο, +39 06 85960020 από την Ιταλία. Από το εξωτερικό ελέγξτε εδώ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Η δυνατότητα μεταφοράς επί του αεροσκάφους και χρήσης κατά τη διάρκεια της πτήσης εξοπλισμού ιατρικής υποστήριξης που ανήκουν στον επιβάτη (π.χ.καθίσματα στάσης) υπόκειται στην έγκριση της ITA Airways από έλεγχο των φυσικών και τεχνικών χαρακτηριστικών τους και, κατά συνέπεια, της συμβατότητάς τους με τα καθίσματα επί του αεροσκάφους.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ειδικό τηλεφωνικό αριθμό χωρίς χρέωση από σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα +39 06 85960020 από την Ιταλία. Από το εξωτερικό ελέγξτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 72 ώρες πριν από την αναχώρηση της πτήσης.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1107/06 Παράρτημα II, τα πληρώματα μας μπορούν να παρέχουν βοήθεια σε επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα για:

 • Να τους συνοδεύουν από τη θέση τους μέχρι την τουαλέτα (δεν υπάρχει υποχρέωση ανύψωσης του επιβάτη ή παροχής βοήθειας στη χρήση των τουαλετών).
 • Να ανοίγουν πακέτα και συσκευασίες τροφίμων και ποτών για λογαριασμό τους (δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής βοήθειας στη διανομή ποτών, γευμάτων ή φαρμάκων πέρα ​​από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους επιβάτες).

 

Επομένως, εάν ένα άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα χρειάζεται να βοηθηθεί να εκτελέσει αυτές τις συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. χρήση της τουαλέτας, χορήγηση γευμάτων ή φαρμάκων), είναι απαραίτητο να ταξιδέψει με έναν σύντροφο που θα έχει την ευθύνη της φροντίδας και της ασφάλειας του ατόμου.

Τα αεροσκάφη μας είναι όλα εξοπλισμένα με χειροκίνητα αναπηρικά καροτσάκια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετακινηθείτε από το κάθισμά σας στις τουαλέτες.

Οι τουαλέτες μας επί του αεροσκάφους είναι εξοπλισμένες με στηρίγματα χεριών ώστε να διευκολύνουν τη χρήση τους από επιβάτες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (μόνο μερικές τουαλέτες).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ΕΚ 1107/06, μια αεροπορική εταιρεία, ο πράκτοράς της ή ένας ταξιδιωτικός πράκτορας δε μπορούν να αρνηθούν ένα αίτημα κράτησης για λόγους αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

Η απόρριψη της κράτησης ή της επιβίβασης μπορεί να γίνει μόνο:

 • για λόγους ασφαλείας
 • εάν το μέγεθος του αεροσκάφους ή οι πόρτες του καθιστούν φυσικά αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του επιβάτη με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν η πτήση σας εκτελείται από αεροσκάφος τρίτου μέρους, ορισμένες υπηρεσίες βοήθειας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να διαφέρουν (π.χ.αναπηρικά αμαξίδια επί του αεροσκάφους)

Επικοινωνήστε με την Ειδική Ομάδα μας από την Ιταλία στον ειδικό αριθμό χωρίς χρέωση τόσο από σταθερά όσο και από κινητά τηλέφωνα +39 06 85960020. Για επικοινωνία από το εξωτερικό παρακαλούμε ελέγξτε εδώ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα πιστεύει ότι έχει υποστεί ανεπάρκεια κατά παράβαση του κανονισμού (ΕΚ) 1107/2006, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην ITA Airways ή τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα, σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς τροχήλατων καθισμάτων, άλλου εξοπλισμού που συμβάλλει στη διευκόλυνση της κινητικότητας και κινητικού εξοπλισμού, ο επιβάτης που πέταξε με την ITA Airways μπορεί να υποβάλλει καταγγελία χρησιμοποιώντας το δελτίο μας επικοινωνίας.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (ιδίως για θέματα που αφορούν τη βοήθεια που παρέχεται στον αερολιμένα κατά την αναχώρηση, τη διέλευση και την άφιξη), η καταγγελία πρέπει να διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του αερολιμένα.

Κάθε Κράτος Μέλος της ΕΕ έχει ορίσει ανεξάρτητους φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή του κανονισμού στην επικράτειά του και αρμόδιους για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων.

Στην Ιταλία, οι αρμοδιότητες αυτές έχουν ανατεθεί στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC).

Σε περίπτωση που η απάντηση που λαμβάνει δε θεωρείται σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονισμού, ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην ENAC, κατά προτίμηση χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα.

Μπορείτε να αποστείλετε καταγγελία στην ENAC εάν έχει προκληθεί διακοπή:

 • σε ιταλικό αεροδρόμιο,
 • σε πτήσεις που αναχωρούν από ιταλικό αερολιμένα (ανεξάρτητα από την εθνικότητα του αερομεταφορέα που εκτελεί την πτήση),
 • σε πτήσεις που φθάνουν σε ιταλικό αερολιμένα εφόσον εκτελούνται από αερομεταφορέα της ΕΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 1107/2006

Στις 26 Ιουλίου 2008, τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός ΕΚ αριθ.1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε τον κανονισμό ΕΚ αριθ.1107/2006.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η μετάβαση στο αεροδρόμιο, το να βρεθεί κανείς σε μεγάλους και θορυβώδεις χώρους, η επιβίβαση σε ένα αεροπλάνο είναι φαινομενικά απλά πράγματα, αλλά για τα αυτιστικά άτομα μπορεί να αποτελέσουν στιγμές δυσφορίας.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επίγνωση και ο έλεγχος της κατάστασης μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της ENAC (Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) «Αυτισμός - Ταξιδεύοντας μέσω του αεροδρομίου». Η ITA Airways είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία που συμμετέχει, σε συνεργασία με την ένωση ANGSA (Εθνική Ένωση Γονέων ατόμων με Αυτισμό), με σκοπό και στόχο να βοηθήσει τα άτομα με αυτισμό να ζήσουν ήρεμα και ειρηνικά μια μοναδική εμπειρία όπως είναι τα αεροπορικά ταξίδια, σε κάθε ώρα και στιγμή που το επιθυμούν

Μπορείτε να ανατρέξετε εδώ και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις αυτή τη στιγμή.

loader