Ο κοσμοσ τησ ITA Airways

Η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών, στη συντήρηση στόλου και στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες έχουν καθιερώσει την ITA Airways ως τον κυρίαρχο ιταλικό όμιλο στο χώρο της αεροπλοΐας.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η ITA Airways ιδρύθηκε με τον φιλόδοξο στόχο να γίνει μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον και αξιοκρατικές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Για τον λόγο αυτό, έχουμε συμπεριλάβει την περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική βιωσιμότητα στους θεμελιώδεις πυλώνες του επιχειρηματικού μας σχεδίου και έχουμε καθορίσει συγκεκριμένες δράσεις και στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν σε καθέναν από τους τρεις τομείς.  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Για να μειώσουμε τον περιβαλλοντικό μας αντίκτυπο, θα ανανεώσουμε σταδιακά τον στόλο μας, φτάνοντας το 80% των αεροσκαφών νέας γενιάς το 2026. Πιο σύγχρονα, αποδοτικά και άνετα αεροσκάφη με χαμηλότερες εκπομπές CO2. 

Συνεργαζόμαστε με εθνικούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς για να εισάγουμε τη χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (Sustainable Aviation Fuel). 

Επιπλέον, στα αεροσκάφη μας, θα χρησιμοποιούμε όλα τα λιπασματοποιήσιμα υλικά και θα συλλέγουμε χωριστά τα απορρίμματα για να ελαχιστοποιήσουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο.  

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιστεύουμε στην αξία των ανθρώπων μας και επενδύουμε στο μέλλον τους μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης. Θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς, καλλιεργώντας και εκτιμώντας την πολυμορφία ως στρατηγικό πόρο επιτυχίας, δίνοντας προτεραιότητα στην επιλογή εταίρων που προωθούν τις ίδιες αξίες.  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών στρατηγικών και των εσωτερικών διαδικασιών μας. Όλες οι ενέργειές μας διέπονται από έναν δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας, τόσο για τους ανθρώπους μας όσο και για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Θέτουμε επίσης στόχους επιδόσεων και κίνητρα, τα οποία συνδέονται όχι μόνο με τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και με τα αποτελέσματα της βιωσιμότητας. Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να περιμένει άλλο και είναι καιρός να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

loader