ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ (ΖΩΝΗ) ΣΕΝΓΚΕΝ

Οι χώρες που ανήκουν πλήρως στη Συνθήκη (Ζώνη) Σένγκεν είναι:

Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ελβετία, Λιχτενστάιν, μαζί με την Ισλανδία και τη Νορβηγία (που δεν ανήκουν στην ΕΕ).

loader