ПЪТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ВИЖ ВСИЧКИ

права на пасажерите

ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА

ПО-ДОЛУ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ОСНОВНИТЕ РЕГЛАМЕНТИ, КОИТО УРЕЖДАТ ОТГОВОРНОСТТА НА ПРЕВОЗВАЧА И ОГРАНИЧЕНИЯТА МУ, КАКТО И ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ В СЛУЧАЙ НА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО ОБСЛУЖВАНЕТО ПРИ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ.

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ С ОГРАНИЧЕНА ПОДВИЖНОСТ

За информация относно услугите, предлагани от Italia Trasporto Aereo S.p.A. на пътници с намалена подвижност, моля, посетете раздела за специална помощ.

За информация относно правата на пътниците с намалена подвижност, вижте РЕГЛАМЕНТ 1107/2006/ЕО или съответните раздели на уебсайта на Европейския съюз: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съгласно разпоредбите, приложими за превозвачи от Европейския съюз в съответствие с европейското законодателство, Монреалската конвенция и Регламент № 889/02/ОЕ. Вижте чл. XIII от общите Условия за превоз.

loader