bg

Организирайте Пътуването Си

Документи за пътуване, специална помощ, бъдещи майки, деца и домашни любимци. Открийте как най-добре да организирате пътуването си.

БЪДЕЩИ МАЙКИ

ПРЕДСТОИ ВИ ДА СТАНЕТЕ МАЙКА?
КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ЗАМИНАВАНЕ И СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РАЗПОЛАГАТЕ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ.

ЗДРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нуждаете се от медицинско разрешение MEDIF с дата не по-рано от 7 дни от заминаването, само ако:

  • сте в последните 4 седмици на бременността,
  • имате медицински усложнения, свързани с бременността,
  • очаквате близнаци,

От началото на 9-ия месец на бременността, попитайте вашия лекар за удостоверение, което да посочва и очакваната дата на раждането.
За допълнителна информация и/или резервации, моля свържете се с отдела за Специализирана помощ.

 

Формулярът MEDIF трябва да бъде изпратен до Центъра за обслужване при извършване на резервацията. Центърът за обслужване ще се погрижи да провери дали документацията е изцяло попълнена, с положително становище за пътуването и указание дали е необходим придружител.

 

Медицинската документация трябва винаги да се носи на хартиен носител на летището и да се предоставя за необходимите проверки на гейта.

СЪВЕТ

Не е препоръчително да пътувате 7 дни преди и 7 дни след раждане и ако съществува риск от преждевременно раждане или други усложнения. Пътуването не се препоръчва и за новородени през първите 7 дни след раждането. Те ще бъдат приемани на борда само след издаване на медицинско разрешение MEDIF.

 

Ако пътувате с придружител (препоръчва се след 28-та гестационна седмица), поискайте той да има място до вас, за да ви помага на всеки етап от пътуването.

 

По време на полета, не затягайте предпазния колан прекалено много и го дръжте заключен на по-високо от обикновено.

Насърчете кръвообращението: носете еластични чорапи и се насладете на един масаж. Ако е възможно, изберете си място до пътеката, така че да можете да се раздвижвате. По време на полета пийте много вода и избягвайте газирани напитки.

От съображения за сигурност, местата при аварийните изходи не могат да бъдат заети от жени в напреднала бременност.  

loader