bg

Обслужване За Багажи

Услуга за обслужване за багажи на ITA Airways в Италия за получаване на цялата необходима информация в случай на изгубен, повреден или нерегламентирано отварян багаж.

ПОВРЕДЕН БАГАЖ

В случай че багажът ви е бил повреден по време на пътуването, обърнете се към офиса за обслужване за багажи на летището на пристигане, където ще получите необходимата помощ. В зависимост от вида на повредата и страната на пребиваване ITA Airways ще ви предостави купон за закупуване на билети от ITA Airways или нов куфар със същите характеристики като тези на повредения, избран от каталог с продукти, произведени от водещ производител на куфари.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ако багажът ви е бил повреден по време на пътуването, обърнете се към Бюрото за обслужване за багажи на летището на пристигане, за да попълните Доклад за нередност на багажа.  

ITA Airways ще ви компенсира директно на междинните летищни офиси, в зависимост от вида на претърпяната щета, по един от следните начини: 

● ваучер за закупуване на билети за полети на ITA Airways1 

● нов куфар със същите характеристики като тези на повредения, избран от каталог с продукти, произведени от водещ производител на куфари, който ще бъде доставен на домашния ви адрес2 

● ако не сте доволни от предложените решения, в срок до 7 дни от датата на попълване на Доклада за нередност на багажа /P.I.R./ или 21 дни от получаването на багажа, ако повредата е настъпила в резултат на закъсняла доставка, можете да ни изпратите сигнал, като приложите копие от следните документи: 

  • Подписано подробно писмо 

  • Доклад за нередност на багажа, издаден от персонала на Бюрото за обслужване за багажи  

  • Касова бележка за полета и/или бордна карта  

  • Декларация за типа и степента на повреда, съставена от специализиран магазин, само ако повредата е установена след забавено получаване.

Използвайте нашия онлайн модул.

1 Не важи за клиенти, които живеят в Азия.  
2 Ако живеете в държава от Европейската общност. 

 

НЕЩО ЛИПСВА ОТ БАГАЖА ВИ? 


Обърнете се незабавно към Бюрото за обслужване за багажи на летището и подайте сигнал в срок до 7 дни от датата на попълване на Доклада за нередност на багажа (P.I.R.) или до 21 дни от получаването на багажа, в случай че повредата е настъпила в резултат на закъсняла доставка.  

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

В срок до 7 дни от датата на попълване на Доклада за нередност на багажа /P.I.R./ или 21 дни от получаването на багажа, ако повредата е настъпила в резултат на нерегламентирано отваряне, можете да ни изпратите сигнал, като приложите копие от следните документи: 

  • Подписано подробно писмо 

  • Доклад за нередност на багажа, издаден от персонала на Бюрото за обслужване за багажи  

  • Етикета на багажа 

  • Касова бележка за полета и/или бордна карта  

  • Жалба за нерегламентирано отваряне, подадена до полицейските органи, със списък на подправените или липсващи вещи.  

 

loader