bg

Полезна Информация

КРЕДИТНИ КАРТИ

AMERICAN EXPRESS, DINERS, MASTERCARD И VISA: ЗА ДА РЕЗЕРВИРАТЕ ПОЛЕТ НА УЕБСАЙТА НА ITA SPA, МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОСНОВНИТЕ ВЕРИГИ КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ, КАТО СИГУРНОСТТА ВИ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ Е ВИНАГИ ГАРАНТИРАНА. 

НОВИ НИВА НА СИГУРНОСТ ПРИ ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯТА

За да сте сигурни, че покупката Ви е сто процента гарантирана, моля въведете кода за сигурност на Вашата кредитна карта, който се намира:

  • при картите American Express (4 цифри) от задната страна на картата, над номера на кредитната карта 
  • при картите MasterCard и Visa (3 цифри) от задната страна на картата, в полето за подпис


Внимание: с цел предотвратяване на евентуални измами е възможно оторизираният персонал да поиска от Вас да покажете кредитната карта, с която сте закупили билета. Ако не покажете кредитната карта, в оригинал или копие (ако не сте притежателят на картата, с която е закупен билетът), е възможно да Ви бъде отказан достъп на борда.

С оглед цялостното прилагане на Европейската директива (ЕС) 2015/2366, считано от 1-ви януари 2021 г., е възможно осъществяването на онлайн плащания с кредитни и дебитни карти само чрез  силно удостоверяване на клиента (SCA); процедурата позволява да се провери със сигурност самоличността на лицето, което подава заявката, което прави онлайн плащанията още по-сигурни. 

При осъществяване на плащането ще Ви бъде поискано да потвърдите транзакцията чрез процес на удостоверяване на самоличността, който е възможен чрез използването на минимум две от следните три форми на автентикация:

  1. парола или персонален ПИН-код;
  2. еднократен код, генериран чрез SMS или ПРИЛОЖЕНИЕ;
  3. биометрична характеристика като пръстов отпечатък, лицево или гласово разпознаване.

Напомняме Ви, че процедурата за автентикация може да се различава в зависимост от финансовия оператор, който е издал платежния инструмент.

За повече информация относно процедурата за силно удостоверяване на клиента (SCA), моля свържете се с Вашата банка или емитента на Вашата карта.

СИГУРНОСТ

Защо покупките в уебсайта на ITA Airways са сигурни 


С оглед да се гарантира сигурността при осъществяване на покупките, на сървърите на ITA Airways е инсталиран софтуер SSL(Secure Socket Layer), който представлява най-високият стандарт за защитени финансови транзакции. 

За да се гарантира най-високо ниво на надеждност на транзакциите, ITA Airways си сътрудничи с Verisign, водещия световен сертифициращ орган. 

loader