Γενικοι οροι μεταφορασ | ITA SpAΗ σύμβαση αεροπορικής μεταφοράς μεταξύ της Italia Trasporto Aereo S.p.A. και του επιβάτη διέπεται από τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς, όπως συμπληρώνονται από τους Κανονισμούς Ναύλων που ισχύουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία αεροπορικής μεταφοράς και το εισιτήριο. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ενημέρωση 21ης Νοέμβριος 2023

loader