ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ

ΙΤΑΛΙΑ, ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Χάρη στην εφαρμογή της Συνθήκης Σένγκεν, δεν πραγματοποιούνται πλέον συστηματικοί έλεγχοι ταυτότητας στα σύνορα των χωρών-μελών της ΕΕ και οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν απλώς με το δελτίο της ταυτότητάς τους, εφόσον ισχύει για ταξίδια στο εξωτερικό ή έχοντας στην κατοχή τους άλλο έγγραφο που αναγνωρίζεται από τη Χώρα προορισμού.

Μάθετε ποιες είναι οι χώρες που ανήκουν στη ζώνη ΣΕΝΓΚΕΝ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Στις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν υπογράψει τη Συνθήκη του Σένγκενκαι σε εκείνες τις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ απαιτείται διαβατήριο, εκτός εάν ισχύει κάποια διμερής συμφωνία.

ΒΙΖΑ

Οι επιβάτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώνονται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας προορισμού ή της χώρας μετεπιβίβασης εάν απαιτείται ή όχι η έκδοση βίζας.

ΙΤΑΛΙΑ

Εκτός από το δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο και την άδεια οδήγησης (έντυπη ή πλαστική), τα έγγραφα που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα 445/2000ισχύουν επίσης για ταξίδια εντός της εθνικής επικράτειας.

 

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

loader