ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ

Privacy

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «VOLARE» σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 («Δήλωση περί απορρήτου»)

1. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης με την ονομασία «Volare» (το «Πρόγραμμα») είναι:

- η Italia Trasporto Aereo S.p.A. εκπροσωπούμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, που εδρεύει στην οδό XX Settembre αριθμός 97, στη Ρώμη (RM), 00187, με φορολογικό κωδικό και αριθμό μητρώου ΦΠΑ 15907661001 (εφεξής «ITA») και 

- Volare S.p.A. εκπροσωπούμενη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, που εδρεύει στην οδό Piazza San Babila 4/A, in Μιλάνο,με αριθμό φορολογικού κωδικού και αριθμό μητρώου ΦΠΑ 12281660964 (εφεξής, «Volare» και, από κοινού με την ITA, «Οι από κοινού υπεύθυνοι»).

 2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι συλλέγουν τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (ο όρος «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» θα σημαίνει όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στη συνέχεια ως σύνολο):

 • Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας - πληροφορίες σχετικά με το όνομα, το επίθετο, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Όπου είναι απαραίτητο, τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να αναφέρονται στον κάτοχο της γονικής μέριμνας.  

 • Δεδομένα σχετικά με τις συναλλαγές - πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας (ιστορικό των συναλλαγών) που αφορούν πτήσεις, υπηρεσίες που αγοράσατε, δραστηριότητες που εκτελέσατε και συναλλαγές που πραγματοποιήσατε με τους Εταίρους του Προγράμματος.

 • Ενδιαφέροντα και δεδομένα τα οποία παρέχονται από εσάς εκούσια - πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με τις ταξιδιωτικές σας προτιμήσεις ή άλλα ενδιαφέροντα, την επωνυμία της εταιρείας σας, την επαγγελματική σας κατάσταση, τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας, τη συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης άλλων αεροπορικών εταιρειών ή άλλα Προσωπικά Δεδομένα.

 • Δεδομένα περιήγησης - πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα, ανοίγετε ή προωθείτε τις ανακοινώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που συλλέγονται μέσω των cookies (μπορείτε να βρείτε την Πολιτική μας για τα Cookie αναφερόμενη ως «Cookie Policy) στον ακόλουθο σύνδεσμο.

 

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα VOLARE της ιστοσελίδας www.itaspa.com,  ή

 • με την εγγραφή σας στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα του Προγράμματος, με την ονομασία ITA Airways, η οποία συνεπάγεται αυτόματα και την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Εάν παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό κάποιου άλλου, ο οποίος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχει διαβάσει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Βοηθήστε μας να διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ενημερωμένα, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

 

 4. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς, βάσει της νομικής προϋπόθεσης που αναφέρεται κατά καιρούς.

 α) Λειτουργική διαχείριση της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα και σκοποί άρρηκτα συνδεδεμένοι με αυτή.

Οι από κοινού Υπεύθυνοι συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας σας, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές και τα ενδιαφέροντά σας και τα δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς προκειμένου να (i) να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την αίτησή σας για ένταξη στο Πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων επαλήθευσης όσον αφορά τα δεδομένα που αφορούν τον κάτοχο της γονικής μέριμνας, κατά περίπτωση, (ii) να σας αποστέλλει υπηρεσιακές ανακοινώσεις σχετικά με την ιδιότητά σας ως Μέλους του Προγράμματος και με πιθανές προθεσμίες ή/και οφέλη που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, (iii) να εκπληρώνει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και να επεξεργάζεται τα αιτήματά σας σχετικά με το Πρόγραμμα (συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της υποβολής αιτημάτων για βραβεία ή πληροφορίες).Επιπλέον, οι από κοινού Υπεύθυνοι διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν και να διορθώνουν τυχόν τυπογραφικά λάθη στα παρεχόμενα δεδομένα, στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα.

Νομική βάση για την επεξεργασία: εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

 β) Σχέδια εμπορικής προώθησης για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε προωθητικές ενέργειες σύμφωνες με τις προτιμήσεις σας.

Με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, Οι από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές, για σκοπούς εμπορικής προώθησης και διαφημιστικής επικοινωνίας, με στόχο την ενημέρωσή σας για πρωτοβουλίες προώθησης πωλήσεων ή για έρευνα αγοράς και στατιστικές έρευνες από τους από κοινού Υπεύθυνους. Οι από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργάζονται τα προαναφερθέντα δεδομένα επίσης με σκοπό να σας κατευθύνουν σε πρωτοβουλίες προώθησης πωλήσεων από τους Εταίρους του Προγράμματος, οι οποίοι ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, οι από κοινού Υπεύθυνοι διατηρούν το δικαίωμα να διαθέτουν, σε ειδική σελίδα της Ιστοσελίδας της, τον επικαιροποιημένο κατάλογο των Εταίρων του Προγράμματος, ο οποίος βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Οι επικοινωνίες εμπορικής προώθησης μπορούν να αποστέλλονται τόσο μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, sms, άμεσα μηνύματα, κοινωνικά δίκτυα, ειδοποιήσεις push και άλλα εργαλεία μαζικής αποστολής μηνυμάτων), όσο και μέσω παραδοσιακών μεθόδων επικοινωνίας (π.χ. τηλεφωνική κλήση με χειριστή). Από την άποψη αυτή, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη λήψη διαφημιστικών ανακοινώσεων μέσω μιας ή περισσότερων από τις παραπάνω μεθόδους επικοινωνίας.

Νομική βάση για την επεξεργασία: η ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ , η μη παροχή της συγκατάθεσης αυτής δεν αποκλείει ούτε συνεπάγεται συνέπειες όσον αφορά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, με ισχύ για μεταγενέστερη επεξεργασία, για τη λήψη μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων:

• κάνοντας κλικ στην κατάλληλη επιλογή στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που λαμβάνετε,

•με την υποβολή αιτήματος στις επαφές επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 12 κατωτέρω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

 γ) Προφίλ και εμπλουτισμός δεδομένων (το λεγόμενο data enrichment).

Με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, Οι από κοινού Υπεύθυνοι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα επικοινωνίας σας, τα δεδομένα που αφορούν τις συναλλαγές και τα ενδιαφέροντά σας, καθώς και τα δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς και τα δεδομένα περιήγησης για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, μέσω στατιστικής επεξεργασίας των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων με βάση την ανάλυση των συμφερόντων σας, τις αγοραστικές συνήθειες και επιλογές σας ή σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ατομικό προφίλ σας, επίσης μέσω πληροφοριών που αποκτώνται από δημόσιες πηγές ή από τους Εταίρους του Προγράμματος, προκειμένου να αναπτυχθούν, να προωθηθούν και να παρασχεθούν υπηρεσίες ή/και προϊόντα των από κοινού Υπευθύνων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας για την ανάπτυξη στοχευμένων ψηφιακών καμπανιών.

Νομική βάση για την επεξεργασία: η ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ,  η παράλειψη παροχής των στοιχείων αυτών δεν αποκλείει ούτε συνεπάγεται συνέπειες όσον αφορά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για περαιτέρω επεξεργασία, υποβάλλοντας αίτημα στις επαφές επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 12 κατωτέρω της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

 δ) Σκοποί που συνδέονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους νόμους, τις ρυθμίσεις ή από τον ευρωπαϊκό κανονισμό, από διατάξεις/αιτήσεις των Αρχών που έχουν καταστεί νόμιμοι από τη νομοθεσία και/ή από εποπτικά και ελεγκτικά όργανα

Οι από κοινού Υπεύθυνοι μπορούν να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για την εκτέλεση των νόμων στους οποίους οι ίδιοι καλούνται να συμμορφώνονται.

Νομική βάση για την επεξεργασία: εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται οι από κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ.

 

ε) Υπεράσπιση των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια έννομων, διαχειριστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών και στο πλαίσιο διαφορών που πηγάζουν από το Πρόγραμμα και τις υπηρεσίες αυτού.

Οι από κοινού Υπεύθυνοι μπορούν να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους ή την ανάληψη δράσης ή την προώθηση απαιτήσεων δικών τους ή τρίτων μερών.

Νομική βάση για την επεξεργασία: επιδίωξη του έννομου συμφέροντος των από κοινού Υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων για την προστασία των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

 

 5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

Η παροχή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που ζητούνται στη φόρμα εγγραφής στο Πρόγραμμα και που επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα. Η άρνηση παροχής των απαιτούμενων Προσωπικών Δεδομένων θα οδηγήσει στην αδυναμία ολοκλήρωσης της εγγραφής. Από την άλλη πλευρά, η παροχή προσωπικών δεδομένων επιπλέον όσων επισημαίνονται με αστερίσκο (*) είναι προαιρετική και η μη παροχή τους δεν θα επηρεάσει την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα.

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο α της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου είναι υποχρεωτική, καθώς είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα μπορείτε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα.

Η παροχή της συγκατάθεσης για τους σκοπούς που ορίζονται στην παράγραφο 4 στοιχεία β) και γ) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου είναι προαιρετική και η μη παροχή της συγκατάθεσης αυτής δεν αποκλείει ούτε επηρεάζει τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, αλλά δεν θα μας επιτρέψει να σας ενημερώσουμε εγκαίρως για όλα τα πλεονεκτήματα που προορίζονται για τα μέλη του Προγράμματος μέσω εμπορικών ανακοινώσεων.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχεία δ) και ε) της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, δεν απαιτείται η παροχή νέων και συγκεκριμένων δεδομένων, καθώς οι από κοινού Υπεύθυνοι θα επιδιώξουν αυτούς τους περαιτέρω σκοπούς, εάν είναι απαραίτητο, με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται για τους παραπάνω σκοπούς, οι οποίοι θεωρούνται συμβατοί με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (επίσης λόγω του πλαισίου στο οποίο συλλέχθηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα, της σχέσης μεταξύ εσάς και των από κοινού Υπευθύνων, της φύσης των ίδιων των Προσωπικών Δεδομένων και των κατάλληλων εγγυήσεων για την επεξεργασία τους).

 

 6. ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία και τη διατήρηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της προσβασιμότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές (ή ασφαλή έντυπα αντίγραφα) των από κοινού Υπευθύνων ή των προμηθευτών τους που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προσβάσιμα και χρησιμοποιήσιμα σύμφωνα με τα πρότυπα και τις πολιτικές ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα για τους προμηθευτές μας).

Στην περίπτωση που οι από κοινού Υπεύθυνοι σάς έχουν δώσει (ή εσείς έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο στην Ιστοσελίδα μας, στις εφαρμογές ή στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες, θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση του απορρήτου αυτού του κωδικού πρόσβασης και για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ασφάλειας για την οποία σας ενημερώνουμε.

 

 7. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι διατηρούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνο για τη χρονική περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σχετικό σκοπό. Επομένως, εάν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δύο διαφορετικούς σκοπούς, θα διατηρήσουμε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα μέχρι να λήξει ο σκοπός με τη μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, αλλά δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον Προσωπικά Δεδομένα για τον σκοπό του οποίου η περίοδος διατήρησης έχει λήξει.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο στις οντότητες που πρέπει να τα επεξεργαστούν για σκοπούς σχετικούς με το Πρόγραμμα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα ή για τα οποία δεν υφίσταται πλέον μια δικαστική προϋπόθεση για τη διατήρησή τους, θα ανωνυμοποιούνται αμετακλήτως (και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να διατηρούνται) ή θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Ακολούθως αναφέρεται η διάρκεια διατήρησης σε σχέση με τους διαφορετικούς σκοπούς που απαριθμούνται στη συνέχεια:

- Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών, δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς και τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εγγραφή και τη λειτουργική διαχείριση του προγράμματος: Οι από κοινού Υπεύθυνοι διατηρούν τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για όλη τη διάρκεια της εγγραφής σας στο Πρόγραμμα και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 10 έτη μετά την ακύρωση του προγράμματος, προκειμένου να εκπληρώσει τις αστικές, λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

- Δεδομένα σχετικά με τα συμφέροντά σας, δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς και δεδομένα σχετικά με συναλλαγές που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς κατάρτισης προφίλ: εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς κατάρτισης προφίλ, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για 12 μήνες από τη συλλογή τους. Ωστόσο, οι από κοινού Υπεύθυνοι θα επιφορτίζονται να ανανεώνουν περιοδικά τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτόν προκειμένου να σέβονται τις επιλογές σας

- Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας και δεδομένα συναλλαγών που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης: σε περίπτωση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης,η οποία περιλαμβάνει τη χρήση μόνο προσωπικών δεδομένων και δεδομένων επικοινωνίας, τα δεδομένα αυτά διατηρούνται για 24 μήνες από τη συλλογή τους εντός της βάσης δεδομένων του μάρκετινγκ, Ωστόσο, οι από κοινού Υπεύθυνοι θα επιφορτίζονται να ανανεώνουν περιοδικά τη συγκατάθεσή σας για τον σκοπό αυτόν προκειμένου να σέβονται τις επιλογές σας.

- Δεδομένα πλοήγησης : τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται μέχρι την ενεργοποίηση του προφίλ σας «VOLARE». Οι περίοδοι διατήρησης των διαφόρων δεδομένων cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να αναζητηθούν στην ειδική ενότητα πληροφοριακού υλικού Cookie στον ακόλουθο σύνδεσμο σύνδεσμο.

Με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των από κοινού Υπευθύνων ενώπιον δικαστηρίου ή σε περίπτωση αιτημάτων από κάποια αρχή, τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία θα διατηρούνται από τους από κοινού Υπευθύνους για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση του αιτήματος ή για την προστασία των δικαιωμάτων τους.

 

 8. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν να έχουν δεόντως οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των από κοινού Υπευθύνων, καθώς και οι εξωτερικοί προμηθευτές των από κοινού Υπευθύνων που παρέχουν υποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν οριστεί, εάν είναι απαραίτητο, ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

Μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, για τους προαναφερθέντες σκοπούς:

 • οι οντότητες που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα δυνάμει νομικών διατάξεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπάγονται οι από κοινού Υπεύθυνοι,

 • τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες,

 • τρίτα μέρη, όπως δικηγορικά γραφεία και δημόσιες αρχές, στα οποία απευθυνόμαστε προκειμένου να συμμορφωθούμε ή να επιβάλουμε τους Κανονισμούς του προγράμματος ή να διασφαλίσουμε οποιοδήποτε άλλο έννομο συμφέρον μας,

 • τρίτα μέρη, όπως η αστυνομία και οι δημόσιες αρχές, για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή για τη συμμόρφωση με έγκυρο αίτημά τους,

 • εταιρείες που προσφέρουν υποδομές πληροφορικής και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής πληροφορικής, καθώς και υπηρεσίες λογισμικού και ιστοσελίδων,

 • εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για την προσαρμογή και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής και διαχείρισης της εξυπηρέτησης πελατών,

 • εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και ανάπτυξης δεδομένων και διεξαγωγής έρευνας αγοράς.

Οποιαδήποτε αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων θα γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εάν επιθυμείτε να ζητήσετε να δείτε τον κατάλογο των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων και άλλων οντοτήτων στις οποίες κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους.

 

9. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Προκειμένου να πραγματοποιήσουν ορισμένες από τις δραστηριότητες επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, οι από κοινού Υπεύθυνοι θα αποκαλύψουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εξωτερικές οντότητες που βρίσκονται σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) (εφεξής οι «Τρίτες Χώρες») και οι οποίες ενδέχεται να διασφαλίζουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων από αυτό που διασφαλίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαβίβαση, από τους από κοινού Υπευθύνους των Προσωπικών σας Δεδομένων σε οντότητες που βρίσκονται σε Τρίτες Χώρες θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και βάσει μιας από τις επαρκείς εγγυήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 46 και επόμενα του ΓΚΠΔ.

Ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζουν σε σχέση με την επεξεργασία, οι εν λόγω οντότητες θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα είτε ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων που ορίζονται τακτικά από τους από κοινού Υπευθύνους σύμφωνα με το άρθρο 28 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε εγγράφως στους από κοινού Υπευθύνους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, ζητώντας να πληροφορηθείτε σε ποιες οντότητες κοινοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και να λάβετε αντίγραφο των διασφαλίσεων που έχουν υιοθετηθεί για τη διαβίβαση.

 

 10. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Οι από κοινού Υπεύθυνοι δε χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, χωρίς την συναίνεσή σας. 

 

 11. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή από τον κάθε από κοινού Υπεύθυνο:

 • πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • τη διόρθωση και συμπλήρωση των Προσωπικών σας Δεδομένων που τηρούνται από τους από κοινού Υπευθύνους και τα οποία θεωρείτε ανακριβή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για τα οποία δεν υπάρχει πλέον νομική βάση για την επεξεργασία τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • τον περιορισμό του τρόπου που επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε περίπτωση που συντρέχει μία από τις περιστάσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που μας έχετε παράσχει σε δομημένη μορφή ευρείας χρήσης που μπορεί να διαβαστεί από αυτόματη συσκευή, για τις επεξεργασίες που βασίζονται στη συμβατική σχέση (η επονομαζόμενη δυνατότητα μεταφοράς), όπως προβλέπεται από το άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και οι οποίες παράγουν έννομες συνέπειες που σας αφορούν, εάν δεν έχετε συμφωνήσει ρητώς εκ των προτέρων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων,

 • την ανάκληση της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, στην περίπτωση που η επεξεργασία έχει βασιστεί στη συναίνεση. Επισημαίνεται ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ μόνο όσον αφορά τη μεταγενέστερη επεξεργασία, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την εν λόγω ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης: εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε οποιαδήποτε στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στις επεξεργασίες των Προσωπικών Δεδομένων σας που πραγματοποιούνται για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων των από κοινού Υπευθύνων και και στην επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ στον βαθμό που αυτή συνδέεται με τους σκοπούς αυτούς εμπορικής προώθησης.

Προκειμένου να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα προς τους από κοινού Υπευθύνους, μπορείτε να απευθυνθείτε στις επαφές που αναφέρονται στην παράγραφο 12 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου, αναφέροντας τα εξής: (i) το όνομα και το επώνυμό σας, (ii) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και (iii) τα στοιχεία του αιτήματός σας.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων υπόκειται σε μερικές εξαιρέσεις που έχουν ως στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (για παράδειγμα, την πρόληψη και την αναγνώριση εγκλημάτων) και του δικού μας συμφέροντος (για παράδειγμα, τη διατήρηση του επαγγελματικού απορρήτου). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, είναι δική μας ευθύνη να επαληθεύσουμε τη νομιμότητα της εκτέλεσή του και θα σας ενημερώσουμε, συνήθως μέσα σε έναν μήνα.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις αναφορές που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.garanteprivacy.it ή να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

 

 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / DATA PROTECTION OFFICER («Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων» ή «DPO»)

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσετε με τους από κοινού Υπευθύνους στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία προσδιορίζεται ως το ενιαίο σημείο επαφής για την άσκηση των δικαιωμάτων σας: dpo@ita-airways.com; italiatrasportoaereo@legalmail.it; volareloyalty@legalmail.it. Εν προκειμένω, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι και κατά κάθε από κοινού Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο άρθρο 1 της παρούσας δήλωσης.

Επιπλέον, για τους ίδιους σκοπούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που έχει οριστεί από την ITA και το Volare στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: dpo@ita-airways.com.

 

 13. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ουσιώδες περιεχόμενο της συμφωνίας κοινής ευθύνης που υπογράφηκε μεταξύ της ITA και του Volare, η οποία αφορά τον διαφανή καθορισμό των αντίστοιχων ευθυνών όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, με ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση των δικαιωμάτων σας και τις αντίστοιχες λειτουργίες κοινοποίησης της παρούσας δήλωσης, είναι στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@ita-airways.com.

loader