ПОИСКАЙТЕ НАДГРАЖДАНЕ

НАДГРАЖДАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО

Кой може да поиска надграждане на летището?

Надграждане на летището е приложимо само за полети с билет 055, изпълнявани от „ITA Airways“, компанията периодично установява с хомогенни критерии категориите билети, закупени в икономична класа или премиум икономична класа, които Ви позволяват да поискате надграждане на класата; необходимо е да проверите титуляря на заявката при персонала на летището по време на чекирането и/или на транзитното гише в случай на прекачване.

Можете да направите надграждане на летището от два часа до четиридесет минути преди отпътуването на полета Ви в зависимост от страната на отпътуване.

Заявката за надграждане зависи от наличността на места и ястия и се извършва по реда на постъпване на заявките по преценка на ITA Airways.

Следните типове резервации не могат да поискат надграждане:

1. билети, за които е поискано някакво специално обслужване;

2. билети с резервации с деца на възраст под 2 години;

3. билети с домашни любимци в салона за пътници.

Надграждането, закупено на летището, не включва достъп до салоните или допълнително количество безплатен багаж, но Ви позволява да разполагате с:

  • Етикет за приоритет на багажа
  • Използване на коридор Fast Track за проверките за сигурност
  • Приоритетно качване на борда
loader