Αποσκευες

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ετοιμάσετε τις αποσκευές σας.

Γενικοί κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από επιβάτες και πλήρωμα

Οι επιβάτες ή το πλήρωμα δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε χειραποσκευές ή σε παραδοτέες αποσκευές εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα πίνακα. (IATA)

ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2.2

χωρίς σχετικούς κινδύνους για αθλητική ή οικιακή χρήση επιτρέπεται σε συνολική καθαρή ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 kg ή 2 λίτρα και με καθαρή ποσότητα ανά μεμονωμένο προϊόν που δεν υπερβαίνει τα 0,5 kg ή 0,5 λίτρα. Τα ανταλλακτικά αερολύματος πρέπει να προστατεύονται με κάλυμμα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που αποτρέπει την τυχαία απελευθέρωση του περιεχομένου.  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔ 

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΑ ΟΠΛΑ

(για αυτοάμυνα) που προκαλούν ηλεκτροπληξία (όπλα ηλεκτροσόκ π.χ.  teaser) που περιέχουν επικίνδυνα προϊόντα όπως εκρηκτικά, συμπιεσμένα αέρια, μπαταρίες λιθίου  απαγορεύονται. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

όπως υποβρύχιοι φακοί (καταδυτικοί λαμπτήρες) και μηχανήματα συγκόλλησης. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η μπαταρία και το στοιχείο παραγωγής θερμότητας πρέπει να διαχωρίζονται. Η αφαιρούμενη μπαταρία πρέπει να προστατεύεται από βραχυκυκλώματα και να τοποθετείται στην αρχική της συσκευασία ή σε πλαστική σακούλα ή σε μεμονωμένο προστατευτικό περίβλημα, ενώ πρέπει να τηρούνται οι περιορισμοί για τη μεταφορά μπαταριών. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

(Chemical Agent Monitoring - CAM) που χρησιμοποιούνται από τους εκπροσώπους του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) μπορούν να έχουν πολύ χαμηλή ραδιενέργεια και επιτρέπονται στα επίσημα ταξίδια αλλά χωρίς μπαταρίες λιθίου. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: ✔ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/1

Μπαταρίες “NON SPILLABLE WET BATTERIES” ή μπαταρίες που συμμορφώνονται με την ειδική διάταξη A123 ή A199 που τροφοδοτούν αναπηρικά αμαξίδια ή άλλο παρόμοιο εξοπλισμό (π.χ. σκούτερ). 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/2

Μπαταρίες “Spillable Batteries” που τροφοδοτούν αναπηρικά αμαξίδια ή άλλο παρόμοιο εξοπλισμό  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ/3

Οι μπαταρίες “ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ" που τροφοδοτούν αναπηρικές καρέκλες ή παρόμοιο εξοπλισμό μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένες με την καρέκλα εάν είναι ασφαλώς στερεωμένες στο βοήθημα κινητικότητας, διαφορετικά πρέπει να αφαιρούνται και να μεταφέρονται στην καμπίνα σε κατάλληλη θήκη. 
Η αφαιρούμενη μπαταρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα Wh, ή για αναπηρικά αμαξίδια με 2 μπαταρίες που απαιτούνται για το χειρισμό, κάθε μπαταρία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 160 Wh. 
Για να μας βοηθήσετε να μεταφέρουμε σωστά το βοήθημα κινητικότητας, παρακαλούμε κατεβάστε το Powered Mobility Aid information form (έντυπο πληροφοριών για το ηλεκτροκίνητο βοήθημα κινητικότητας), παραδώστε το στον συνοδό ή επικολλήστε το στο βοήθημα κινητικότητας.  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: X 

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ

(dry shipper), που περιέχεται σε συσκευασία και απορροφάται πλήρως από πορώδες υλικό, επιτρέπεται μόνο εάν περιέχει μη επικίνδυνα εμπορεύματα. 
 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μπαταρίες λιθίου, οι κατεστραμμένες, ελαττωματικές ή ανακληθείσες ηλεκτρονικές συσκευές απαγορεύεται να μεταφέρονται τόσο στις χειραποσκευές όσο και στις παραδοτέες αποσκευές. 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

Χρησιμοποιήστε τες για να φορτίζετε φορητές ηλεκτρονικές διατάξεις (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και βιντεοκάμερες). 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΛΙΘΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ POWER BANKS ΕΩΣ 100 WH ΚΑΙ 2 GR

Οι μπαταρίες αντικατάστασης για ηλεκτρονικές διατάξεις ή ηλεκτροϊατρικό εξοπλισμό μπορούν να μεταφέρονται μόνο στην καμπίνα. Το όριο είναι 20 τεμάχια ανά επιβάτη και δεν πρέπει να υπερβαίνει: 

  • 2 g για μπαταρίες αντικατάστασης μετάλλου λιθίου 

  • 100 wh για μπαταρίες αντικατάστασης ιόντων λιθίου 

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι βατώρες δεν αναγράφονται στην μπαταρία, μπορούν να υπολογιστούν πολλαπλασιάζοντας την τάση (V) με τις αμπερώρες (Ah) π.χ. 14Vx7Ah=98 Wh 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΕΙΣ)

μέχρι μέγιστη τάση 12 V και μέγιστη ισχύ 100Wh. Επιτρέπονται δύο τεμάχια ανά επιβάτη. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ - ΑΝΩ ΤΩΝ 100 WH ΚΑΙ ΕΩΣ 160 WH ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 g ΚΑΙ ΕΩΣ 8 g

Με ενέργεια άνω των 100 Wh αλλά όχι άνω των 160 Wh για φορητές ηλεκτρονικές διατάξεις και φορητές ιατρικές διατάξεις (PMED) ή με ποσότητα μετάλλου λιθίου άνω των 2 γραμμαρίων αλλά όχι άνω των 8 γραμμαρίων (μόνο όσον αφορά τα PMED) μόνο σε χειραποσκευές.  Επιτρέπονται μόνο 2 τεμάχια ανά άτομο και πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΛΛΕΣ ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΑΝΘΡΑΚΑ (ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ), ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΥΔΡΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (NIMH), ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ (NICD)

Αυτός ο τύπος μπαταρίας επιτρέπεται μόνο σε χειραποσκευή σε πλαστική σακούλα ή σε αρχική θήκη ή συσκευασία με προστατευμένους τους πόλους της μπαταρίας. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΠΟΣΚΕΥΈΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ (SMART BAG)

Αυτός ο τύπος αποσκευής επιτρέπεται στο αεροσκάφος εφόσον τηρείτε τα όρια μεγέθους και βάρους για τη χειραποσκευή. Εάν επιθυμείτε να παραδώσετε τις αποσκευές σας, η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί και να μεταφερθεί στην καμπίνα επιβατών. Εάν η μπαταρία δεν είναι αφαιρούμενη: η περιεκτικότητα σε μέταλλο λιθίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3 g ή τα 2,7 Wh. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Μόνο στην αρχική συσκευασία, με κατ' όγκον περιεκτικότητα σε αλκοόλη μεταξύ 24% και όχι περισσότερο από 70%, σε δοχεία των 5 λίτρων το πολύ και όχι περισσότερο από 5 λίτρα ανά άτομο. 
Σημείωση: Τα αλκοολούχα ποτά με βαθμό αλκοόλ 24% ή λιγότερο δεν υπόκεινται σε περιορισμούς.

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: 

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: 

ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

διατηρείτε μικρές ποσότητες εύφλεκτου υγρού. Όχι περισσότερο από 30 ml υγρού διαλύματος σε κάθε συσκευασία και όχι περισσότερο από 1 λίτρο για ολόκληρη τη συσκευασία. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΜΙΚΡΑ, ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ, Π.Χ. ΣΩΣΙΒΙΑ

Περιέχει διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια του τμήματος 2.2. Μέχρι δύο(2) μικρά φυσίγγια που εισάγονται σε μια αυτοφουσκωτή διάταξη ασφαλείας, όπως ένα σωσίβιο ή ένα γιλέκο. Επιτρέπεται να μεταφέρει κάθε επιβάτης μόνο μία από αυτές τις διατάξεις με δύο μικρά ανταλλακτικά φυσίγγια και όχι περισσότερα από τέσσερα φυσίγγια χωρητικότητας έως 50 ml για άλλες διατάξεις. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΚΟΥΤΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Και παρόμοιες συσκευές που περιέχουν επικίνδυνα αγαθά όπως μπαταρίες λιθίου ή/και πυροτεχνικό υλικό απαγορεύονται πλήρως. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 

ΦΙΑΛΕΣ ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ,

Για μηχανικά όργανα και ανταλλακτικές φιάλες παρόμοιου μεγέθους, εάν απαιτείται, για τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:   

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΕΩΣ 100 WH Ή 2 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Τροφοδοτούνται από κυψέλες μετάλλου λιθίου ή ιόντων λιθίου ή μπαταρίες λιθίου, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών διατάξεων όπως φορητοί συμπυκνωτές οξυγόνου (POC) και εμπορικών ηλεκτρονικών συσκευών όπως φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές και ταμπλέτες όταν μεταφέρονται από επιβάτες ή πλήρωμα για προσωπική χρήση. Για τις μπαταρίες λιθίου, η περιεκτικότητα σε μέταλλο λιθίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 g και για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν πρέπει να υπερβαίνει την ενέργεια των 100 Watt.Στις παραδοτέες αποσκευές, οι διατάξεις πρέπει να είναι εντελώς απενεργοποιημένες και να προστατεύονται από ζημιές.  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 101-160 WH ΚΑΙ ΕΩΣ 8 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ

Προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών συσκευών (όπως αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED), διατάξεις ψεκασμού, συσκευές με συνεχή θετική πίεση στους αεραγωγούς(CPAP) που τροφοδοτούνται από μπαταρίες λιθίου ή μεταλλικές μπαταρίες λιθίου με ονομαστική ενέργεια μεγαλύτερη από 100 Wh αλλά όχι μεγαλύτερη από 160 Wh και όχι μεγαλύτερη από 8 g λιθίου μόνο για ιατρικές διατάξεις. Εάν μεταφέρονται στον χώρο αποθήκευσης εμπορευμάτων, πρέπει να είναι εντελώς απενεργοποιημένα και να προστατεύονται από ζημιές.

Εάν οι συσκευές μεταφέρονται σε παραδοτέες αποσκευές:

  1. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της συσκευής από ζημιά και για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης.
  2. Η συσκευή πρέπει να είναι εντελώς απενεργοποιημένη (όχι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης), εκτός εάν η συσκευή περιέχει μόνο μπαταρίες λιθίου αλλά όχι μεγαλύτερες από:

• Για μπαταρίες μετάλλου λιθίου, με περιεκτικότητα σε λίθιο 0,3 g. ή
• Για μπαταρίες ιόντων λιθίου, με ονομαστική ισχύς 2,7 Wh

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:   

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: 

ΦΟΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Η τάση των μπαταριών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 βολτ ή τα 100 Wh. Επιτρέπονται 2 ανταλλακτικά (που δεν είναι εγκατεστημένα στη διάταξη/εξοπλισμό). 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

 Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: ✔ 

ΔΙΑΠΕΡΑΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τη βαθμονόμηση των οργάνων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, πρέπει να συμμορφώνονται με τη διάταξη Α41. Η συνολική ποσότητα "επικίνδυνων" υλικών στη διάταξη περιορίζεται σε 2ml. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔ 
 
Επιτρέπονται στις χειραποσκευές: ΟΧΙ
 

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) θεωρούνται ηλεκτρονικός εξοπλισμός (PED) και επιτρέπονται τόσο στις χειραποσκευές όσο και στις παραδοτέες αποσκευές, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν απενεργοποιημένα και ασφαλώς τοποθετημένα καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης.
Εάν γίνουν δεκτά στις παραδοτέες αποσκευές, πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα και οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και να μεταφερθούν στο αεροσκάφος ως χειραποσκευές. (Οι αφαιρούμενες μπαταρίες θεωρούνται ανταλλακτικές μπαταρίες. Βλ. κανονισμό αναφοράς)

ΣΠΙΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΚΟΥΤΙ) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Για προσωπική χρήση και μόνο του ατόμου. Απαγορεύονται οι αναπτήρες με καύσιμα, όπως οι αναπτήρες "Zippo" και τα ανταλλακτικά τους. Σημείωση: Απαγορεύονται τα σπίρτα που μπορούν να ανάψουν οπουδήποτε (strike anywhere), τα "blue flame" ή οι αναπτήρες πούρων. 
 
Απαιτείται έγκριση της αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: NO 
 
Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: μόνο για ένα άτομο
 

ΞΗΡΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΤΕΡΕΟ)

Σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 2,5 kg ανά άτομο, όταν χρησιμοποιούνται για την ψύξη ευπαθών και μη επικίνδυνων αντικειμένων, δεν υπόκεινται σε κανονισμούς, είτε πρόκειται για χειραποσκευές είτε για παραδοτέες αποσκευές. Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία επιτρέπει την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα, και οι παραδοτέες αποσκευές πρέπει να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει την παρουσία "ξηρού πάγου" ή "στερεού διοξειδίου του άνθρακα" και το καθαρό βάρος του ξηρού πάγου. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ναι 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔ 

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: ✔ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μόνο στην αρχική συσκευασία και για προσωπική ή οικιακή χρήση. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: 

ΜΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ή ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

(συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων), όπως λακ, αρώματα, φάρμακα που περιέχουν αλκοόλη, κρέμα ξυρίσματος κ.λπ., επιτρέπονται σε συνολική καθαρή ποσότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 kg ή 2 λίτρα και με καθαρή ποσότητα ανά προϊόν που δεν υπερβαίνει τα 0,5 kg ή 0,5 λίτρα. Οι βαλβίδες των αερολυμάτων πρέπει να προστατεύονται με καπάκι ή άλλο κατάλληλο μέσο για την αποφυγή τυχαίας απελευθέρωσης του περιεχομένου. Σημείωση: Τα υγρά, τζελ και αερολύματα στις χειραποσκευές περιορίζονται περαιτέρω σε δοχεία των 100 ml (3,4 oz) στο σημείο  ελέγχου ασφαλείας (security checkpoint). 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: ✔ 

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ή ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Μπορούν να μεταφερθούν μόνο σε παραδοτέες αποσκευές 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ (ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΟΠΛΩΝ)

(Πυρομαχικά) πρέπει να είναι ασφαλώς συσκευασμένα (μόνο Div 1.4S, UN 0012 ή UN 0014) με μέγιστο όριο τα 5 kg μικτά ανά άτομο και μόνο για προσωπική χρήση. Επιτρέπεται μόνο ένα πακέτο ανά επιβάτη, δεν επιτρέπονται πολλαπλά πακέτα. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔ 

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΟΞΥΓΟΝΟ, (ΦΙΑΛΕΣ) ΑΕΡΑΣ Ή ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 kg μικτού βάρους. Σημείωση: Απαγορεύεται η μεταφορά φιαλών υγρού οξυγόνου. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΚΑΡΔΙΑΚΟΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ

Ή άλλες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τροφοδοτούνται από μπαταρίες λιθίου, εμφυτευμένες στο άτομο ή τοποθετημένες εξωτερικά, ή ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα που περιέχονται στο σώμα ενός ατόμου ως αποτέλεσμα ιατρικής θεραπείας. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: για ένα άτομο  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: για ένα άτομο

ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΤΣΑΡΩΜΑΤΟΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

Περιέχουν αέριο υδρογονάνθρακα, το πολύ ένα ανά άτομο, με την προϋπόθεση ότι το καπάκι ασφαλείας είναι καλά στερεωμένο στο θερμαντικό στοιχείο. Δεν επιτρέπονται τα ανταλλακτικά αερίου για τα σίδερα μπούκλας ούτε στις χειραποσκευές ούτε στις παραδοτέες αποσκευές. 
 
Απαιτείται άδεια της αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)

Όπως τα Airwheel, Solowheel, Hoverboard, Minisegway και Balanche wheel. 
 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΤΗΤΕΣ ITA AIRWAYS 

ΠΟΥ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ

Επιτρέπονται φορητές ηλεκτρονικές συσκευές με μέγιστο αριθμό 2 ανά άτομο. 

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: ✔ 

SECURITY-TYPE EQUIPMENT , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ.

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού τσιγάρου και της ηλεκτρονικής πίπας και άλλων προσωπικών ατμοποιητών με μπαταρίες πρέπει να προστατεύονται ξεχωριστά για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης. 
  

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ( ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Όπως ρόπαλα, σπρέι που περιέχουν ερεθιστικές ουσίες (π.χ. τσίλι) κ.λπ. απαγορεύονται.  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα εύφλεκτα υγρά με άδειες δεξαμενές ή/και δοχεία μπορούν να μεταφέρονται μόνο σε παραδοτέες αποσκευές και μόνο εάν έχουν αδειάσει πλήρως από καύσιμα ή εάν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί η πιθανότητα ανάφλεξης (η σόμπα/δεξαμενή πρέπει να αδειάσει αφήνοντάς την να στάξει για τουλάχιστον μία ώρα, το καπάκι της δεξαμενής πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για τουλάχιστον 6 ώρες για να διευκολυνθεί η εξάτμιση του καυσίμου).

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΙΑΤΡΙΚΑ Ή ΚΛΙΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

Ο υδράργυρος μπορεί να μεταφέρεται στην προστατευτική θήκη σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τη μία ανά επιβάτη και μόνο για προσωπική χρήση.

Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΟΧΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: ✔  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: X 

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ Ή ΒΑΡΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

Μπορεί να μεταφέρεται από εκπρόσωπο κρατικής κυβερνητικής υπηρεσίας ή π.χ. μετεωρολογικής ή άλλης παρόμοιας υπηρεσίας, εφόσον περιέχεται σε στεγανή σκληρή θήκη ικανή να αποτρέψει τη διαφυγή υδραργύρου σε περίπτωση βλάβης της διάταξης.  
 
Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ  

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές: X  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές: 

ΣΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

ένα (1) ανά άτομο, που περιέχει ένα φυσίγγιο πεπιεσμένου αερίου στο Div. 2.2. Μπορούν επίσης να είναι εφοδιασμένα με πυροτεχνικό πυροκροτητή που δεν υπερβαίνει τα 200 mg καθαρού Div. 1.4S. Το σακίδιο πρέπει να είναι συσκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος. Οι αερόσακοι στο εσωτερικό του σακιδίου πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης.  
 
Απαιτείται έγκριση αεροπορικής εταιρείας: ΝΑΙ 

Επιτρέπεται στις παραδοτέες αποσκευές:  

Επιτρέπεται στις χειραποσκευές:  

ΣΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟΣΤΙΒΑΔΑΣ

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις ESG «Περιβάλλον, Κοινωνική και Διακυβέρνηση» που επιδιώκει η ITA Airways, σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην προώθηση της προστασίας και διατήρησης της άγριας πανίδας, όπως προβλέπεται από τους στόχους της «Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της άγριας ζωής (CITES)». Για το σκοπό αυτό, η ITA Airways εντάσσεται στην εκστρατεία του διεθνούς οργανισμού «Humane Society International [Διεθνής Ανθρώπινη Κοινωνία]» και ενεργοποιεί, σε όλες τις πτήσεις της, την απαγόρευση της μεταφοράς όλων των κυνηγετικών τροπαίων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων μερών ζώων) τόσο σε αποστολές φορτίου όσο και μέσω των αποσκευών του κάθε επιβάτη.

Υπό αυτή την έννοια, η ITA Airways εκφράζει την υποστήριξή της στα δύο νομοσχέδια που εξετάζονται επί του παρόντος από το ιταλικό κοινοβούλιο και τα οποία αφορούν στη μηδενική ανοχή για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές τέτοιων αντικειμένων, σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύει η Σύμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΆ ΤΡΌΠΑΙΑ

Σε πλήρη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις ESG «Περιβάλλον, Κοινωνική και Διακυβέρνηση» που επιδιώκει η ITA Airways, σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην προώθηση της προστασίας και διατήρησης της άγριας πανίδας, όπως προβλέπεται από τους στόχους της «Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της άγριας ζωής (CITES)». Για το σκοπό αυτό, η ITA Airways εντάσσεται στην εκστρατεία του διεθνούς οργανισμού «Humane Society International [Διεθνής Ανθρώπινη Κοινωνία]» και ενεργοποιεί, σε όλες τις πτήσεις της, την απαγόρευση της μεταφοράς όλων των κυνηγετικών τροπαίων κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων και μεμονωμένων μερών ζώων) τόσο σε αποστολές φορτίου όσο και μέσω των αποσκευών του κάθε επιβάτη.

Υπό αυτή την έννοια, η ITA Airways εκφράζει την υποστήριξή της στα δύο νομοσχέδια που εξετάζονται επί του παρόντος από το ιταλικό κοινοβούλιο και τα οποία αφορούν στη μηδενική ανοχή για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές τέτοιων αντικειμένων, σύμφωνα με την κατεύθυνση που υποδεικνύει η Σύμβαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

loader