Ταξιδεύοντας με παιδιά

ΤΑΞΊΔΙ ΜΕ ΑΝΉΛΙΚΟΥΣ: ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ

Για να μπορέσετε να αναχωρήσετε χωρίς στρες είναι θεμελιώδες να προετοιμάσετε όλα όσα χρειάζονται για το ταξίδι, ξεκινώντας από τα απαιτούμενα έγγραφα.

Πρώτ’ απ’ όλα, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλοι οι ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανόμενων των ανηλίκων, πρέπει να έχουν το δικό τους έγγραφο ταυτότητας.

Μέχρι τα 13 έτη για πτήσεις εσωτερικού (14 για τις διεθνείς) οι αεροεπιβάτες πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από ενήλικα ο ποίος θα πρέπει να είναι παρόντας στην ίδια κατηγορία θέσης. Σε περίπτωση που και ο γονέας είναι ανήλικος θα πρέπει να διαθέτει ένα έγγραφο το οποίο θα βεβαιώνει τη γονική μέριμνα.

Από 14 έως 17 ετών στις πτήσεις εσωτερικού και από 15 έως 17 ετών στις διεθνείς και διηπειρωτικές πτήσεις, οι ανήλικοι μπορούν να ταξιδεύουν και χωρίς συνοδό.

Τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι διαφορετικά και ξεχωριστά ανάλογα με τον προορισμό σας, εσωτερικού ή διεθνή.

Πτήσεις εσωτερικού (Ιταλία)

  • Για τους ανήλικους που διαθέτουν ιταλικά έγγραφα, αρκεί να επιδείξουν ένα από αυτά που υποδεικνύονται στο Προεδρικό Διάταγμα 445/2000
  • Για τους ανήλικους που διαθέτουν έγγραφα άλλης ιθαγένειας, είναι απαραίτητο να ελέγξετε στον ιστότοπο της ιταλικής πρεσβείας ή του ιταλικού προξενείου ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα.

Διεθνείς πτήσεις

Για τους ανήλικους με ιταλικά έγγραφα, θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Δελτίο ταυτότητας το οποίο ισχύει για εκπατρισμό, έγκυρο για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή σε κράτος που έχει συνάψει διμερή συμφωνία με την Ιταλία. Επιλέξτε τον προορισμό σας για να μάθετε εάν υφίσταται η διμερής συμφωνία.
  • Ατομικό διαβατήριο: σε περίπτωση προορισμών διαφορετικών από το προηγούμενο σημείο· υπενθυμίζουμε ότι οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται πλέον να ταξιδεύουν με καταχώριση στο διαβατήριο του γονέα/νομίμου κηδεμόνα τους.
  • Άδεια διέλευσης, που ισχύει μόνο για ορισμένους προορισμούς, δηλαδή έγκυρο πιστοποιητικό ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης με φωτογραφία, το οποίο πρέπει να ζητηθεί από την Δήμο/Κοινότητα υπαγωγής και να θεωρηθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση

Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 14 ετών, εκτός από το προσωπικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια διέλευσης), πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από ενήλικα, ενώ ισχύουν ειδικοί νομικοί όροι ανάλογα με το πρόσωπο που τον συνοδεύει:

  • Ανήλικος που συνοδεύεται από γονείς/νόμιμους κηδεμόνες - το όνομα του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα που ταξιδεύει με τον ανήλικο πρέπει να αναγράφεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο του ανηλίκου, ενώ ο ανήλικος πρέπει να διαθέτει επίσης ένα πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα των γονέων του·
  • ανήλικος που συνοδεύεται από ενήλικα χωρίς γονική μέριμνα/νόμιμο κηδεμόνα - για ανηλίκους ιταλικής ιθαγένειας έως 13 ετών, απαιτείται δήλωση συνοδείας (έγγραφο χορηγούμενο από την Κρατική Αστυνομία/Αστυνομική διεύθυνση) υπογεγραμμένη από τους γονείς ή τον κηδεμόνα και θεωρημένη από την Αστυνομική διεύθυνση (ή στο εξωτερικό από το ιταλικό προξενείο ή την ιταλική πρεσβεία) για το ταξίδι από τον τόπο κατοικίας τους, στην οποία αναφέρεται το όνομα του προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι ανήλικοι, ή άλλως, εάν ο ανήλικος ταξιδεύει ασυνόδευτος, της αεροπορικής εταιρείας με την οποία πραγματοποιεί το ταξίδι. Οι κανόνες για τον εκπατρισμό ανηλίκων ιταλικής ιθαγένειας έως 13 ετών προβλέπουν Δήλωση συνοδείας, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή εγγράφου ή καταχώρησης στο διαβατήριο του ανηλίκου. Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση πρέπει πάντοτε να υποβάλλεται στην Αστυνομική Διεύθυνση, η οποία στην πρώτη περίπτωση θα εκδώσει πιστοποιητικό της δήλωσης ή, στη δεύτερη, θα εκτυπώσει την καταχώρηση στο διαβατήριο του ανηλίκου. Η Δήλωση συνοδείας, την οποία ο συνοδός πρέπει να προσκομίσει στα σύνορα μαζί με το διαβατήριο του παιδιού, θα ισχύει για ένα μόνο ταξίδι (με αναχώρηση ή/και επιστροφή), εντός μέγιστης περιόδου 6 μηνών, εκτός εάν η Αστυνομική Διεύθυνση κρίνει κατά περίπτωση εξαιρέσεις. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Κρατικής Αστυνομίας στη σελίδα που είναι αποκλειστικά για το διαβατήριο για ανηλίκους, όπου μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα έντυπα. Το έντυπο διατίθεται μόνο στην ιταλική γλώσσα.

Εάν το παιδί συμμετέχει σε σχολική ομάδα ή εκπαιδευτική εκδρομή, η Δήλωση συνοδείας πρέπει να αναφέρει το όνομα του ατόμου που συνοδεύει την ομάδα ή το όνομα του ιδρύματος/φορέα που διοργανώνει την εκδρομή.

Για τον ανήλικο με έγγραφο άλλης ιθαγένειας (όχι ιταλικής), είναι απαραίτητο να ελέγχεται ο ιστότοπος της πρεσβείας ή του προξενείου της χώρας προορισμού σας.

loader