ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΛΕΣ

Χρησιμοτητα

ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η αγορά ενός εισιτηρίου υπόκειται σε χρέωση υπηρεσιών πώλησης του ακόλουθου μεταβλητού ποσού: 

- Ηλεκτρονική αγορά 

Η υπηρεσία πωλήσεων για αγορές στο ita.airways.com είναι δωρεάν. 

- Αγορά από τηλεφωνικό κέντρο 

20 € για εισιτήριο που αγοράζεται κατά την κράτηση 

30 € για εισιτήριο πτήσης εσωτερικού Ιταλίας που αγοράζεται μετά την κράτηση 

30 € για εισιτήριο πτήσης εξωτερικού που αγοράζεται μετά την κράτηση 

- Αγορά από τα Εκδοτήρια εισιτηρίων που διαχειρίζεται απευθείας η ITA Airways 

12 € για εισιτήριο πτήσης εσωτερικού Ιταλίας 

25 € για εισιτήριο  πτήσης εξωτερικούεντός της ζώνης Σένγκεν και της Ελβετίας 

35 € ανά εισιτήριο για όλους τους άλλους προορισμούς 

ΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ITA AIRWAYS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΗΣΗ

Για τα εισιτήρια που αγοράστηκαν στην Ιταλία: σε περίπτωση μη χρήσης, για οποιονδήποτε λόγο, της πτήσης αναχώρησης,  το αίτημα για διατήρηση της ισχύος του εισιτηρίου μόνο για την πτήση επιστροφής μπορεί να γίνει δεκτό μόνο εάν κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην  ITA Airways  εντός των προθεσμιών που ορίζονται κατωτέρω: 

  • μέσα στις επόμενες 24 ώρες από την ώρα αναχώρησης της πτήσης μετάβασης που δεν χρησιμοποιήθηκε από τον επιβάτη, 
  • σε περίπτωση που η ώρα αναχώρησης της πτήσης επιστροφής είναι εντός 24 ωρών από την ώρα μετάβασης, η επικοινωνία με το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης επιστροφής. 

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης θα εκδώσει ένα νέο ηλεκτρονικό εισιτήριο για το τροποποιημένο δρομολόγιο, για το οποίο θα πρέπει να κάνετε check-in είτε επιτόπου (εάν υπάρχει) είτε στο αεροδρόμιο. 

Σε περίπτωση που ο επιβάτης δεν επικοινωνήσει εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω ή επικοινωνήσει έπειτα από τη λήξη αυτών, η  ITA Airways , αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην πτήση επιστροφής, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή της χρηματικής διαφοράς μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για το προηγούμενο εισιτήριο και της τιμής που αντιστοιχεί στον υψηλότερο διαθέσιμο ναύλο στην ίδια θέση/κατηγορία ταξιδιού,  όπως αυτή ισχύει κατά την επανέκδοση του εισιτηρίου, με εξαίρεση την περίπτωση που οι κανονισμοί ναύλων που ισχύουν για το αρχικό εισιτήριο είναι πιο ευνοϊκοί για τον επιβάτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Είναι δυνατό να ζητήσετε τη διόρθωση του ονόματος σε εισιτήριο που έχει ήδη εκδοθεί, καλώντας το Customer Center και με καταβολή συμπληρωματικού ποσού 25€*.

Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο και η διόρθωση του ονόματος επιτρέπεται μόνο για τροποποιήσεις που αφορούν τον κάτοχο του εισιτηρίου και περιορίζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.      Διόρθωση της προσφώνησης MR/MRS

2.      Λανθασμένη πληκτρολόγηση (ως και τριών χαρακτήρων)

3.      Αντιστροφή μεταξύ επωνύμου και ονόματος

4.      Αλλαγή επωνύμου έπειτα από γάμο ή διαζύγιο

5.      Αλλαγή του νόμιμου ονόματος με νομοθετική πράξη ή λόγω αλλαγής φύλου

6.      Υποκοριστικό που πρέπει να διορθωθεί με το όνομα

7.      Δεύτερο όνομα ή δεύτερο επώνυμο που πρέπει να προστεθεί (π.χ. MARKOS σε MARKOS APOSTOLOS)

Μερικά παραδείγματα:

Αρχικό Επώνυμο/Όνομα: PAPADOPOULOS DIMITRI -> Σωστό Επώνυμο/Όνομα: PAPADOPOULOS DIMITRA

Αρχικό Επώνυμο/Όνομα: IOANNA IOANNOU        -> Σωστό Επώνυμο/Όνομα: IOANNOU IOANNA

 

*σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να ισχύουν υψηλότερα συμπληρωματικά ποσά· δεν ισχύει κανένα συμπληρωματικό ποσό για Βραζιλία, Ολλανδία και Ισπανία

loader