Δικαιωματα επιβατων

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.

  • Σύμβαση του Μόντρεαλ
  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 889/02
  • Κανονισμός (ΕΚ) 261/04 σχετικά με την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ακύρωσης ή καθυστέρησης της πτήσης
  • Η Ιταλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) είναι ο αρμόδιος οργανισμός στην Ιταλία για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 261/2004 και του Κανονισμού 1107/2006
  • Για τα στοιχεία επικοινωνίας των Εθνικών Φορέων για την εφαρμογή του Κανονισμού 261/2004 (NEB) άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε:

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η Italia Trasporto Aereo S.p.A. στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα μπορείτε να επισκεφτείτε την ενότητα Ειδική Βοήθεια

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, συμβουλευτείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚ 1107/2006

ή τις ενότητες του ιστοτόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_it.htm

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τη Σύμβαση του Μόντρεαλ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/02. Βλ. ΑΡΘΡΟ ΧΙΙΙ των Γενικών Όρων Μεταφοράς. 

loader